Συλλογές

Ο συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr του ΕΚΤ φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία πολιτιστικών συλλογών, όπως αρχαιολογικές, λαογραφικές και ιστορικές συλλογές, αρχεία, φωτογραφικές συλλογές και συλλογές άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.