Ιστορικές περίοδοι

Ιστορικές περίοδοι

Εποχή του Χαλκού (3200 - 1050 π.Χ.)  | 11.898  τεκμήρια Semantics.gr term URI

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200 - 2000 π.Χ.)  | 3.471  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μέση Εποχή του Χαλκού (2000 - 1580 π.Χ.)  | 3.872  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1580 - 1050 π.Χ.)  | 8.172  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υστεροελλαδική περίοδος Μυκηναϊκός πολιτισμός (1600 - 1000 π.Χ.)  | 957  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υστερομινωική περίοδος Μινωικός πολιτισμός (1600 - 970 π.Χ.)  | 454  τεκμήρια Semantics.gr term URI


Νεότερη Ελλάδα (1821 - 2020 )  | 493.099  τεκμήρια Semantics.gr term URI