Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr με βάση τα πρόσωπα. Το ΕΚΤ εμπλουτίζει τα τεκμήρια με δύο νέα πεδία «EKT Δημιουργός» και «EKT Αναφερόμενο πρόσωπο» που περιλαμβάνουν αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου καταλόγου με Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης που δημιουργησε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο κατάλογος διασυνδέει φυσικά πρόσωπα με τα τεκμήρια τα οποία δημιούργησαν οι ίδιοι ή με τεκμήρια που αναφέρονται σε αυτούς (π.χ. πρόσωπα που απεικονίζονται σε μία φωτογραφία ή είναι το θέμα ενός βιβλίου). Χρησιμοποιήστε τα κριτήρια αναζήτησης και τα φίλτρα επιμερισμού των αποτελεσμάτων για να εντοπίσετε τα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν και τα σχετικά τεκμήρια.