Θέματα

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε θέματα που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται και με ένα νέο πεδίο «EKT Θέμα» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θέματων που δημιουργησε το ΕΚΤ και που αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO, αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων που συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδώ. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «θέμα».


Εκπαίδευση  | 120.829 τεκμήρια
Διδακτέα ύλη  | 8.012 τεκμήρια
Επιστήμη  | 34.159 τεκμήρια
Βιολογία  | 888 τεκμήρια
Κύκλος της ζωής  | 43 τεκμήρια
Φυσιολογία  | 836 τεκμήρια
Γεωγραφία και ωκεανογραφία  | 22.824 τεκμήρια
Γεωμορφολογία  | 2.127 τεκμήρια
Τοπογραφία  | 2.127 τεκμήρια
Επιστήμες της Ιατρικής  | 2.673 τεκμήρια
Ιατρικό επάγγελμα  | 229 τεκμήρια
Ιατρικό προσωπικό  | 218 τεκμήρια
Υγεία  | 1.781 τεκμήρια
Επιστήμες του Διαστήματος  | 50 τεκμήρια
Αστρονομία  | 40 τεκμήρια
Αστρονομικά συστήματα  | 8 τεκμήρια
Ηλιακό σύστημα  | 3 τεκμήρια
Δορυφόροι  | 1 τεκμήρια
Ήλιος  | 3 τεκμήρια
Επιστήμη και διαχείριση της έρευνας  | 2.645 τεκμήρια
Επιστημονικό προσωπικό  | 55 τεκμήρια
Επιστήμονες  | 55 τεκμήρια
Παθολογία  | 50 τεκμήρια
Περιβαλλοντικές επιστήμες και μηχανική  | 3.042 τεκμήρια
Ρύπανση, καταστροφές και ασφάλεια  | 570 τεκμήρια
Υδρολογία  | 1.496 τεκμήρια
Φυσικές επιστήμες  | 1.217 τεκμήρια
Βοτανική  | 278 τεκμήρια
Βλάστηση  | 235 τεκμήρια
Χλωρίδα  | 224 τεκμήρια
Φυτά  | 215 τεκμήρια
Ζωολογία  | 174 τεκμήρια
Ζώα  | 174 τεκμήρια
Υδρόβια ζώα  | 70 τεκμήρια
Φυσικοί πόροι  | 2.865 τεκμήρια
Επισιτιστικοί πόροι  | 725 τεκμήρια
Οικοσυστήματα  | 627 τεκμήρια
Πηγές ενέργειας  | 1.131 τεκμήρια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  | 154 τεκμήρια
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  | 275 τεκμήρια
Πόροι καυσίμων  | 98 τεκμήρια
Φυτικοί πόροι  | 115 τεκμήρια
Χερσαίοι πόροι  | 257 τεκμήρια
Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  | 80.198 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης  | 25.930 τεκμήρια
Αγροτικές περιοχές  | 1.443 τεκμήρια
Αγροτικός πληθυσμός  | 1.015 τεκμήρια
Αγροτική ανάπτυξη  | 1.863 τεκμήρια
Ανοιχτοί χώροι  | 12.142 τεκμήρια
Τοπίο  | 10.346 τεκμήρια
Πολιτιστικά τοπία  | 181 τεκμήρια
Αστικές περιοχές  | 4.000 τεκμήρια
Αστική ανάπτυξη  | 435 τεκμήρια
Πολεοδομικός σχεδιασμός  | 427 τεκμήρια
Κοινοτική ανάπτυξη  | 155 τεκμήρια
Στέγαση  | 3.501 τεκμήρια
Εθνοτικά ζητήματα  | 4.736 τεκμήρια
Διεθνικές σχέσεις  | 27 τεκμήρια
Εθνοτικές διακρίσεις  | 27 τεκμήρια
Φυλετικός διαχωρισμός  | 1 τεκμήρια
Εθνοτικές ομάδες  | 3.723 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα  | 4.403 τεκμήρια
Έγκλημα  | 1.494 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα  | 2.566 τεκμήρια
Βία  | 204 τεκμήρια
Εξάρτηση  | 614 τεκμήρια
Υποσιτισμός  | 22 τεκμήρια
Μειονεκτούσες ομάδες  | 1.208 τεκμήρια
Άτομα με αναπηρία  | 4 τεκμήρια
Άτομα με πολυαναπηρία  | 2 τεκμήρια
Μειονεκτούντα παιδιά  | 24 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα  | 29.825 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα  | 9.012 τεκμήρια
Κοινωνική διαστρωμάτωση  | 2.505 τεκμήρια
Κοινωνική τάξη  | 2.483 τεκμήρια
Κοινωνική δομή  | 5.869 τεκμήρια
Κοινωνική συμπεριφορά  | 12.539 τεκμήρια
Κοινωνικοί κανόνες  | 913 τεκμήρια
Κοινωνικό περιβάλλον  | 1.259 τεκμήρια
Κοινωνική αλλαγή  | 1.028 τεκμήρια
Κοινωνικές επιστήμες  | 2.828 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα  | 1.228 τεκμήρια
Κοινωνικοί επιστήμονες  | 1.126 τεκμήρια
Κοινωνική πολιτική και πρόνοια  | 2.846 τεκμήρια
Κοινωνική εργασία  | 12 τεκμήρια
Οικογένεια  | 7.662 τεκμήρια
Συγγενείς  | 69 τεκμήρια
Γονείς  | 69 τεκμήρια
Πληθυσμός  | 24.455 τεκμήρια
Δημογραφία  | 328 τεκμήρια
Δημογραφική έρευνα  | 47 τεκμήρια
Ηλικιακή κατανομή  | 13.763 τεκμήρια
Ηλικιακές ομάδες  | 13.763 τεκμήρια
Εφηβεία  | 8.569 τεκμήρια
Παιδική ηλικία  | 5.193 τεκμήρια
Κατα φύλο κατανομή  | 7.011 τεκμήρια
Φύλο  | 7.011 τεκμήρια
Άνδρες  | 2.135 τεκμήρια
Γυναίκες  | 4.945 τεκμήρια
Μετανάστες  | 4.084 τεκμήρια
Μετανάστευση  | 638 τεκμήρια
Ψυχολογία  | 308 τεκμήρια
Συμπεριφορά  | 293 τεκμήρια
Πληροφορία και επικοινωνία  | 61.162 τεκμήρια
Βιομηχανία των πληροφοριών  | 34.599 τεκμήρια
Αναμετάδοση  | 160 τεκμήρια
Τηλεόραση  | 24 τεκμήρια
Εκδοτική βιομηχανία  | 4.700 τεκμήρια
Προσωπικό επικοινωνίας  | 406 τεκμήρια
Προσωπικό πληροφοριών/βιβλιοθήκης  | 14 τεκμήρια
Προσωπικό αρχείων  | 3 τεκμήρια
Ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία  | 29 τεκμήρια
Τύπος  | 23.988 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα και πολιτική  | 8.226 τεκμήρια
Επικοινωνία  | 7.341 τεκμήρια
Επικοινωνία ομάδας  | 1.482 τεκμήρια
Πηγές πληροφοριών  | 15.774 τεκμήρια
Δευτερογενή έγγραφα  | 594 τεκμήρια
Έγγραφα  | 10.981 τεκμήρια
Οπτικό υλικό  | 3.393 τεκμήρια
Τεχνολογία πληροφοριών (υλισμικό)  | 3.163 τεκμήρια
Συστήματα υπολογιστών  | 1 τεκμήρια
Δίκτυα υπολογιστών  | 1 τεκμήρια
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός  | 830 τεκμήρια
Υπολογιστές  | 424 τεκμήρια
Φωτογραφικός εξοπλισμός  | 1.201 τεκμήρια
Πολιτική, δίκαιο και οικονομία  | 155.294 τεκμήρια
Βιομηχανία  | 6.393 τεκμήρια
Γεωργία  | 4.490 τεκμήρια
Γεωπονία  | 105 τεκμήρια
Διαχείριση προσωπικού  | 1.368 τεκμήρια
Επαγγέλματα  | 1.233 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις  | 37.889 τεκμήρια
Διεθνείς συγκρούσεις  | 9.968 τεκμήρια
Πόλεμος  | 9.353 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις  | 15.753 τεκμήρια
Εξωτερικές σχέσεις  | 9.368 τεκμήρια
Διπλωματία  | 5.190 τεκμήρια
Διεθνής πολιτική  | 4.116 τεκμήρια
Διεθνής συνεργασία  | 161 τεκμήρια
Ειρήνη  | 2.345 τεκμήρια
Κρατική ασφάλεια  | 16.441 τεκμήρια
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις  | 18.931 τεκμήρια
Επιστημονικές εγκατστάσεις  | 386 τεκμήρια
Επιστημονικός εξοπλισμός  | 534 τεκμήρια
Μηχανές  | 2.803 τεκμήρια
Οχήματα  | 5.863 τεκμήρια
Πλοία  | 4.642 τεκμήρια
Στρατιωτικός εξοπλισμός  | 2.816 τεκμήρια
Όπλα  | 2.285 τεκμήρια
Υποδομή μεταφορών  | 3.868 τεκμήρια
Εργασία  | 6.965 τεκμήρια
Απασχόληση  | 1.199 τεκμήρια
Νομικά συστήματα  | 17.516 τεκμήρια
Νομικό επάγγελμα  | 105 τεκμήρια
Οικονομία  | 15.907 τεκμήρια
Kύκλος οικονομικής δραστηριότητας  | 1.930 τεκμήρια
Αλληλοεξάρτηση  | 4.776 τεκμήρια
Οικονομικές σχέσεις  | 4.776 τεκμήρια
Οργάνωση και διαχείριση  | 6.351 τεκμήρια
Επιχειρήσεις  | 3.842 τεκμήρια
Πολιτική και διακυβέρνηση  | 83.845 τεκμήρια
Εσωτερική πολιτική  | 34.875 τεκμήρια
Εκλογικά συστήματα  | 3.723 τεκμήρια
Κοινοβούλιο  | 1.139 τεκμήρια
Πολιτική ηγεσία  | 20.984 τεκμήρια
Κυβέρνηση  | 16.751 τεκμήρια
Δημόσια διοίκηση  | 13.588 τεκμήρια
Κεντρική κυβέρνηση  | 1.344 τεκμήρια
Πολιτικά κινήματα  | 28.599 τεκμήρια
Πολιτικά συστήματα  | 12.922 τεκμήρια
Αποικιακές χώρες  | 1 τεκμήρια
Πολιτικές επιστήμες  | 43.518 τεκμήρια
Πολιτικές ιδεολογίες  | 3.879 τεκμήρια
Ιμπεριαλισμός  | 104 τεκμήρια
Κολλεκτιβισμός  | 1.149 τεκμήρια
Ολοκληρωτισμός  | 32 τεκμήρια
Πολιτική κοινωνιολογία  | 5.491 τεκμήρια
Πολιτική συμπεριφορά  | 4.729 τεκμήρια
Υλικά και προϊόντα  | 6.170 τεκμήρια
Αγροτικά προϊόντα  | 1.228 τεκμήρια
Ζωικά προϊόντα  | 520 τεκμήρια
Καύσιμα  | 224 τεκμήρια
Μέταλλα  | 86 τεκμήρια
Οικοδομικά υλικά  | 864 τεκμήρια
Δομικοί λίθοι  | 825 τεκμήρια
Υπηρεσίες  | 8.295 τεκμήρια
Μεταφορές  | 4.384 τεκμήρια
Ταξίδια  | 4.004 τεκμήρια
Χρηματοοικονομικά και εμπόριο  | 19.014 τεκμήρια
Χρηματοδότηση  | 7.245 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα)  | 628.753 τεκμήρια
Γλωσσολογία  | 1.996 τεκμήρια
Εικαστικές τέχνες  | 137.961 τεκμήρια
Αρχιτεκτονική  | 38.192 τεκμήρια
Κτήρια  | 6.064 τεκμήρια
Δημόσια κτήρια  | 13.995 τεκμήρια
Κατοικίες  | 1.644 τεκμήρια
Μνημεία  | 23.699 τεκμήρια
Γραφικές τέχνες  | 4.319 τεκμήρια
Σχέδιο  | 3.778 τεκμήρια
Διακοσμητικές τέχνες  | 1.563 τεκμήρια
Καλές τέχνες  | 23.679 τεκμήρια
Ζωγραφική  | 6.063 τεκμήρια
Έργα ζωγραφικής  | 5.310 τεκμήρια
Χαρακτική  | 1.918 τεκμήρια
Πλαστικές τέχνες  | 36.530 τεκμήρια
Κεραμική τέχνη  | 7.870 τεκμήρια
Υαλοτεχνία  | 108 τεκμήρια
Φωτογραφία  | 18.041 τεκμήρια
Χειροτεχνήματα  | 20.628 τεκμήρια
Κλωστοϋφαντουργία  | 5.084 τεκμήρια
Ελεύθερος χρόνος  | 27.830 τεκμήρια
Τουρισμός  | 1.401 τεκμήρια
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες  | 26.244 τεκμήρια
Άθληση  | 6.682 τεκμήρια
Αθλήματα  | 3.319 τεκμήρια
Αθλήματα πάλης  | 235 τεκμήρια
Αθλήματα σφαίρισης  | 1.264 τεκμήρια
Γυμναστική  | 40 τεκμήρια
Ενόργανη γυμναστική  | 10 τεκμήρια
Κωπηλασία  | 13 τεκμήρια
Στίβος  | 506 τεκμήρια
Δρόμοι  | 247 τεκμήρια
Ρίψεις  | 2 τεκμήρια
Σύνθετα αθλήματα  | 10 τεκμήρια
Υγρός στίβος  | 134 τεκμήρια
Αθλητικοί αγώνες  | 4.039 τεκμήρια
Πολιτιστικές εκδηλώσεις  | 7.751 τεκμήρια
Παραστάσεις  | 5.986 τεκμήρια
Δημόσιες παραστάσεις  | 3.825 τεκμήρια
Θρησκεία  | 35.838 τεκμήρια
Θεολογία  | 403 τεκμήρια
Θρησκείες  | 4.238 τεκμήρια
Αρχαίες θρησκείες  | 4.077 τεκμήρια
Χριστιανισμός  | 3.186 τεκμήρια
Θρησκευτικά γεγονότα  | 103 τεκμήρια
Θρησκευτικά ιδρύματα  | 7.386 τεκμήρια
Εκκλησία  | 3.485 τεκμήρια
Θρησκευτικά κτήρια  | 5.717 τεκμήρια
Θρησκευτικές δραστηριότητες  | 11.207 τεκμήρια
Θρησκευτικές ομάδες  | 19.404 τεκμήρια
Μυστικισμός  | 117 τεκμήρια
Μαγικά  | 30 τεκμήρια
Ιστορία  | 306.817 τεκμήρια
Αρχαιολογία  | 116.412 τεκμήρια
Εθνική ιστορία  | 193.838 τεκμήρια
Ασιατική ιστορία  | 203 τεκμήρια
Κινεζική ιστορία  | 203 τεκμήρια
Ελληνική Ιστορία  | 192.104 τεκμήρια
Αρχαία Ελληνική Ιστορία  | 3.119 τεκμήρια
Εποχή του Χαλκού  | 243 τεκμήρια
Κλασική εποχή  | 2.667 τεκμήρια
Βυζαντινή Αυτοκρατορία  | 9.512 τεκμήρια
Ύστερη βυζαντινή περίοδος  | 1.166 τεκμήρια
Νεότερη Ελληνική Ιστορία  | 41.279 τεκμήρια
Επανάσταση του 1821  | 19.267 τεκμήρια
Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους  | 20.532 τεκμήρια
Βασιλεία Γεωργίου Α'  | 991 τεκμήρια
Περίοδος Όθωνα  | 314 τεκμήρια
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  | 41.094 τεκμήρια
Βαλκανικοί πόλεμοι  | 1.547 τεκμήρια
Εμφύλιος  | 1.664 τεκμήρια
Κατοχή  | 3.093 τεκμήρια
Μεταπολίτευση  | 823 τεκμήρια
Εραλδική  | 607 τεκμήρια
Θρησκευτική ιστορία  | 1.066 τεκμήρια
Ιστορία (επιστήμη)  | 32.141 τεκμήρια
Ιστορικές μέθοδοι  | 2.945 τεκμήρια
Ιστορικές περίοδοι  | 132.816 τεκμήρια
Αρχαία ιστορία  | 118.555 τεκμήρια
Μεσαιωνική ιστορία  | 8.632 τεκμήρια
Προϊστορία  | 192 τεκμήρια
Παγκόσμια ιστορία  | 7.610 τεκμήρια
Λογοτεχνία  | 10.998 τεκμήρια
Δημιουργοί  | 2.917 τεκμήρια
Συγγραφείς  | 2.917 τεκμήρια
Εθνικές λογοτεχνίες  | 11 τεκμήρια
Λογοτεχνία  | 2.833 τεκμήρια