Θέματα

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε θέματα που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται και με ένα νέο πεδίο «EKT Θέμα» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θέματων που δημιουργησε το ΕΚΤ και που αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO, αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων που συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδώ. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «θέμα».


Εκπαίδευση  | 120.575 τεκμήρια
Διδακτέα ύλη | 7.931 τεκμήρια
Επιστήμη  | 33.939 τεκμήρια
Βιολογία | 887 τεκμήρια
Κύκλος της ζωής | 43 τεκμήρια
Φυσιολογία | 835 τεκμήρια
Γεωγραφία και ωκεανογραφία | 22.815 τεκμήρια
Γεωμορφολογία | 2.124 τεκμήρια
Τοπογραφία | 2.124 τεκμήρια
Γεωλογικοί σχηματισμοί | 1.969 τεκμήρια
Επιστήμες της Ιατρικής | 2.606 τεκμήρια
Ιατρικό επάγγελμα | 229 τεκμήρια
Ιατρικό προσωπικό | 218 τεκμήρια
Υγεία | 1.724 τεκμήρια
Επιστήμες του Διαστήματος | 47 τεκμήρια
Αστρονομία | 39 τεκμήρια
Αστρονομικά συστήματα | 6 τεκμήρια
Ηλιακό σύστημα | 2 τεκμήρια
Ήλιος | 2 τεκμήρια
Επιστήμη και διαχείριση της έρευνας | 2.605 τεκμήρια
Επιστημονικό προσωπικό | 54 τεκμήρια
Επιστήμονες | 54 τεκμήρια
Παθολογία | 44 τεκμήρια
Περιβαλλοντικές επιστήμες και μηχανική | 3.042 τεκμήρια
Ρύπανση, καταστροφές και ασφάλεια | 570 τεκμήρια
Καταστροφές | 567 τεκμήρια
Υδρολογία | 1.495 τεκμήρια
Φυσικές επιστήμες | 1.210 τεκμήρια
Βοτανική | 278 τεκμήρια
Βλάστηση | 235 τεκμήρια
Χλωρίδα | 224 τεκμήρια
Φυτά | 215 τεκμήρια
Ζωολογία | 171 τεκμήρια
Ζώα | 171 τεκμήρια
Υδρόβια ζώα | 70 τεκμήρια
Φυσικοί πόροι | 2.832 τεκμήρια
Επισιτιστικοί πόροι | 720 τεκμήρια
Οικοσυστήματα | 627 τεκμήρια
Πηγές ενέργειας | 1.131 τεκμήρια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 154 τεκμήρια
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 275 τεκμήρια
Πόροι καυσίμων | 98 τεκμήρια
Φυτικοί πόροι | 87 τεκμήρια
Χερσαίοι πόροι | 257 τεκμήρια
Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  | 78.572 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης | 25.182 τεκμήρια
Αγροτικές περιοχές | 1.428 τεκμήρια
Αγροτικός πληθυσμός | 1.015 τεκμήρια
Αγροτική ανάπτυξη | 1.844 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί | 9.113 τεκμήρια
Ανοιχτοί χώροι | 11.686 τεκμήρια
Τοπίο | 10.197 τεκμήρια
Πολιτιστικά τοπία | 180 τεκμήρια
Αστικές περιοχές | 3.925 τεκμήρια
Αστική ανάπτυξη | 435 τεκμήρια
Πολεοδομικός σχεδιασμός | 427 τεκμήρια
Κοινοτική ανάπτυξη | 153 τεκμήρια
Στέγαση | 3.475 τεκμήρια
Εθνοτικά ζητήματα | 4.516 τεκμήρια
Διεθνικές σχέσεις | 26 τεκμήρια
Εθνοτικές διακρίσεις | 26 τεκμήρια
Φυλετικός διαχωρισμός | 1 τεκμήρια
Εθνοτικές ομάδες | 3.504 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 4.393 τεκμήρια
Έγκλημα | 1.490 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 2.562 τεκμήρια
Βία | 204 τεκμήρια
Εξάρτηση | 612 τεκμήρια
Υποσιτισμός | 22 τεκμήρια
Μειονεκτούσες ομάδες | 1.206 τεκμήρια
Άτομα με αναπηρία | 4 τεκμήρια
Άτομα με πολυαναπηρία | 2 τεκμήρια
Άτομα με σωματική μειονεξία | 4 τεκμήρια
Μειονεκτούντα παιδιά | 24 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα | 29.735 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα | 9.009 τεκμήρια
Κοινωνική διαστρωμάτωση | 2.504 τεκμήρια
Κοινωνική τάξη | 2.482 τεκμήρια
Κοινωνική δομή | 5.869 τεκμήρια
Κοινωνική συμπεριφορά | 12.456 τεκμήρια
Κοινωνικοί κανόνες | 910 τεκμήρια
Κοινωνικό περιβάλλον | 1.259 τεκμήρια
Κοινωνική αλλαγή | 1.028 τεκμήρια
Κοινωνικές επιστήμες | 2.806 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα | 1.228 τεκμήρια
Κοινωνικοί επιστήμονες | 1.119 τεκμήρια
Κοινωνική πολιτική και πρόνοια | 2.788 τεκμήρια
Κοινωνική εργασία | 12 τεκμήρια
Οικογένεια | 7.587 τεκμήρια
Συγγενείς | 68 τεκμήρια
Γονείς | 68 τεκμήρια
Πληθυσμός | 23.816 τεκμήρια
Δημογραφία | 328 τεκμήρια
Δημογραφική έρευνα | 47 τεκμήρια
Ηλικιακή κατανομή | 13.713 τεκμήρια
Ηλικιακές ομάδες | 13.713 τεκμήρια
Εφηβεία | 8.563 τεκμήρια
Παιδική ηλικία | 5.149 τεκμήρια
Κατα φύλο κατανομή | 6.602 τεκμήρια
Φύλο | 6.602 τεκμήρια
Άνδρες | 1.848 τεκμήρια
Γυναίκες | 4.778 τεκμήρια
Μετανάστες | 3.903 τεκμήρια
Μετανάστευση | 583 τεκμήρια
Ψυχολογία | 288 τεκμήρια
Συμπεριφορά | 274 τεκμήρια
Πληροφορία και επικοινωνία  | 53.522 τεκμήρια
Βιομηχανία των πληροφοριών | 27.137 τεκμήρια
Αναμετάδοση | 160 τεκμήρια
Τηλεόραση | 24 τεκμήρια
Εκδοτική βιομηχανία | 3.012 τεκμήρια
Προσωπικό επικοινωνίας | 406 τεκμήρια
Προσωπικό πληροφοριών/βιβλιοθήκης | 14 τεκμήρια
Προσωπικό αρχείων | 3 τεκμήρια
Ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία | 29 τεκμήρια
Τυπογραφία | 270 τεκμήρια
Τεχνικές εκτύπωσης | 20 τεκμήρια
Τύπος | 17.281 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα και πολιτική | 8.057 τεκμήρια
Επικοινωνία | 7.174 τεκμήρια
Επικοινωνία ομάδας | 1.480 τεκμήρια
Πηγές πληροφοριών | 15.701 τεκμήρια
Δευτερογενή έγγραφα | 582 τεκμήρια
Έγγραφα | 10.927 τεκμήρια
Οπτικό υλικό | 3.391 τεκμήρια
Τεχνολογία πληροφοριών (υλισμικό) | 3.163 τεκμήρια
Συστήματα υπολογιστών | 1 τεκμήρια
Δίκτυα υπολογιστών | 1 τεκμήρια
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 830 τεκμήρια
Υπολογιστές | 424 τεκμήρια
Φωτογραφικός εξοπλισμός | 1.201 τεκμήρια
Πολιτική, δίκαιο και οικονομία  | 154.595 τεκμήρια
Βιομηχανία | 6.371 τεκμήρια
Γεωργία | 4.443 τεκμήρια
Γεωπονία | 99 τεκμήρια
Διαχείριση προσωπικού | 1.365 τεκμήρια
Επαγγέλματα | 1.230 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 37.854 τεκμήρια
Διεθνείς συγκρούσεις | 9.960 τεκμήρια
Πόλεμος | 9.345 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 15.749 τεκμήρια
Εξωτερικές σχέσεις | 9.364 τεκμήρια
Διεθνής πολιτική | 4.114 τεκμήρια
Διεθνής συνεργασία | 161 τεκμήρια
Ειρήνη | 2.345 τεκμήρια
Κρατική ασφάλεια | 16.420 τεκμήρια
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 18.817 τεκμήρια
Επιστημονικές εγκατστάσεις | 385 τεκμήρια
Επιστημονικός εξοπλισμός | 534 τεκμήρια
Μηχανές | 2.803 τεκμήρια
Οχήματα | 5.840 τεκμήρια
Στρατιωτικός εξοπλισμός | 2.816 τεκμήρια
Όπλα | 2.285 τεκμήρια
Υποδομή μεταφορών | 3.783 τεκμήρια
Εργασία | 6.829 τεκμήρια
Απασχόληση | 1.199 τεκμήρια
Νομικά συστήματα | 17.402 τεκμήρια
Νομικό επάγγελμα | 103 τεκμήρια
Οικονομία | 15.860 τεκμήρια
Kύκλος οικονομικής δραστηριότητας | 1.930 τεκμήρια
Αλληλοεξάρτηση | 4.772 τεκμήρια
Οικονομικές σχέσεις | 4.772 τεκμήρια
Οργάνωση και διαχείριση | 6.330 τεκμήρια
Επιχειρήσεις | 3.821 τεκμήρια
Πολιτική και διακυβέρνηση | 83.742 τεκμήρια
Εσωτερική πολιτική | 34.863 τεκμήρια
Εκλογικά συστήματα | 3.722 τεκμήρια
Κοινοβούλιο | 1.135 τεκμήρια
Πολιτική ηγεσία | 20.977 τεκμήρια
Κυβέρνηση | 16.733 τεκμήρια
Δημόσια διοίκηση | 13.570 τεκμήρια
Κεντρική κυβέρνηση | 1.341 τεκμήρια
Πολιτικοί θεσμοί | 496 τεκμήρια
Πολιτικά κινήματα | 28.579 τεκμήρια
Πολιτικά συστήματα | 12.887 τεκμήρια
Αποικιακές χώρες | 1 τεκμήρια
Πολιτικές επιστήμες | 43.498 τεκμήρια
Πολιτικές ιδεολογίες | 3.873 τεκμήρια
Ιμπεριαλισμός | 104 τεκμήρια
Κολλεκτιβισμός | 1.145 τεκμήρια
Ολοκληρωτισμός | 32 τεκμήρια
Πολιτική κοινωνιολογία | 5.491 τεκμήρια
Πολιτική συμπεριφορά | 4.729 τεκμήρια
Υλικά και προϊόντα | 6.149 τεκμήρια
Αγροτικά προϊόντα | 1.213 τεκμήρια
Ζωικά προϊόντα | 519 τεκμήρια
Καύσιμα | 221 τεκμήρια
Μέταλλα | 86 τεκμήρια
Οικοδομικά υλικά | 864 τεκμήρια
Δομικοί λίθοι | 825 τεκμήρια
Υπηρεσίες | 8.235 τεκμήρια
Μεταφορές | 4.358 τεκμήρια
Ταξίδια | 3.985 τεκμήρια
Χρηματοοικονομικά και εμπόριο | 18.982 τεκμήρια
Χρηματοδότηση | 7.241 τεκμήρια
Φορολογική πολιτική | 1.409 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα)  | 620.882 τεκμήρια
Γλωσσολογία | 1.956 τεκμήρια
Εικαστικές τέχνες | 137.547 τεκμήρια
Αρχιτεκτονική | 37.850 τεκμήρια
Κτήρια | 5.868 τεκμήρια
Δημόσια κτήρια | 12.766 τεκμήρια
Κατοικίες | 1.606 τεκμήρια
Μνημεία | 23.554 τεκμήρια
Γραφικές τέχνες | 4.316 τεκμήρια
Σχέδιο | 3.778 τεκμήρια
Διακοσμητικές τέχνες | 1.563 τεκμήρια
Καλές τέχνες | 23.688 τεκμήρια
Ζωγραφική | 6.058 τεκμήρια
Έργα ζωγραφικής | 5.310 τεκμήρια
Χαρακτική | 1.918 τεκμήρια
Πλαστικές τέχνες | 36.484 τεκμήρια
Κεραμική τέχνη | 7.870 τεκμήρια
Υαλοτεχνία | 82 τεκμήρια
Φωτογραφία | 17.980 τεκμήρια
Χειροτεχνήματα | 20.605 τεκμήρια
Κλωστοϋφαντουργία | 5.061 τεκμήρια
Ελεύθερος χρόνος | 27.313 τεκμήρια
Τουρισμός | 1.159 τεκμήρια
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες | 26.038 τεκμήρια
Άθληση | 6.591 τεκμήρια
Αθλήματα | 3.269 τεκμήρια
Αθλήματα πάλης | 235 τεκμήρια
Αθλήματα σφαίρισης | 1.262 τεκμήρια
Γυμναστική | 36 τεκμήρια
Ενόργανη γυμναστική | 10 τεκμήρια
Κωπηλασία | 13 τεκμήρια
Στίβος | 506 τεκμήρια
Δρόμοι | 247 τεκμήρια
Ρίψεις | 2 τεκμήρια
Σύνθετα αθλήματα | 10 τεκμήρια
Υγρός στίβος | 134 τεκμήρια
Αθλητικοί αγώνες | 4.029 τεκμήρια
Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 7.727 τεκμήρια
Παραστάσεις | 5.975 τεκμήρια
Δημόσιες παραστάσεις | 3.825 τεκμήρια
Θρησκεία | 39.428 τεκμήρια
Θεολογία | 111 τεκμήρια
Θρησκείες | 2.539 τεκμήρια
Αρχαίες θρησκείες | 2.378 τεκμήρια
Χριστιανισμός | 2.025 τεκμήρια
Θρησκευτικά γεγονότα | 101 τεκμήρια
Θρησκευτικά ιδρύματα | 6.510 τεκμήρια
Εκκλησία | 2.880 τεκμήρια
Θρησκευτικά κτήρια | 11.201 τεκμήρια
Θρησκευτικές δραστηριότητες | 10.798 τεκμήρια
Θρησκευτικές ομάδες | 18.773 τεκμήρια
Μυστικισμός | 32 τεκμήρια
Μαγικά | 27 τεκμήρια
Ιστορία | 305.550 τεκμήρια
Αρχαιολογία | 116.320 τεκμήρια
Εθνική ιστορία | 193.724 τεκμήρια
Ασιατική ιστορία | 203 τεκμήρια
Κινεζική ιστορία | 203 τεκμήρια
Ελληνική Ιστορία | 191.992 τεκμήρια
Αρχαία Ελληνική Ιστορία | 3.118 τεκμήρια
Εποχή του Χαλκού | 243 τεκμήρια
Κλασική εποχή | 2.667 τεκμήρια
Περσικοί πόλεμοι | 2 τεκμήρια
Βυζαντινή Αυτοκρατορία | 9.496 τεκμήρια
Ύστερη βυζαντινή περίοδος | 1.166 τεκμήρια
Νεότερη Ελληνική Ιστορία | 41.225 τεκμήρια
Επανάσταση του 1821 | 19.249 τεκμήρια
Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους | 20.529 τεκμήρια
Βασιλεία Γεωργίου Α' | 988 τεκμήρια
Περίοδος Όθωνα | 314 τεκμήρια
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία | 41.066 τεκμήρια
Βαλκανικοί πόλεμοι | 1.554 τεκμήρια
Δικτατορία της 21ης Απριλίου | 1.452 τεκμήρια
Εμφύλιος | 1.664 τεκμήρια
Κατοχή | 3.091 τεκμήρια
Μεταπολίτευση | 823 τεκμήρια
Μετεμφυλιακή περίοδος | 3.721 τεκμήρια
Εραλδική | 606 τεκμήρια
Θρησκευτική ιστορία | 832 τεκμήρια
Ιστορία (επιστήμη) | 31.588 τεκμήρια
Ιστορικές μέθοδοι | 2.945 τεκμήρια
Ιστορικές περίοδοι | 132.352 τεκμήρια
Αρχαία ιστορία | 118.605 τεκμήρια
Μεσαιωνική ιστορία | 8.630 τεκμήρια
Προϊστορία | 191 τεκμήρια
Παγκόσμια ιστορία | 7.595 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 7.452 τεκμήρια
Δημιουργοί | 2.883 τεκμήρια
Συγγραφείς | 2.883 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 2.670 τεκμήρια
Λογοτεχνικά είδη | 2.474 τεκμήρια
Λαϊκή λογοτεχνία | 220 τεκμήρια
Ποίηση | 616 τεκμήρια
Πρόζα | 516 τεκμήρια
Παραστατικές τέχνες | 38.179 τεκμήρια
Θέατρο | 16.425 τεκμήρια
Όπερα | 1.218 τεκμήρια
Κινηματογράφος | 3.355 τεκμήρια
Μουσικά είδη | 1.412 τεκμήρια
Μουσική | 17.675 τεκμήρια
Φωνητική μουσική | 7.051 τεκμήρια
Ταινίες | 59 τεκμήρια
Χορός | 2.186 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα) | 25.144 τεκμήρια
Πολιτισμικές συνθήκες | 20.558 τεκμήρια
Πολιτιστική ζωή | 20.558 τεκμήρια
Καθημερινή ζωή | 19.461 τεκμήρια
Θάνατος | 1.320 τεκμήρια
Πολιτισμική ταυτότητα | 1 τεκμήρια
Πολιτιστική πολιτική και σχεδιασμός | 194.005 τεκμήρια
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά | 189.933 τεκμήρια
Ήθη και παραδόσεις | 31.507 τεκμήρια
Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς | 4.030 τεκμήρια
Τέχνη | 198.401 τεκμήρια
Εθνική τέχνη | 3.391 τεκμήρια
Ασιατική τέχνη | 205 τεκμήρια
Ιαπωνική τέχνη | 1 τεκμήρια
Κινεζική τέχνη | 205 τεκμήρια
Κινεζική κεραμική | 204 τεκμήρια
Είδη τέχνης | 44.020 τεκμήρια
Θρησκευτική τέχνη | 10.814 τεκμήρια
Σύγχρονη τέχνη | 14.838 τεκμήρια
Θεωρία της τέχνης | 371 τεκμήρια
Καλλιτέχνες | 13.458 τεκμήρια
Καλλιτέχνες (εκτελεστές) | 1.698 τεκμήρια
Μουσικοί | 1.204 τεκμήρια
Τέχνες | 174.651 τεκμήρια
Έργα τέχνης | 163.794 τεκμήρια
Ανθρώπινη φιγούρα | 15.235 τεκμήρια
Μέρη σώματος | 6.859 τεκμήρια
Ζώα | 3.332 τεκμήρια
Πορτραίτο | 21.840 τεκμήρια
Φιλοσοφία και ηθική | 1.370 τεκμήρια
Μεταφυσική | 79 τεκμήρια
Φιλοσοφία | 1.252 τεκμήρια