ΕΚΤ Θέματα

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε θέματα που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται και με ένα νέο πεδίο «EKT Θέμα» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θέματων που δημιουργησε το ΕΚΤ και που αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO, αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων που συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδώ. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «θέμα».


Εκπαίδευση  | 109.225 τεκμήρια
Διδακτέα ύλη | 7.505 τεκμήρια
Επιστήμη  | 32.978 τεκμήρια
Βιολογία | 885 τεκμήρια
Κύκλος της ζωής | 43 τεκμήρια
Φυσιολογία | 835 τεκμήρια
Γεωγραφία και ωκεανογραφία | 22.665 τεκμήρια
Γεωμορφολογία | 2.096 τεκμήρια
Τοπογραφία | 2.096 τεκμήρια
Γεωλογικοί σχηματισμοί | 1.969 τεκμήρια
Επιστήμες της Ιατρικής | 2.251 τεκμήρια
Ιατρικό επάγγελμα | 229 τεκμήρια
Ιατρικό προσωπικό | 218 τεκμήρια
Υγεία | 1.724 τεκμήρια
Επιστήμες του Διαστήματος | 33 τεκμήρια
Αστρονομία | 25 τεκμήρια
Αστρονομικά συστήματα | 6 τεκμήρια
Ηλιακό σύστημα | 2 τεκμήρια
Ήλιος | 2 τεκμήρια
Επιστήμη και διαχείριση της έρευνας | 2.605 τεκμήρια
Επιστημονικό προσωπικό | 54 τεκμήρια
Επιστήμονες | 54 τεκμήρια
Παθολογία | 40 τεκμήρια
Περιβαλλοντικές επιστήμες και μηχανική | 3.042 τεκμήρια
Ρύπανση, καταστροφές και ασφάλεια | 570 τεκμήρια
Καταστροφές | 567 τεκμήρια
Υδρολογία | 1.495 τεκμήρια
Φυσικές επιστήμες | 629 τεκμήρια
Βοτανική | 235 τεκμήρια
Βλάστηση | 235 τεκμήρια
Χλωρίδα | 224 τεκμήρια
Φυτά | 215 τεκμήρια
Ζωολογία | 171 τεκμήρια
Ζώα | 171 τεκμήρια
Υδρόβια ζώα | 70 τεκμήρια
Φυσικοί πόροι | 2.832 τεκμήρια
Επισιτιστικοί πόροι | 720 τεκμήρια
Οικοσυστήματα | 627 τεκμήρια
Πηγές ενέργειας | 1.131 τεκμήρια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 154 τεκμήρια
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 275 τεκμήρια
Πόροι καυσίμων | 98 τεκμήρια
Φυτικοί πόροι | 87 τεκμήρια
Χερσαίοι πόροι | 257 τεκμήρια
Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  | 74.739 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης | 24.756 τεκμήρια
Αγροτικές περιοχές | 1.414 τεκμήρια
Αγροτικός πληθυσμός | 1.001 τεκμήρια
Αγροτική ανάπτυξη | 1.520 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί | 9.113 τεκμήρια
Ανοιχτοί χώροι | 11.620 τεκμήρια
Τοπίο | 10.131 τεκμήρια
Πολιτιστικά τοπία | 180 τεκμήρια
Αστικές περιοχές | 3.898 τεκμήρια
Αστική ανάπτυξη | 435 τεκμήρια
Πολεοδομικός σχεδιασμός | 427 τεκμήρια
Κοινοτική ανάπτυξη | 153 τεκμήρια
Στέγαση | 3.475 τεκμήρια
Εθνοτικά ζητήματα | 4.186 τεκμήρια
Διεθνικές σχέσεις | 26 τεκμήρια
Εθνοτικές διακρίσεις | 26 τεκμήρια
Φυλετικός διαχωρισμός | 1 τεκμήρια
Εθνοτικές ομάδες | 3.174 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 4.302 τεκμήρια
Έγκλημα | 1.489 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 2.472 τεκμήρια
Βία | 204 τεκμήρια
Εξάρτηση | 522 τεκμήρια
Υποσιτισμός | 22 τεκμήρια
Μειονεκτούσες ομάδες | 1.206 τεκμήρια
Άτομα με αναπηρία | 4 τεκμήρια
Άτομα με πολυαναπηρία | 2 τεκμήρια
Άτομα με σωματική μειονεξία | 4 τεκμήρια
Μειονεκτούντα παιδιά | 24 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα | 30.165 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα | 8.980 τεκμήρια
Κοινωνική διαστρωμάτωση | 2.504 τεκμήρια
Κοινωνική τάξη | 2.482 τεκμήρια
Κοινωνική δομή | 6.418 τεκμήρια
Κοινωνική συμπεριφορά | 12.376 τεκμήρια
Κοινωνικοί κανόνες | 832 τεκμήρια
Κοινωνικό περιβάλλον | 1.259 τεκμήρια
Κοινωνική αλλαγή | 1.028 τεκμήρια
Κοινωνικές επιστήμες | 1.582 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα | 4 τεκμήρια
Κοινωνικοί επιστήμονες | 1.119 τεκμήρια
Κοινωνική πολιτική και πρόνοια | 2.775 τεκμήρια
Κοινωνική εργασία | 12 τεκμήρια
Οικογένεια | 7.564 τεκμήρια
Συγγενείς | 44 τεκμήρια
Γονείς | 44 τεκμήρια
Πληθυσμός | 21.393 τεκμήρια
Δημογραφία | 323 τεκμήρια
Δημογραφική έρευνα | 42 τεκμήρια
Ηλικιακή κατανομή | 12.858 τεκμήρια
Ηλικιακές ομάδες | 12.858 τεκμήρια
Εφηβεία | 8.465 τεκμήρια
Παιδική ηλικία | 4.401 τεκμήρια
Κατα φύλο κατανομή | 4.936 τεκμήρια
Φύλο | 4.936 τεκμήρια
Άνδρες | 1.142 τεκμήρια
Γυναίκες | 3.818 τεκμήρια
Μετανάστες | 3.853 τεκμήρια
Μετανάστευση | 532 τεκμήρια
Ψυχολογία | 285 τεκμήρια
Συμπεριφορά | 271 τεκμήρια
Πληροφορία και επικοινωνία  | 52.770 τεκμήρια
Βιομηχανία των πληροφοριών | 26.996 τεκμήρια
Αναμετάδοση | 160 τεκμήρια
Τηλεόραση | 24 τεκμήρια
Εκδοτική βιομηχανία | 2.939 τεκμήρια
Προσωπικό επικοινωνίας | 406 τεκμήρια
Προσωπικό πληροφοριών/βιβλιοθήκης | 14 τεκμήρια
Προσωπικό αρχείων | 3 τεκμήρια
Ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία | 29 τεκμήρια
Τυπογραφία | 251 τεκμήρια
Τεχνικές εκτύπωσης | 1 τεκμήρια
Τύπος | 17.232 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα και πολιτική | 8.008 τεκμήρια
Επικοινωνία | 7.175 τεκμήρια
Επικοινωνία ομάδας | 1.430 τεκμήρια
Πηγές πληροφοριών | 15.120 τεκμήρια
Δευτερογενή έγγραφα | 563 τεκμήρια
Έγγραφα | 10.370 τεκμήρια
Οπτικό υλικό | 3.386 τεκμήρια
Τεχνολογία πληροφοριών (υλισμικό) | 3.163 τεκμήρια
Συστήματα υπολογιστών | 1 τεκμήρια
Δίκτυα υπολογιστών | 1 τεκμήρια
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 830 τεκμήρια
Υπολογιστές | 424 τεκμήρια
Φωτογραφικός εξοπλισμός | 1.201 τεκμήρια
Πολιτική, δίκαιο και οικονομία  | 145.153 τεκμήρια
Βιομηχανία | 6.371 τεκμήρια
Γεωργία | 4.210 τεκμήρια
Γεωπονία | 99 τεκμήρια
Διαχείριση προσωπικού | 1.230 τεκμήρια
Επαγγέλματα | 1.230 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 37.709 τεκμήρια
Διεθνείς συγκρούσεις | 9.954 τεκμήρια
Πόλεμος | 9.339 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 15.749 τεκμήρια
Εξωτερικές σχέσεις | 9.364 τεκμήρια
Διεθνής πολιτική | 4.114 τεκμήρια
Διεθνής συνεργασία | 161 τεκμήρια
Ειρήνη | 2.345 τεκμήρια
Κρατική ασφάλεια | 16.283 τεκμήρια
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 16.740 τεκμήρια
Επιστημονικές εγκατστάσεις | 197 τεκμήρια
Επιστημονικός εξοπλισμός | 311 τεκμήρια
Μηχανές | 2.796 τεκμήρια
Οχήματα | 5.820 τεκμήρια
Στρατιωτικός εξοπλισμός | 1.198 τεκμήρια
Όπλα | 672 τεκμήρια
Υποδομή μεταφορών | 3.783 τεκμήρια
Εργασία | 6.829 τεκμήρια
Απασχόληση | 1.199 τεκμήρια
Νομικά συστήματα | 17.288 τεκμήρια
Νομικό επάγγελμα | 103 τεκμήρια
Οικονομία | 15.752 τεκμήρια
Kύκλος οικονομικής δραστηριότητας | 1.930 τεκμήρια
Αλληλοεξάρτηση | 4.772 τεκμήρια
Οικονομικές σχέσεις | 4.772 τεκμήρια
Οργάνωση και διαχείριση | 6.330 τεκμήρια
Επιχειρήσεις | 3.821 τεκμήρια
Πολιτική και διακυβέρνηση | 84.016 τεκμήρια
Εσωτερική πολιτική | 35.410 τεκμήρια
Εκλογικά συστήματα | 3.722 τεκμήρια
Κοινοβούλιο | 1.135 τεκμήρια
Πολιτική ηγεσία | 21.524 τεκμήρια
Κυβέρνηση | 16.671 τεκμήρια
Δημόσια διοίκηση | 13.508 τεκμήρια
Κεντρική κυβέρνηση | 1.284 τεκμήρια
Πολιτικοί θεσμοί | 496 τεκμήρια
Πολιτικά κινήματα | 28.509 τεκμήρια
Πολιτικά συστήματα | 12.887 τεκμήρια
Αποικιακές χώρες | 1 τεκμήρια
Πολιτικές επιστήμες | 43.451 τεκμήρια
Πολιτικές ιδεολογίες | 3.873 τεκμήρια
Ιμπεριαλισμός | 104 τεκμήρια
Κολλεκτιβισμός | 1.145 τεκμήρια
Ολοκληρωτισμός | 32 τεκμήρια
Πολιτική κοινωνιολογία | 5.491 τεκμήρια
Πολιτική συμπεριφορά | 4.729 τεκμήρια
Υλικά και προϊόντα | 4.494 τεκμήρια
Αγροτικά προϊόντα | 1.136 τεκμήρια
Ζωικά προϊόντα | 442 τεκμήρια
Καύσιμα | 221 τεκμήρια
Μέταλλα | 86 τεκμήρια
Οικοδομικά υλικά | 833 τεκμήρια
Δομικοί λίθοι | 825 τεκμήρια
Υπηρεσίες | 8.205 τεκμήρια
Μεταφορές | 4.334 τεκμήρια
Ταξίδια | 3.979 τεκμήρια
Χρηματοοικονομικά και εμπόριο | 13.919 τεκμήρια
Χρηματοδότηση | 7.241 τεκμήρια
Φορολογική πολιτική | 1.409 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα)  | 552.222 τεκμήρια
Γλωσσολογία | 1.893 τεκμήρια
Εικαστικές τέχνες | 86.542 τεκμήρια
Αρχιτεκτονική | 34.200 τεκμήρια
Κτήρια | 5.868 τεκμήρια
Δημόσια κτήρια | 12.342 τεκμήρια
Κατοικίες | 1.606 τεκμήρια
Μνημεία | 23.554 τεκμήρια
Γραφικές τέχνες | 4.097 τεκμήρια
Σχέδιο | 3.574 τεκμήρια
Διακοσμητικές τέχνες | 1.187 τεκμήρια
Καλές τέχνες | 13.524 τεκμήρια
Ζωγραφική | 5.883 τεκμήρια
Έργα ζωγραφικής | 5.136 τεκμήρια
Χαρακτική | 1.292 τεκμήρια
Πλαστικές τέχνες | 7.645 τεκμήρια
Κεραμική τέχνη | 3.486 τεκμήρια
Υαλοτεχνία | 58 τεκμήρια
Φωτογραφία | 17.997 τεκμήρια
Χειροτεχνήματα | 8.667 τεκμήρια
Κλωστοϋφαντουργία | 3.381 τεκμήρια
Ελεύθερος χρόνος | 27.092 τεκμήρια
Τουρισμός | 1.159 τεκμήρια
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες | 25.817 τεκμήρια
Άθληση | 6.537 τεκμήρια
Αθλήματα | 3.269 τεκμήρια
Αθλήματα πάλης | 235 τεκμήρια
Αθλήματα σφαίρισης | 1.262 τεκμήρια
Γυμναστική | 36 τεκμήρια
Ενόργανη γυμναστική | 10 τεκμήρια
Κωπηλασία | 13 τεκμήρια
Στίβος | 506 τεκμήρια
Δρόμοι | 247 τεκμήρια
Ρίψεις | 2 τεκμήρια
Σύνθετα αθλήματα | 10 τεκμήρια
Υγρός στίβος | 134 τεκμήρια
Αθλητικοί αγώνες | 4.029 τεκμήρια
Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 7.727 τεκμήρια
Παραστάσεις | 5.975 τεκμήρια
Δημόσιες παραστάσεις | 3.825 τεκμήρια
Θρησκεία | 33.172 τεκμήρια
Θεολογία | 90 τεκμήρια
Θρησκείες | 2.102 τεκμήρια
Αρχαίες θρησκείες | 1.941 τεκμήρια
Χριστιανισμός | 1.595 τεκμήρια
Θρησκευτικά γεγονότα | 101 τεκμήρια
Θρησκευτικά ιδρύματα | 6.510 τεκμήρια
Εκκλησία | 2.880 τεκμήρια
Θρησκευτικά κτήρια | 11.142 τεκμήρια
Θρησκευτικές δραστηριότητες | 4.869 τεκμήρια
Θρησκευτικές ομάδες | 18.719 τεκμήρια
Μυστικισμός | 25 τεκμήρια
Μαγικά | 20 τεκμήρια
Ιστορία | 252.157 τεκμήρια
Αρχαιολογία | 63.788 τεκμήρια
Εθνική ιστορία | 193.666 τεκμήρια
Ασιατική ιστορία | 203 τεκμήρια
Κινεζική ιστορία | 203 τεκμήρια
Ελληνική Ιστορία | 191.934 τεκμήρια
Αρχαία Ελληνική Ιστορία | 3.234 τεκμήρια
Εποχή του Χαλκού | 359 τεκμήρια
Κλασική εποχή | 2.667 τεκμήρια
Περσικοί πόλεμοι | 2 τεκμήρια
Βυζαντινή Αυτοκρατορία | 9.495 τεκμήρια
Ύστερη βυζαντινή περίοδος | 1.166 τεκμήρια
Νεότερη Ελληνική Ιστορία | 41.170 τεκμήρια
Επανάσταση του 1821 | 19.192 τεκμήρια
Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους | 20.529 τεκμήρια
Βασιλεία Γεωργίου Α' | 988 τεκμήρια
Περίοδος Όθωνα | 314 τεκμήρια
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία | 41.073 τεκμήρια
Βαλκανικοί πόλεμοι | 1.554 τεκμήρια
Δικτατορία της 21ης Απριλίου | 1.451 τεκμήρια
Εμφύλιος | 1.666 τεκμήρια
Κατοχή | 3.092 τεκμήρια
Μεταπολίτευση | 823 τεκμήρια
Μετεμφυλιακή περίοδος | 3.721 τεκμήρια
Μικρασιατική εκστρατεία | 4.076 τεκμήρια
Εραλδική | 588 τεκμήρια
Θρησκευτική ιστορία | 719 τεκμήρια
Ιστορία (επιστήμη) | 30.543 τεκμήρια
Ιστορικές μέθοδοι | 1.915 τεκμήρια
Ιστορικές περίοδοι | 79.774 τεκμήρια
Αρχαία ιστορία | 66.029 τεκμήρια
Μεσαιωνική ιστορία | 8.629 τεκμήρια
Παγκόσμια ιστορία | 7.597 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 7.857 τεκμήρια
Δημιουργοί | 3.347 τεκμήρια
Συγγραφείς | 3.347 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 2.584 τεκμήρια
Λογοτεχνικά είδη | 2.394 τεκμήρια
Λαϊκή λογοτεχνία | 219 τεκμήρια
Ποίηση | 571 τεκμήρια
Πρόζα | 489 τεκμήρια
Παραστατικές τέχνες | 37.863 τεκμήρια
Θέατρο | 16.271 τεκμήρια
Όπερα | 1.218 τεκμήρια
Κινηματογράφος | 3.356 τεκμήρια
Μουσικά είδη | 1.399 τεκμήρια
Μουσική | 17.543 τεκμήρια
Φωνητική μουσική | 7.050 τεκμήρια
Ταινίες | 59 τεκμήρια
Χορός | 2.186 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα) | 19.959 τεκμήρια
Πολιτισμικές συνθήκες | 16.597 τεκμήρια
Πολιτιστική ζωή | 16.597 τεκμήρια
Καθημερινή ζωή | 15.500 τεκμήρια
Θάνατος | 847 τεκμήρια
Πολιτισμική ταυτότητα | 1 τεκμήρια
Πολιτιστική πολιτική και σχεδιασμός | 181.177 τεκμήρια
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά | 177.105 τεκμήρια
Ήθη και παραδόσεις | 21.387 τεκμήρια
Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς | 4.030 τεκμήρια
Τέχνη | 136.879 τεκμήρια
Εθνική τέχνη | 3.390 τεκμήρια
Ασιατική τέχνη | 205 τεκμήρια
Ιαπωνική τέχνη | 1 τεκμήρια
Κινεζική τέχνη | 205 τεκμήρια
Κινεζική κεραμική | 204 τεκμήρια
Είδη τέχνης | 35.959 τεκμήρια
Θρησκευτική τέχνη | 4.360 τεκμήρια
Σύγχρονη τέχνη | 14.838 τεκμήρια
Θεωρία της τέχνης | 331 τεκμήρια
Καλλιτέχνες | 13.455 τεκμήρια
Καλλιτέχνες (εκτελεστές) | 1.698 τεκμήρια
Μουσικοί | 1.204 τεκμήρια
Τέχνες | 118.922 τεκμήρια
Έργα τέχνης | 108.067 τεκμήρια
Ανθρώπινη φιγούρα | 11.268 τεκμήρια
Μέρη σώματος | 6.411 τεκμήρια
Ζώα | 2.592 τεκμήρια
Πορτραίτο | 21.730 τεκμήρια
Φιλοσοφία και ηθική | 1.369 τεκμήρια
Μεταφυσική | 79 τεκμήρια
Φιλοσοφία | 1.252 τεκμήρια
Φιλοσοφικές σχολές | 4 τεκμήρια
Χώρες και ομαδοποίηση χωρών  | 27.648 τεκμήρια
Αμερική και Καραϊβική | 1.108 τεκμήρια
Αμερική | 1.108 τεκμήρια