ΕΚΤ Θέματα

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε θέματα που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται και με ένα νέο πεδίο «EKT Θέμα» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θέματων που δημιουργησε το ΕΚΤ και που αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO, αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων που συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδώ. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «θέμα».


Εκπαίδευση  | 21.310 τεκμήρια
Διδακτέα ύλη | 7.410 τεκμήρια
Επιστήμη  | 15.082 τεκμήρια
Γεωγραφία και ωκεανογραφία | 6.193 τεκμήρια
Γεωμορφολογία | 1.941 τεκμήρια
Τοπογραφία | 1.941 τεκμήρια
Γεωλογικοί σχηματισμοί | 1.863 τεκμήρια
Επιστήμες της Ιατρικής | 2.014 τεκμήρια
Υγεία | 1.607 τεκμήρια
Επιστήμες του Διαστήματος | 6 τεκμήρια
Αστρονομικά συστήματα | 2 τεκμήρια
Ηλιακό σύστημα | 2 τεκμήρια
Ήλιος | 2 τεκμήρια
Επιστήμη και διαχείριση της έρευνας | 2.147 τεκμήρια
Περιβαλλοντικές επιστήμες και μηχανική | 3.042 τεκμήρια
Ρύπανση, καταστροφές και ασφάλεια | 433 τεκμήρια
Καταστροφές | 430 τεκμήρια
Υδρολογία | 1.491 τεκμήρια
Φυσικές επιστήμες | 508 τεκμήρια
Βοτανική | 235 τεκμήρια
Βλάστηση | 234 τεκμήρια
Χλωρίδα | 223 τεκμήρια
Φυτά | 215 τεκμήρια
Ζωολογία | 60 τεκμήρια
Ζώα | 59 τεκμήρια
Υδρόβια ζώα | 1 τεκμήρια
Φυσικοί πόροι | 1.934 τεκμήρια
Επισιτιστικοί πόροι | 1 τεκμήρια
Οικοσυστήματα | 602 τεκμήρια
Πηγές ενέργειας | 1.007 τεκμήρια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 88 τεκμήρια
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 253 τεκμήρια
Πόροι καυσίμων | 78 τεκμήρια
Φυτικοί πόροι | 83 τεκμήρια
Χερσαίοι πόροι | 257 τεκμήρια
Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  | 65.237 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης | 23.498 τεκμήρια
Αγροτικές περιοχές | 1.257 τεκμήρια
Αγροτικός πληθυσμός | 1.014 τεκμήρια
Αγροτική ανάπτυξη | 1.054 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί | 9.109 τεκμήρια
Ανοιχτοί χώροι | 12.444 τεκμήρια
Τοπίο | 9.903 τεκμήρια
Πολιτιστικά τοπία | 84 τεκμήρια
Αστικές περιοχές | 2.792 τεκμήρια
Αστική ανάπτυξη | 411 τεκμήρια
Κοινοτική ανάπτυξη | 139 τεκμήρια
Στέγαση | 4.195 τεκμήρια
Εθνοτικά ζητήματα | 3.808 τεκμήρια
Εθνοτικές ομάδες | 2.835 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 3.654 τεκμήρια
Έγκλημα | 1.157 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 2.182 τεκμήρια
Εξάρτηση | 466 τεκμήρια
Υποσιτισμός | 21 τεκμήρια
Μειονεκτούσες ομάδες | 1.163 τεκμήρια
Άτομα με αναπηρία | 3 τεκμήρια
Άτομα με πολυαναπηρία | 2 τεκμήρια
Άτομα με σωματική μειονεξία | 3 τεκμήρια
Μειονεκτούντα παιδιά | 20 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα | 26.661 τεκμήρια
Κοινωνική διαστρωμάτωση | 2.277 τεκμήρια
Κοινωνική τάξη | 2.277 τεκμήρια
Κοινωνική δομή | 4.936 τεκμήρια
Κοινωνική συμπεριφορά | 11.223 τεκμήρια
Κοινωνικοί κανόνες | 787 τεκμήρια
Κοινωνικό περιβάλλον | 1.238 τεκμήρια
Κοινωνική αλλαγή | 1.007 τεκμήρια
Κοινωνικές επιστήμες | 719 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα | 4 τεκμήρια
Κοινωνικοί επιστήμονες | 271 τεκμήρια
Κοινωνική πολιτική και πρόνοια | 2.403 τεκμήρια
Κοινωνική εργασία | 11 τεκμήρια
Οικογένεια | 5.572 τεκμήρια
Συγγενείς | 10 τεκμήρια
Γονείς | 10 τεκμήρια
Πληθυσμός | 19.868 τεκμήρια
Δημογραφία | 148 τεκμήρια
Ηλικιακή κατανομή | 12.563 τεκμήρια
Ηλικιακές ομάδες | 12.563 τεκμήρια
Εφηβεία | 8.432 τεκμήρια
Παιδική ηλικία | 4.131 τεκμήρια
Κατα φύλο κατανομή | 4.251 τεκμήρια
Φύλο | 4.251 τεκμήρια
Άνδρες | 822 τεκμήρια
Γυναίκες | 3.431 τεκμήρια
Μετανάστες | 3.473 τεκμήρια
Μετανάστευση | 1.086 τεκμήρια
Ψυχολογία | 17 τεκμήρια
Συμπεριφορά | 9 τεκμήρια
Πληροφορία και επικοινωνία  | 41.880 τεκμήρια
Βιομηχανία των πληροφοριών | 24.754 τεκμήρια
Αναμετάδοση | 143 τεκμήρια
Τηλεόραση | 10 τεκμήρια
Εκδοτική βιομηχανία | 1.498 τεκμήρια
Προσωπικό επικοινωνίας | 404 τεκμήρια
Προσωπικό πληροφοριών/βιβλιοθήκης | 13 τεκμήρια
Προσωπικό αρχείων | 3 τεκμήρια
Ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία | 28 τεκμήρια
Τύπος | 16.629 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα και πολιτική | 5.957 τεκμήρια
Επικοινωνία | 5.428 τεκμήρια
Επικοινωνία ομάδας | 1.074 τεκμήρια
Πηγές πληροφοριών | 11.613 τεκμήρια
Δευτερογενή έγγραφα | 62 τεκμήρια
Έγγραφα | 8.239 τεκμήρια
Οπτικό υλικό | 3.298 τεκμήρια
Τεχνολογία πληροφοριών (υλισμικό) | 1.234 τεκμήρια
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 156 τεκμήρια
Υπολογιστές | 423 τεκμήρια
Φωτογραφικός εξοπλισμός | 3 τεκμήρια
Πολιτική, δίκαιο και οικονομία  | 98.678 τεκμήρια
Βιομηχανία | 6.150 τεκμήρια
Γεωργία | 3.799 τεκμήρια
Γεωπονία | 85 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 32.703 τεκμήρια
Διεθνείς συγκρούσεις | 7.689 τεκμήρια
Πόλεμος | 7.077 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 13.692 τεκμήρια
Εξωτερικές σχέσεις | 6.571 τεκμήρια
Διεθνής πολιτική | 4.019 τεκμήρια
Διεθνείς οργανισμοί | 3.271 τεκμήρια
Διεθνής συνεργασία | 142 τεκμήρια
Ειρήνη | 2.285 τεκμήρια
Κρατική ασφάλεια | 14.977 τεκμήρια
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 15.721 τεκμήρια
Επιστημονικός εξοπλισμός | 191 τεκμήρια
Μηχανές | 2.683 τεκμήρια
Οχήματα | 5.273 τεκμήρια
Στρατιωτικός εξοπλισμός | 1.190 τεκμήρια
Όπλα | 672 τεκμήρια
Υποδομή μεταφορών | 3.773 τεκμήρια
Εργασία | 5.738 τεκμήρια
Απασχόληση | 1.200 τεκμήρια
Νομικά συστήματα | 4.914 τεκμήρια
Οικονομία | 14.031 τεκμήρια
Kύκλος οικονομικής δραστηριότητας | 1.930 τεκμήρια
Αλληλοεξάρτηση | 4.741 τεκμήρια
Οικονομικές σχέσεις | 4.741 τεκμήρια
Οργάνωση και διαχείριση | 6.572 τεκμήρια
Επιχειρήσεις | 4.065 τεκμήρια
Πολιτική και διακυβέρνηση | 54.919 τεκμήρια
Εσωτερική πολιτική | 23.861 τεκμήρια
Εκλογικά συστήματα | 3.204 τεκμήρια
Κοινοβούλιο | 951 τεκμήρια
Πολιτική ηγεσία | 9.601 τεκμήρια
Κυβέρνηση | 15.058 τεκμήρια
Δημόσια διοίκηση | 12.047 τεκμήρια
Κεντρική κυβέρνηση | 788 τεκμήρια
Πολιτικοί θεσμοί | 396 τεκμήρια
Πολιτικά κινήματα | 10.383 τεκμήρια
Πολιτικά συστήματα | 12.204 τεκμήρια
Αποικιακές χώρες | 1 τεκμήρια
Πολιτικές επιστήμες | 34.008 τεκμήρια
Πολιτικές ιδεολογίες | 3.390 τεκμήρια
Ιμπεριαλισμός | 92 τεκμήρια
Κολλεκτιβισμός | 1.066 τεκμήρια
Ολοκληρωτισμός | 30 τεκμήρια
Πολιτική κοινωνιολογία | 5.486 τεκμήρια
Υλικά και προϊόντα | 3.088 τεκμήρια
Αγροτικά προϊόντα | 845 τεκμήρια
Ζωικά προϊόντα | 292 τεκμήρια
Καύσιμα | 204 τεκμήρια
Μέταλλα | 86 τεκμήρια
Οικοδομικά υλικά | 826 τεκμήρια
Δομικοί λίθοι | 825 τεκμήρια
Υπηρεσίες | 6.653 τεκμήρια
Μεταφορές | 3.000 τεκμήρια
Ταξίδια | 3.723 τεκμήρια
Χρηματοοικονομικά και εμπόριο | 11.470 τεκμήρια
Χρηματοδότηση | 6.070 τεκμήρια
Φορολογική πολιτική | 1.130 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα)  | 391.119 τεκμήρια
Γλωσσολογία | 1.821 τεκμήρια
Εικαστικές τέχνες | 83.757 τεκμήρια
Αρχιτεκτονική | 33.239 τεκμήρια
Κτήρια | 4.238 τεκμήρια
Δημόσια κτήρια | 12.599 τεκμήρια
Κατοικίες | 1.534 τεκμήρια
Μνημεία | 22.855 τεκμήρια
Γραφικές τέχνες | 2.826 τεκμήρια
Σχέδιο | 2.680 τεκμήρια
Διακοσμητικές τέχνες | 657 τεκμήρια
Καλές τέχνες | 12.846 τεκμήρια
Ζωγραφική | 5.362 τεκμήρια
Έργα ζωγραφικής | 5.244 τεκμήρια
Χαρακτική | 1.405 τεκμήρια
Πλαστικές τέχνες | 7.188 τεκμήρια
Κεραμική τέχνη | 3.479 τεκμήρια
Φωτογραφία | 19.748 τεκμήρια
Χειροτεχνήματα | 7.448 τεκμήρια
Κλωστοϋφαντουργία | 3.315 τεκμήρια
Ελεύθερος χρόνος | 22.219 τεκμήρια
Τουρισμός | 384 τεκμήρια
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες | 21.490 τεκμήρια
Άθληση | 6.142 τεκμήρια
Αθλήματα | 3.696 τεκμήρια
Αθλήματα πάλης | 235 τεκμήρια
Αθλήματα σφαίρισης | 1.232 τεκμήρια
Γυμναστική | 34 τεκμήρια
Ενόργανη γυμναστική | 10 τεκμήρια
Κωπηλασία | 13 τεκμήρια
Στίβος | 427 τεκμήρια
Δρόμοι | 168 τεκμήρια
Ρίψεις | 2 τεκμήρια
Σύνθετα αθλήματα | 10 τεκμήρια
Υγρός στίβος | 134 τεκμήρια
Αθλητικοί αγώνες | 3.902 τεκμήρια
Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 4.163 τεκμήρια
Παραστάσεις | 5.354 τεκμήρια
Δημόσιες παραστάσεις | 2.682 τεκμήρια
Θρησκεία | 15.624 τεκμήρια
Θεολογία | 38 τεκμήρια
Θρησκείες | 1.160 τεκμήρια
Αρχαίες θρησκείες | 1.006 τεκμήρια
Χριστιανισμός | 779 τεκμήρια
Θρησκευτικά γεγονότα | 49 τεκμήρια
Θρησκευτικά ιδρύματα | 1.493 τεκμήρια
Εκκλησία | 1.189 τεκμήρια
Θρησκευτικά κτήρια | 10.947 τεκμήρια
Θρησκευτικές δραστηριότητες | 2.832 τεκμήρια
Θρησκευτικές ομάδες | 2.742 τεκμήρια
Ιστορία | 124.552 τεκμήρια
Αρχαιολογία | 62.315 τεκμήρια
Εθνική ιστορία | 53.724 τεκμήρια
Ελληνική Ιστορία | 72.425 τεκμήρια
Αρχαία Ελληνική Ιστορία | 3.019 τεκμήρια
Εποχή του Χαλκού | 243 τεκμήρια
Βυζαντινή Αυτοκρατορία | 7.578 τεκμήρια
Ύστερη βυζαντινή περίοδος | 257 τεκμήρια
Νεότερη Ελληνική Ιστορία | 18.140 τεκμήρια
Επανάσταση του 1821 | 1.519 τεκμήρια
Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους | 1.007 τεκμήρια
Βασιλεία Γεωργίου Α' | 709 τεκμήρια
Περίοδος Όθωνα | 295 τεκμήρια
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία | 34.164 τεκμήρια
Βαλκανικοί πόλεμοι | 1.392 τεκμήρια
Δικτατορία της 21ης Απριλίου | 962 τεκμήρια
Εμφύλιος | 1.622 τεκμήρια
Κατοχή | 2.963 τεκμήρια
Μεταπολίτευση | 1.046 τεκμήρια
Μετεμφυλιακή περίοδος | 3.637 τεκμήρια
Μικρασιατική εκστρατεία | 3.804 τεκμήρια
Εραλδική | 584 τεκμήρια
Θρησκευτική ιστορία | 470 τεκμήρια
Ιστορία (επιστήμη) | 32.347 τεκμήρια
Ιστορικές μέθοδοι | 1.477 τεκμήρια
Ιστορικές περίοδοι | 72.972 τεκμήρια
Αρχαία ιστορία | 63.128 τεκμήρια
Μεσαιωνική ιστορία | 8.085 τεκμήρια
Παγκόσμια ιστορία | 5.171 τεκμήρια
Β Παγκόσμιος Πόλεμος | 3.090 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 8.921 τεκμήρια
Δημιουργοί | 5.110 τεκμήρια
Συγγραφείς | 5.110 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 5.045 τεκμήρια
Λογοτεχνικά είδη | 2.357 τεκμήρια
Λαϊκή λογοτεχνία | 207 τεκμήρια
Ποίηση | 464 τεκμήρια
Πρόζα | 946 τεκμήρια
Παραστατικές τέχνες | 38.191 τεκμήρια
Θέατρο | 15.169 τεκμήρια
Όπερα | 1.210 τεκμήρια
Κινηματογράφος | 3.359 τεκμήρια
Μουσικά είδη | 1.380 τεκμήρια
Μουσική | 17.992 τεκμήρια
Ταινίες | 59 τεκμήρια
Χορός | 2.173 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα) | 15.429 τεκμήρια
Πολιτισμικές συνθήκες | 12.446 τεκμήρια
Πολιτιστική ζωή | 12.446 τεκμήρια
Καθημερινή ζωή | 11.350 τεκμήρια
Πολιτισμική ταυτότητα | 1 τεκμήρια
Πολιτιστική πολιτική και σχεδιασμός | 178.587 τεκμήρια
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά | 174.516 τεκμήρια
Ήθη και παραδόσεις | 20.463 τεκμήρια
Τέχνη | 96.480 τεκμήρια
Εθνική τέχνη | 2.567 τεκμήρια
Ασιατική τέχνη | 1 τεκμήρια
Είδη τέχνης | 20.275 τεκμήρια
Θρησκευτική τέχνη | 3.783 τεκμήρια
Σύγχρονη τέχνη | 1.186 τεκμήρια
Θεωρία της τέχνης | 141 τεκμήρια
Καλλιτέχνες | 13.314 τεκμήρια
Καλλιτέχνες (εκτελεστές) | 1.603 τεκμήρια
Μουσικοί | 1.200 τεκμήρια
Τέχνες | 80.055 τεκμήρια
Έργα τέχνης | 69.125 τεκμήρια
Ανθρώπινη φιγούρα | 7.899 τεκμήρια
Μέρη σώματος | 6.136 τεκμήρια
Ζώα | 2.456 τεκμήρια
Πορτραίτο | 18.474 τεκμήρια
Χώρες και ομαδοποίηση χωρών  | 27.576 τεκμήρια
Αμερική και Καραϊβική | 945 τεκμήρια
Αμερική | 1.002 τεκμήρια
Ασία και Ειρηνικός | 16.072 τεκμήρια
Ασία | 16.114 τεκμήρια
Τουρκία | 14.855 τεκμήρια
Αφρική | 15 τεκμήρια
Ευρώπη | 5.830 τεκμήρια
Ελλάδα | 79.390 τεκμήρια
Ήπειρος | 2.438 τεκμήρια
Θεσσαλία | 2.864 τεκμήρια
Μαγνησία | 46 τεκμήρια
Θράκη | 3.114 τεκμήρια
Έβρος | 1 τεκμήρια
Κρήτη | 4.455 τεκμήρια
Μακεδονία | 24.035 τεκμήρια
Ημαθία | 4.639 τεκμήρια
Πέλλα | 63 τεκμήρια
Νησιά Αιγαίου Πελάγους | 6.378 τεκμήρια
Δωδεκάνησα | 966 τεκμήρια
Κυκλάδες | 2.128 τεκμήρια
Λέσβος | 369 τεκμήρια
Νησιά Ιονίου Πελάγους | 2.440 τεκμήρια
Πελοπόννησος | 3.626 τεκμήρια
Αργολίδα | 524 τεκμήρια
Αρκαδία | 182 τεκμήρια
Αχαΐα | 405 τεκμήρια
Κορινθία | 230 τεκμήρια
Λακωνία | 318 τεκμήρια
Στερεά Ελλάδα | 17.613 τεκμήρια
Αιτωλοακαρνανία | 78 τεκμήρια
Αττική | 13.900 τεκμήρια
Εύβοια | 1.357 τεκμήρια
Φθιώτιδα | 57 τεκμήρια
Φωκίδα | 293 τεκμήρια