Θέματα

Θέματα


Εκπαίδευση  | 121.566  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διδακτέα ύλη  | 7.868  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επιστήμη  | 34.037  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Βιολογία  | 910  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κύκλος της ζωής  | 43  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φυσιολογία  | 857  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Γεωγραφία και ωκεανογραφία  | 23.201  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Γεωμορφολογία  | 2.425  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Τοπογραφία  | 2.409  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επιστήμες της Ιατρικής  | 2.612  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ιατρικό επάγγελμα  | 239  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ιατρικό προσωπικό  | 219  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υγεία  | 1.666  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επιστήμες του Διαστήματος  | 68  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αστρονομία  | 57  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αστρονομικά συστήματα  | 8  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ηλιακό σύστημα  | 3  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δορυφόροι  | 1  τεκμήριο Semantics.gr term URI
Ήλιος  | 3  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επιστήμη και διαχείριση της έρευνας  | 2.659  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επιστημονικό προσωπικό  | 55  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επιστήμονες  | 55  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Παθολογία  | 62  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Περιβαλλοντικές επιστήμες και μηχανική  | 1.166  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ρύπανση, καταστροφές και ασφάλεια  | 569  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υδρολογία  | 1.505  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φυσικές επιστήμες  | 1.788  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Βοτανική  | 427  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Βλάστηση  | 377  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Χλωρίδα  | 359  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φυτά  | 327  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ζωολογία  | 570  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ζώα  | 563  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υδρόβια ζώα  | 136  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φυσικοί πόροι  | 3.234  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επισιτιστικοί πόροι  | 725  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Οικοσυστήματα  | 970  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πηγές ενέργειας  | 1.130  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  | 154  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  | 273  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πόροι καυσίμων  | 96  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φυτικοί πόροι  | 175  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Χερσαίοι πόροι  | 257  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ευρώπη  | 102.397  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ελλάδα  | 90.389  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ήπειρος  | 2.941  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θεσσαλία  | 3.020  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μαγνησία  | 246  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θράκη  | 3.370  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Έβρος  | 72  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ροδόπη  | 16  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κρήτη  | 4.694  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Λασίθι  | 24  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μακεδονία  | 25.276  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ημαθία  | 5.024  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πέλλα  | 134  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πιερία  | 84  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Νησιά Αιγαίου Πελάγους  | 7.476  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δωδεκάνησα  | 1.143  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κυκλάδες  | 2.281  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Λέσβος  | 617  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Νησιά Ιονίου Πελάγους  | 3.147  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κεφαλληνία  | 297  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πελοπόννησος  | 8.422  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αργολίδα  | 754  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αρκαδία  | 270  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αχαΐα  | 4.231  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ηλεία  | 211  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κορινθία  | 538  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Λακωνία  | 385  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μεσσηνία  | 628  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Στερεά Ελλάδα  | 18.775  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αιτωλοακαρνανία  | 249  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αττική  | 15.047  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Βοιωτία  | 315  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εύβοια  | 1.458  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ευρυτανία  | 26  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φθιώτιδα  | 132  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φωκίδα  | 493  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  | 80.735  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης  | 26.033  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αγροτικές περιοχές  | 1.486  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αγροτικός πληθυσμός  | 1.048  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αγροτική ανάπτυξη  | 1.813  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ανοιχτοί χώροι  | 12.170  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Τοπίο  | 10.357  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτιστικά τοπία  | 181  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αστικές περιοχές  | 4.063  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αστική ανάπτυξη  | 435  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολεοδομικός σχεδιασμός  | 427  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινοτική ανάπτυξη  | 155  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Στέγαση  | 3.538  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εθνοτικά ζητήματα  | 5.095  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διεθνικές σχέσεις  | 27  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εθνοτικές διακρίσεις  | 27  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εθνοτικές ομάδες  | 4.069  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνικά προβλήματα  | 4.774  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Έγκλημα  | 1.795  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνικά προβλήματα  | 2.581  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Βία  | 204  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εξάρτηση  | 616  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υποσιτισμός  | 32  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μειονεκτούσες ομάδες  | 1.264  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Άτομα με αναπηρία  | 4  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Άτομα με πολυαναπηρία  | 2  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μειονεκτούντα παιδιά  | 72  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνικά συστήματα  | 29.629  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνικά συστήματα  | 9.021  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική διαστρωμάτωση  | 2.511  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική τάξη  | 2.489  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική δομή  | 5.869  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική συμπεριφορά  | 12.285  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική συμμετοχή  | 5.283  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνικοί κανόνες  | 915  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνικό περιβάλλον  | 1.260  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική αλλαγή  | 1.029  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνικές επιστήμες  | 2.898  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική έρευνα  | 1.228  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνικοί επιστήμονες  | 1.190  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική πολιτική και πρόνοια  | 2.843  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική εργασία  | 12  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Οικογένεια  | 7.631  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Συγγενείς  | 85  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Γονείς  | 85  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πληθυσμός  | 24.218  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δημογραφία  | 330  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δημογραφική έρευνα  | 47  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ηλικιακή κατανομή  | 13.818  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ηλικιακές ομάδες  | 13.818  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εφηβεία  | 8.580  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Παιδική ηλικία  | 5.237  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κατα φύλο κατανομή  | 6.742  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φύλο  | 6.742  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Άνδρες  | 1.894  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Γυναίκες  | 4.902  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μετανάστες  | 4.055  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μετανάστευση  | 588  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ψυχολογία  | 328  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Συμπεριφορά  | 293  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πληροφορία και επικοινωνία  | 65.316  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Βιομηχανία των πληροφοριών  | 38.812  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αναμετάδοση  | 168  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Τηλεόραση  | 32  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εκδοτική βιομηχανία  | 6.048  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Προσωπικό επικοινωνίας  | 455  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Προσωπικό πληροφοριών/βιβλιοθήκης  | 14  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Προσωπικό αρχείων  | 3  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία  | 37  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Τύπος  | 27.284  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινωνική έρευνα και πολιτική  | 7.132  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επικοινωνία  | 6.235  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επικοινωνία ομάδας  | 1.500  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πηγές πληροφοριών  | 16.233  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δευτερογενή έγγραφα  | 619  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Έγγραφα  | 11.337  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Οπτικό υλικό  | 3.436  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Τεχνολογία πληροφοριών (υλισμικό)  | 6.027  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εξοπλισμός αναμετάδοσης  | 182  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Συστήματα υπολογιστών  | 1  τεκμήριο Semantics.gr term URI
Δίκτυα υπολογιστών  | 1  τεκμήριο Semantics.gr term URI
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός  | 3.677  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υπολογιστές  | 423  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φωτογραφικός εξοπλισμός  | 1.201  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτική, δίκαιο και οικονομία  | 162.447  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Βιομηχανία  | 6.434  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Γεωργία  | 4.390  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Γεωπονία  | 106  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διαχείριση προσωπικού  | 1.405  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επαγγέλματα  | 1.270  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διεθνείς σχέσεις  | 44.340  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διεθνείς συγκρούσεις  | 16.262  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πόλεμος  | 15.617  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διεθνείς σχέσεις  | 15.806  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εξωτερικές σχέσεις  | 9.417  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διπλωματία  | 5.198  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διεθνής πολιτική  | 4.194  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διεθνής συνεργασία  | 164  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ειρήνη  | 2.373  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κρατική ασφάλεια  | 16.502  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Άμυνα  | 3.586  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις  | 19.057  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις  | 1.678  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επιστημονικές εγκατστάσεις  | 389  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επιστημονικός εξοπλισμός  | 549  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μηχανές  | 2.820  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Οχήματα  | 5.849  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πλοία  | 4.622  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Στρατιωτικός εξοπλισμός  | 2.822  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Όπλα  | 2.276  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υποδομή μεταφορών  | 3.757  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εργασία  | 7.074  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Απασχόληση  | 1.200  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Νομικά συστήματα  | 17.702  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Νομικό επάγγελμα  | 197  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Οικονομία  | 16.046  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Kύκλος οικονομικής δραστηριότητας  | 1.931  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αλληλοεξάρτηση  | 4.833  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Οικονομικές σχέσεις  | 4.833  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Οργάνωση και διαχείριση  | 6.435  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Επιχειρήσεις  | 3.865  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτική και διακυβέρνηση  | 85.550  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εσωτερική πολιτική  | 35.053  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εκλογικά συστήματα  | 3.756  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κοινοβούλιο  | 1.149  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτική ηγεσία  | 21.031  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κυβέρνηση  | 16.837  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δημόσια διοίκηση  | 13.665  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κεντρική κυβέρνηση  | 1.356  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτικά κινήματα  | 29.959  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτικά συστήματα  | 12.960  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αποικιακές χώρες  | 1  τεκμήριο Semantics.gr term URI
Πολιτικές επιστήμες  | 43.695  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτικές ιδεολογίες  | 3.955  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ιμπεριαλισμός  | 104  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κολλεκτιβισμός  | 1.181  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ολοκληρωτισμός  | 69  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτική κοινωνιολογία  | 5.491  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτική συμπεριφορά  | 4.729  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υλικά και προϊόντα  | 6.164  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αγροτικά προϊόντα  | 1.204  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ζωικά προϊόντα  | 526  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Καύσιμα  | 224  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μέταλλα  | 89  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Οικοδομικά υλικά  | 864  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δομικοί λίθοι  | 825  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υπηρεσίες  | 8.467  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μεταφορές  | 4.509  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ταξίδια  | 4.055  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Χρηματοοικονομικά και εμπόριο  | 18.878  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Χρηματοδότηση  | 7.266  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτισμός (κουλτούρα)  | 636.744  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Γλωσσολογία  | 2.224  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εικαστικές τέχνες  | 136.980  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αρχιτεκτονική  | 38.178  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κτήρια  | 5.859  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δημόσια κτήρια  | 13.750  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κατοικίες  | 1.611  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μνημεία  | 23.770  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Γραφικές τέχνες  | 4.316  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Σχέδιο  | 3.788  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Διακοσμητικές τέχνες  | 1.582  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Καλές τέχνες  | 23.043  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ζωγραφική  | 5.833  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Έργα ζωγραφικής  | 5.063  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Χαρακτική  | 1.836  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πλαστικές τέχνες  | 36.152  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κεραμική τέχνη  | 7.563  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υαλοτεχνία  | 106  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Φωτογραφία  | 17.040  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Χειροτεχνήματα  | 20.396  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κλωστοϋφαντουργία  | 5.102  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ελεύθερος χρόνος  | 26.344  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Τουρισμός  | 1.214  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες  | 24.910  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Άθληση  | 6.665  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αθλήματα  | 3.411  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αθλήματα πάλης  | 235  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αθλήματα σφαίρισης  | 1.374  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Γυμναστική  | 48  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ενόργανη γυμναστική  | 10  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κωπηλασία  | 13  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Στίβος  | 474  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δρόμοι  | 207  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ρίψεις  | 2  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Σύνθετα αθλήματα  | 10  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Υγρός στίβος  | 134  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αθλητικοί αγώνες  | 4.049  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Πολιτιστικές εκδηλώσεις  | 7.724  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Παραστάσεις  | 5.950  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Δημόσιες παραστάσεις  | 3.789  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θρησκεία  | 36.216  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θεολογία  | 518  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θρησκείες  | 4.597  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αρχαίες θρησκείες  | 4.435  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Χριστιανισμός  | 3.529  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θρησκευτικά γεγονότα  | 107  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θρησκευτικά ιδρύματα  | 6.892  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εκκλησία  | 3.175  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θρησκευτικά κτήρια  | 5.629  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θρησκευτικές δραστηριότητες  | 11.339  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Θρησκευτικές ομάδες  | 19.396  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μυστικισμός  | 119  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Μαγικά  | 32  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ιστορία  | 315.737  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Αρχαιολογία  | 116.161  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Εθνική ιστορία  | 202.163  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Ασιατική ιστορία  | 203  τεκμήρια Semantics.gr term URI
Κινεζική ιστορία  | 203  τεκμήρια Semantics.gr term URI