ΕΚΤ Θέματα

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε θέματα που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται και με ένα νέο πεδίο «EKT Θέμα» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θέματων που δημιουργησε το ΕΚΤ και που αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO, αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων που συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδώ. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «θέμα».


Εκπαίδευση  | 21.372 τεκμήρια
Διδακτέα ύλη | 7.410 τεκμήρια
Επιστήμη  | 14.286 τεκμήρια
Γεωγραφία και ωκεανογραφία | 6.106 τεκμήρια
Γεωμορφολογία | 1.941 τεκμήρια
Τοπογραφία | 1.941 τεκμήρια
Γεωλογικοί σχηματισμοί | 1.863 τεκμήρια
Επιστήμες της Ιατρικής | 1.651 τεκμήρια
Υγεία | 1.279 τεκμήρια
Επιστήμες του Διαστήματος | 6 τεκμήρια
Αστρονομικά συστήματα | 2 τεκμήρια
Ηλιακό σύστημα | 2 τεκμήρια
Ήλιος | 2 τεκμήρια
Επιστήμη και διαχείριση της έρευνας | 2.147 τεκμήρια
Περιβαλλοντικές επιστήμες και μηχανική | 3.042 τεκμήρια
Ρύπανση, καταστροφές και ασφάλεια | 339 τεκμήρια
Καταστροφές | 336 τεκμήρια
Υδρολογία | 1.491 τεκμήρια
Φυσικές επιστήμες | 508 τεκμήρια
Βοτανική | 235 τεκμήρια
Βλάστηση | 234 τεκμήρια
Χλωρίδα | 223 τεκμήρια
Φυτά | 215 τεκμήρια
Ζωολογία | 60 τεκμήρια
Ζώα | 59 τεκμήρια
Υδρόβια ζώα | 1 τεκμήρια
Φυσικοί πόροι | 1.677 τεκμήρια
Επισιτιστικοί πόροι | 1 τεκμήρια
Οικοσυστήματα | 602 τεκμήρια
Πηγές ενέργειας | 1.007 τεκμήρια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 88 τεκμήρια
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 253 τεκμήρια
Πόροι καυσίμων | 78 τεκμήρια
Φυτικοί πόροι | 83 τεκμήρια
Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  | 58.784 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης | 22.887 τεκμήρια
Αγροτικές περιοχές | 1.193 τεκμήρια
Αγροτικός πληθυσμός | 950 τεκμήρια
Αγροτική ανάπτυξη | 871 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί | 9.109 τεκμήρια
Ανοιχτοί χώροι | 11.713 τεκμήρια
Τοπίο | 9.172 τεκμήρια
Πολιτιστικά τοπία | 84 τεκμήρια
Αστικές περιοχές | 3.285 τεκμήρια
Αστική ανάπτυξη | 411 τεκμήρια
Κοινοτική ανάπτυξη | 139 τεκμήρια
Στέγαση | 4.114 τεκμήρια
Εθνοτικά ζητήματα | 2.579 τεκμήρια
Εθνοτικές ομάδες | 2.570 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 2.414 τεκμήρια
Έγκλημα | 368 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 1.279 τεκμήρια
Εξάρτηση | 466 τεκμήρια
Υποσιτισμός | 21 τεκμήρια
Μειονεκτούσες ομάδες | 1.101 τεκμήρια
Άτομα με αναπηρία | 3 τεκμήρια
Άτομα με πολυαναπηρία | 2 τεκμήρια
Άτομα με σωματική μειονεξία | 3 τεκμήρια
Μειονεκτούντα παιδιά | 20 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα | 23.007 τεκμήρια
Κοινωνική διαστρωμάτωση | 2.277 τεκμήρια
Κοινωνική τάξη | 2.277 τεκμήρια
Κοινωνική δομή | 4.394 τεκμήρια
Κοινωνική συμπεριφορά | 10.841 τεκμήρια
Κοινωνικοί κανόνες | 787 τεκμήρια
Κοινωνικό περιβάλλον | 1.090 τεκμήρια
Κοινωνική αλλαγή | 859 τεκμήρια
Κοινωνικές επιστήμες | 719 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα | 4 τεκμήρια
Κοινωνικοί επιστήμονες | 271 τεκμήρια
Κοινωνική πολιτική και πρόνοια | 1.946 τεκμήρια
Κοινωνική εργασία | 11 τεκμήρια
Οικογένεια | 5.442 τεκμήρια
Συγγενείς | 40 τεκμήρια
Γονείς | 40 τεκμήρια
Πληθυσμός | 18.946 τεκμήρια
Δημογραφία | 7 τεκμήρια
Ηλικιακή κατανομή | 12.565 τεκμήρια
Ηλικιακές ομάδες | 12.565 τεκμήρια
Εφηβεία | 8.432 τεκμήρια
Παιδική ηλικία | 4.133 τεκμήρια
Κατα φύλο κατανομή | 4.290 τεκμήρια
Φύλο | 4.290 τεκμήρια
Άνδρες | 823 τεκμήρια
Γυναίκες | 3.469 τεκμήρια
Μετανάστες | 2.679 τεκμήρια
Μετανάστευση | 1.086 τεκμήρια
Ψυχολογία | 131 τεκμήρια
Συμπεριφορά | 123 τεκμήρια
Πληροφορία και επικοινωνία  | 41.049 τεκμήρια
Βιομηχανία των πληροφοριών | 23.691 τεκμήρια
Αναμετάδοση | 143 τεκμήρια
Τηλεόραση | 10 τεκμήρια
Εκδοτική βιομηχανία | 1.343 τεκμήρια
Προσωπικό επικοινωνίας | 404 τεκμήρια
Προσωπικό πληροφοριών/βιβλιοθήκης | 13 τεκμήρια
Προσωπικό αρχείων | 3 τεκμήρια
Ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία | 28 τεκμήρια
Τύπος | 15.719 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα και πολιτική | 5.824 τεκμήρια
Επικοινωνία | 5.295 τεκμήρια
Επικοινωνία ομάδας | 1.074 τεκμήρια
Πηγές πληροφοριών | 11.951 τεκμήρια
Δευτερογενή έγγραφα | 62 τεκμήρια
Έγγραφα | 8.577 τεκμήρια
Οπτικό υλικό | 3.298 τεκμήρια
Τεχνολογία πληροφοριών (υλισμικό) | 1.234 τεκμήρια
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 156 τεκμήρια
Υπολογιστές | 423 τεκμήρια
Φωτογραφικός εξοπλισμός | 3 τεκμήρια
Πολιτική, δίκαιο και οικονομία  | 77.351 τεκμήρια
Βιομηχανία | 5.330 τεκμήρια
Γεωργία | 3.388 τεκμήρια
Γεωπονία | 85 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 23.078 τεκμήρια
Διεθνείς συγκρούσεις | 5.037 τεκμήρια
Πόλεμος | 4.976 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 9.332 τεκμήρια
Εξωτερικές σχέσεις | 6.338 τεκμήρια
Διεθνής πολιτική | 2.890 τεκμήρια
Διεθνείς οργανισμοί | 2.657 τεκμήρια
Διεθνής συνεργασία | 69 τεκμήρια
Ειρήνη | 1.282 τεκμήρια
Κρατική ασφάλεια | 9.829 τεκμήρια
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 15.230 τεκμήρια
Επιστημονικός εξοπλισμός | 191 τεκμήρια
Μηχανές | 2.683 τεκμήρια
Οχήματα | 5.273 τεκμήρια
Στρατιωτικός εξοπλισμός | 977 τεκμήρια
Όπλα | 672 τεκμήρια
Υποδομή μεταφορών | 3.495 τεκμήρια
Εργασία | 5.452 τεκμήρια
Απασχόληση | 1.200 τεκμήρια
Νομικά συστήματα | 3.189 τεκμήρια
Οικονομία | 10.483 τεκμήρια
Kύκλος οικονομικής δραστηριότητας | 1.827 τεκμήρια
Αλληλοεξάρτηση | 3.360 τεκμήρια
Οικονομικές σχέσεις | 3.360 τεκμήρια
Οργάνωση και διαχείριση | 6.572 τεκμήρια
Επιχειρήσεις | 4.065 τεκμήρια
Πολιτική και διακυβέρνηση | 42.097 τεκμήρια
Εσωτερική πολιτική | 17.236 τεκμήρια
Εκλογικά συστήματα | 2.229 τεκμήρια
Κοινοβούλιο | 654 τεκμήρια
Πολιτική ηγεσία | 5.857 τεκμήρια
Κυβέρνηση | 10.716 τεκμήρια
Δημόσια διοίκηση | 9.165 τεκμήρια
Κεντρική κυβέρνηση | 319 τεκμήρια
Πολιτικοί θεσμοί | 305 τεκμήρια
Πολιτικά κινήματα | 8.551 τεκμήρια
Πολιτικά συστήματα | 11.105 τεκμήρια
Αποικιακές χώρες | 1 τεκμήρια
Πολιτικές επιστήμες | 27.403 τεκμήρια
Πολιτικές ιδεολογίες | 3.001 τεκμήρια
Ιμπεριαλισμός | 92 τεκμήρια
Κολλεκτιβισμός | 906 τεκμήρια
Ολοκληρωτισμός | 30 τεκμήρια
Πολιτική κοινωνιολογία | 5.432 τεκμήρια
Υλικά και προϊόντα | 2.561 τεκμήρια
Αγροτικά προϊόντα | 318 τεκμήρια
Ζωικά προϊόντα | 292 τεκμήρια
Καύσιμα | 204 τεκμήρια
Μέταλλα | 86 τεκμήρια
Οικοδομικά υλικά | 826 τεκμήρια
Δομικοί λίθοι | 825 τεκμήρια
Υπηρεσίες | 5.710 τεκμήρια
Μεταφορές | 2.057 τεκμήρια
Ταξίδια | 3.723 τεκμήρια
Χρηματοοικονομικά και εμπόριο | 8.972 τεκμήρια
Χρηματοδότηση | 4.016 τεκμήρια
Φορολογική πολιτική | 946 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα)  | 397.448 τεκμήρια
Γλωσσολογία | 1.821 τεκμήρια
Εικαστικές τέχνες | 83.934 τεκμήρια
Αρχιτεκτονική | 33.195 τεκμήρια
Κτήρια | 3.774 τεκμήρια
Δημόσια κτήρια | 12.485 τεκμήρια
Κατοικίες | 1.534 τεκμήρια
Μνημεία | 22.342 τεκμήρια
Γραφικές τέχνες | 3.610 τεκμήρια
Σχέδιο | 3.178 τεκμήρια
Διακοσμητικές τέχνες | 688 τεκμήρια
Καλές τέχνες | 12.891 τεκμήρια
Ζωγραφική | 5.382 τεκμήρια
Έργα ζωγραφικής | 5.264 τεκμήρια
Χαρακτική | 1.500 τεκμήρια
Πλαστικές τέχνες | 7.188 τεκμήρια
Κεραμική τέχνη | 3.479 τεκμήρια
Φωτογραφία | 19.506 τεκμήρια
Χειροτεχνήματα | 7.449 τεκμήρια
Κλωστοϋφαντουργία | 3.316 τεκμήρια
Ελεύθερος χρόνος | 22.043 τεκμήρια
Τουρισμός | 384 τεκμήρια
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες | 21.314 τεκμήρια
Άθληση | 6.069 τεκμήρια
Αθλήματα | 3.696 τεκμήρια
Αθλήματα πάλης | 235 τεκμήρια
Αθλήματα σφαίρισης | 1.232 τεκμήρια
Γυμναστική | 34 τεκμήρια
Ενόργανη γυμναστική | 10 τεκμήρια
Κωπηλασία | 13 τεκμήρια
Στίβος | 427 τεκμήρια
Δρόμοι | 168 τεκμήρια
Ρίψεις | 2 τεκμήρια
Σύνθετα αθλήματα | 10 τεκμήρια
Υγρός στίβος | 134 τεκμήρια
Αθλητικοί αγώνες | 3.902 τεκμήρια
Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 4.163 τεκμήρια
Παραστάσεις | 5.354 τεκμήρια
Δημόσιες παραστάσεις | 2.682 τεκμήρια
Θρησκεία | 15.246 τεκμήρια
Θεολογία | 38 τεκμήρια
Θρησκείες | 1.160 τεκμήρια
Αρχαίες θρησκείες | 1.006 τεκμήρια
Χριστιανισμός | 779 τεκμήρια
Θρησκευτικά γεγονότα | 49 τεκμήρια
Θρησκευτικά ιδρύματα | 1.115 τεκμήρια
Εκκλησία | 867 τεκμήρια
Θρησκευτικά κτήρια | 10.947 τεκμήρια
Θρησκευτικές δραστηριότητες | 2.832 τεκμήρια
Θρησκευτικές ομάδες | 2.610 τεκμήρια
Ιστορία | 119.926 τεκμήρια
Αρχαιολογία | 62.315 τεκμήρια
Εθνική ιστορία | 49.034 τεκμήρια
Ελληνική Ιστορία | 68.958 τεκμήρια
Αρχαία Ελληνική Ιστορία | 3.019 τεκμήρια
Εποχή του Χαλκού | 243 τεκμήρια
Βυζαντινή Αυτοκρατορία | 7.578 τεκμήρια
Ύστερη βυζαντινή περίοδος | 257 τεκμήρια
Νεότερη Ελληνική Ιστορία | 17.814 τεκμήρια
Επανάσταση του 1821 | 1.519 τεκμήρια
Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους | 681 τεκμήρια
Βασιλεία Γεωργίου Α' | 383 τεκμήρια
Περίοδος Όθωνα | 295 τεκμήρια
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία | 31.161 τεκμήρια
Βαλκανικοί πόλεμοι | 944 τεκμήρια
Δικτατορία της 21ης Απριλίου | 1.347 τεκμήρια
Εμφύλιος | 1.582 τεκμήρια
Κατοχή | 2.852 τεκμήρια
Μεταπολίτευση | 1.046 τεκμήρια
Μετεμφυλιακή περίοδος | 3.637 τεκμήρια
Μικρασιατική εκστρατεία | 1.665 τεκμήρια
Εραλδική | 584 τεκμήρια
Θρησκευτική ιστορία | 650 τεκμήρια
Ιστορία (επιστήμη) | 32.347 τεκμήρια
Ιστορικές μέθοδοι | 1.477 τεκμήρια
Ιστορικές περίοδοι | 73.108 τεκμήρια
Αρχαία ιστορία | 63.128 τεκμήρια
Μεσαιωνική ιστορία | 8.085 τεκμήρια
Παγκόσμια ιστορία | 3.851 τεκμήρια
Β Παγκόσμιος Πόλεμος | 2.979 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 8.945 τεκμήρια
Δημιουργοί | 5.110 τεκμήρια
Συγγραφείς | 5.110 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 5.224 τεκμήρια
Λογοτεχνικά είδη | 2.357 τεκμήρια
Λαϊκή λογοτεχνία | 207 τεκμήρια
Ποίηση | 464 τεκμήρια
Πρόζα | 946 τεκμήρια
Παραστατικές τέχνες | 38.491 τεκμήρια
Θέατρο | 15.469 τεκμήρια
Όπερα | 1.210 τεκμήρια
Κινηματογράφος | 3.359 τεκμήρια
Μουσικά είδη | 1.380 τεκμήρια
Μουσική | 17.992 τεκμήρια
Ταινίες | 59 τεκμήρια
Χορός | 2.173 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα) | 15.042 τεκμήρια
Πολιτισμικές συνθήκες | 12.059 τεκμήρια
Πολιτιστική ζωή | 12.059 τεκμήρια
Καθημερινή ζωή | 10.963 τεκμήρια
Πολιτισμική ταυτότητα | 1 τεκμήρια
Πολιτιστική πολιτική και σχεδιασμός | 178.504 τεκμήρια
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά | 174.433 τεκμήρια
Ήθη και παραδόσεις | 20.463 τεκμήρια
Τέχνη | 109.558 τεκμήρια
Εθνική τέχνη | 2.567 τεκμήρια
Ασιατική τέχνη | 1 τεκμήρια
Είδη τέχνης | 33.450 τεκμήρια
Θρησκευτική τέχνη | 3.842 τεκμήρια
Σύγχρονη τέχνη | 14.361 τεκμήρια
Θεωρία της τέχνης | 141 τεκμήρια
Καλλιτέχνες | 13.314 τεκμήρια
Καλλιτέχνες (εκτελεστές) | 1.603 τεκμήρια
Μουσικοί | 1.200 τεκμήρια
Τέχνες | 93.133 τεκμήρια
Έργα τέχνης | 82.203 τεκμήρια
Ανθρώπινη φιγούρα | 10.895 τεκμήρια
Μέρη σώματος | 6.334 τεκμήρια
Ζώα | 2.473 τεκμήρια
Πορτραίτο | 18.844 τεκμήρια
Χώρες και ομαδοποίηση χωρών  | 23.715 τεκμήρια
Αμερική και Καραϊβική  | 496 τεκμήρια
Αμερική | 553 τεκμήρια
Ασία και Ειρηνικός | 12.689 τεκμήρια
Ασία | 12.731 τεκμήρια
Τουρκία | 11.336 τεκμήρια
Αφρική  | 15 τεκμήρια
Ευρώπη | 5.830 τεκμήρια
Ελλάδα | 74.239 τεκμήρια
Ήπειρος | 2.008 τεκμήρια
Θεσσαλία | 2.804 τεκμήρια
Μαγνησία | 46 τεκμήρια
Θράκη | 2.484 τεκμήρια
Έβρος | 1 τεκμήρια
Κρήτη | 2.604 τεκμήρια
Μακεδονία | 23.097 τεκμήρια
Ημαθία | 4.639 τεκμήρια
Πέλλα | 63 τεκμήρια
Νησιά Αιγαίου Πελάγους | 6.097 τεκμήρια
Δωδεκάνησα | 884 τεκμήρια
Κυκλάδες | 2.128 τεκμήρια
Λέσβος | 313 τεκμήρια
Νησιά Ιονίου Πελάγους | 2.356 τεκμήρια
Πελοπόννησος | 3.626 τεκμήρια
Αργολίδα | 524 τεκμήρια
Αρκαδία | 182 τεκμήρια
Αχαΐα | 405 τεκμήρια
Κορινθία | 230 τεκμήρια
Λακωνία | 318 τεκμήρια
Στερεά Ελλάδα | 17.065 τεκμήρια
Αιτωλοακαρνανία | 78 τεκμήρια
Αττική | 13.535 τεκμήρια
Εύβοια | 1.357 τεκμήρια
Φθιώτιδα | 57 τεκμήρια
Φωκίδα | 293 τεκμήρια