Οδηγίες για αναζήτηση & πλοήγηση

Αρχική σελίδα

Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • ένα μενού επιλογών που επιτρέπει στον χρήστη να μεταβεί στην σελίδα αναζήτησης, στην σελίδα παρουσίασης των φορέων και των συλλογών τους, να πλοηγηθεί μέσω των ΕΚΤ τύπων και των ΕΚΤ ιστορικών περιόδων καθώς και να επιλέξει γλώσσα
  • μία φόρμα αναζήτησης
  • ένα διαδραστικό χρονολόγιο που επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγηθεί επιλέγοντας αιώνες ή βασικές ιστορικές περιόδους
  • ένα διαδραστικό νέφος ετικετών με τους δημοφιλείς ΕΚΤ τύπους τεκμηρίων
  • μία διαδραστική πίτα με τις μεγαλύτερες συλλογές που φιλοξενούνται από το SearchCulture.gr
  • μια περιληπτική παρουσίαση ενός τεκμηρίου που επιλέγεται από το σύστημα τυχαία και ανανεώνεται σε ημερήσια βάση.

Μέσα από το διαδραστικό χρονολόγιο της αρχικής σελίδας, ο επισκέπτης μπορεί να δει την κατανομή των τεκμηρίων στον χρόνο, ανά εκατονταετίες. Επιλέγοντας τη στήλη της εκατονταετίας που επιθυμεί, μεταφέρεται στα τεκμήρια που χρονολογούνται στο διάστημα αυτό. Στο φόντο του χρονολογίου διακρίνονται και τα βασικότερα ιστορικά διαστήματα μέσω των οποίων ο χρήστης μεταφέρεται στα αντίστοιχα τεκμήρια.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σελιδοποιημένα ανά 30 τεκμήρια. Για κάθε τεκμήριο εμφανίζεται μία εικόνα προεπισκόπησης καθώς και οι τιμές επιλεγμένων πεδίων.

Η αναζήτηση τεκμηρίων διαθέτει δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων με μηχανισμό facet queries σε συγκεκριμένα πεδία συμπεριλαμβανομένων του ομογενοποιημένου τύπου τεκμηρίου (ΕΚΤ τύπος), της ομογενοποιημένης ιστορικής περιόδου (ΕΚΤ ιστορική περίοδος), της ομογενοποιημένης χρονολόγησης (ΕΚΤ χρονολόγηση) σε διαστήματα των 50 ετών, του πρωτότυπου τύπου τεκμηρίου, του Europeana τύπου, της θεματικής κατηγορίας, της συλλογής/αποθετηρίου και των δικαιωμάτων διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου. Οι τιμές των φίλτρων «ΕΚΤ τύπος», «ΕΚΤ ιστορική περίοδος» και «Φορέας/συλλογή» εμφανίζονται ιεραρχικά. Στα φίλτρα αναζήτησης υπάρχουν κουμπιά με τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν οι τιμές των φίλτρων θα εμφανίζονται στη φυσική τους σειρά (αλφαβητική ή χρονολογική) ή σε φθίνουσα σειρά δημοφιλίας.

Καρτέλα Τεκμηρίου

Για κάθε αποτέλεσμα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει λεπτομέρειες στη Καρτέλα Τεκμηρίου σε ξεχωριστή σελίδα, πατώντας τον τίτλο ή την εικόνα προεπισκόπησης, ή σε ξεχωριστό παράθυρο, πατώντας το κουμπί «».

Η καρτέλα τεκμηρίου περιλαμβάνει μια εικόνα προεπισκόπησης και ένα σύνολο από γνωρίσματα και τιμές. Το αποτέλεσμα του σημασιολογικού εμπλουτισμού του ΕΚΤ (ΕΚΤ τύπος τεκμηρίου, ΕΚΤ ιστορική περίοδος και ΕΚΤ χρονολόγηση), εμφανίζονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μεταδεδομένα, σε διακριτικό πλαίσιο. Τιμές που περιλαμβάνουν αναφορά σε λεξιλόγια και θησαυρούς όρων εμφανίζονται ως σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν στις αντίστοιχες σελίδες τεκμηρίωσης όρων. Κάτω από την εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζονται σύνδεσμοι προς τον ψηφιακό αρχείο (για απευθείας μεταφόρτωση), προς την πρωτότυπη καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο του φορέα, το όνομα του φορέα και της συλλογής/αποθετηρίου, η άδεια χρήσης του ψηφιακού αρχείου, καθώς και σύνδεσμοι κοινοποίησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φορείς και συλλογές

Το SearchCulture.gr διαθέτει ξεχωριστές σελίδες παρουσίασης των φορέων και των συλλογών τους που φιλοξενούνται στην διαδικτυακή πύλη. Οι σελίδες είναι προσβάσιμες από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Πλοήγηση»«Φορείς» ή «Πλοήγηση»«Συλλογές» αντίστοιχα. Η παρουσίαση των φορέων και των συλλογών είναι αλφαβητική.

Στη σελίδα των “Φορέων”, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να επιλέξει συγκεκριμένο φορέα μέσα από δυναμική λίστα αναζήτησης. Κάτω από κάθε φορέα δηλώνεται η κατηγορία του (π.χ. Εκπαιδευτικός φορέας, Επιστημονική εταιρεία, κ.λπ.) και παρατίθενται οι συλλογές του.

Επιλέγοντας τον τίτλο του φορέα που επιθυμεί, ο χρήστης μεταβαίνει στη καρτέλα του συγκεκριμένου φορέα. Σε αυτή, διατίθενται πληροφορίες για τον φορέα και τις συλλογές του όπως τον τίτλο, παραπομπές στη διαδικτυακή σελίδα τόσο του φορέα όσο και του αποθετηρίου/συλλογής, περιγραφές και λογότυπα. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα τεκμήρια της κάθε συλλογής όπως παρουσιάζονται στο SearchCulture.gr, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «» ή επιλέγοντας συγκεκριμένο τύπο τεκμηρίου μέσα από όλους τους τύπους που διαθέτει η συγκεκριμένη συλλογή ή επιλέγοντας επι μέρους συλλογή. Σημειώνεται ότι οι τύποι που εμφανίζονται είναι οι «ΕΚΤ τύποι τεκμηρίων», δηλαδή προέρχονται από όρους του δίγλωσσου λεξιλογίου τύπων του ΕΚΤ στους οποίους κατηγοριοποιήθηκε το περιεχόμενο μέσα από την διαδικασία σημασιολογικού εμπλουτισμού του EKT.

Αντίστοιχα, στη σελίδα των «Συλλογών», ο χρήστης μπορεί να διατρέξει το σύνολο των συλλογών που φιλοξενούνται στο συσσωρευτή και να πληροφορηθεί για το είδος της συλλογής (π.χ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μουσείο, κ.λπ.) και το πλήθος των τεκμηρίων. Ακόμη, μπορεί να αναζητήσει μία συλλογή μέσα από το δυναμικό μενού αναζήτησης.

Πλοήγηση μέσα από τους ΕΚΤ τύπους

Το SearchCulture.gr διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα περιήγησης στο περιεχόμενο μέσω όλων των ΕΚΤ Τύπων στους οποίους ταξινομήθηκαν τα τεκμήρια. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Πλοήγηση ΕΚΤ Τύποι τεκμηρίων».

Οι ΕΚΤ Τύποι εμφανίζονται ιεραρχικά ομαδοποιημένοι σε 7 κατηγορίες: «Δισδιάστατα γραφικά», «Τρισδιάστατα Γραφικά», «Κείμενο», «Ηχογραφήσεις», «Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις», «Παρτιτούρες» και «Χαρτογραφικό Υλικό». Κάθε τύπος είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα τεκμήρια. Ο κάθε τύπος συνοδεύεται από τον αριθμό τεκμηρίων και από έναν σύνδεσμο «» ο οποίος οδηγεί στην σελίδα του αντίστοιχου όρου του Λεξιλογίου Τύπων του ΕΚΤ στο Semantics.gr.

Πλοήγηση μέσα από τις ΕΚΤ περιόδους

Το SearchCulture.gr διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα περιήγησης στο περιεχόμενο μέσω όλων των ΕΚΤ iστορικών περιόδων στις οποίες ταξινομήθηκαν τα τεκμήρια. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Πλοήγηση ΕΚΤ ιστορικές περίοδοι».

Οι ιστορικές περίοδοι εμφανίζονται ιεραρχικά. Κάθε περίοδος είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα τεκμήρια και συνοδεύεται από τον αριθμό τεκμηρίων και από έναν σύνδεσμο «», ο οποίος οδηγεί στην σελίδα του αντίστοιχου όρου του λεξιλογίου Ελληνικών Ιστορικών Περιόδων του ΕΚΤ στο Semantics.gr. Ειδικά για την Εποχή του Χαλκού (3200 – 1050 π.Χ.), ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την προβολή των επιμέρους ιστορικών περιόδων των τριών πολιτισμών που άνθησαν παράλληλα στον Ελλαδικό χώρο, του κυκλαδικού, του μυκηναϊκού και του μινωικού πολιτισμού. Σημειώνεται ότι και εδώ ο χρήστης έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ του «ευρύτερου» και του «αυστηρότερου» τρόπου κατάταξης τεκμηρίων σε ιστορικές περιόδους.