Οδηγίες για αναζήτηση & πλοήγηση

Το SearchCulture.gr παρέχει πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακά τεκμήρια έγκριτων πολιτιστικών φορέων. Το περιεχόμενο αυτό εμπλουτίζεται συνεχώς με υλικό. Παράλληλα, το SearchCulture.gr προσφέρει μία δυναμική εμπειρία εξερεύνησης του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος που συσσωρεύει. Ο χρήστης της πύλης μπορεί να πλοηγηθεί στο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει μέσα από τις σελίδες:

Επιπλέον, ο χρήστης του SearchCulture.gr μπορεί να ανακαλύψει τεκμήρια, αξιοποιώντας τη φόρμα αναζήτησης περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σελιδοποιημένα ανά 30 τεκμήρια. Για κάθε τεκμήριο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει λεπτομέρειες στην καρτέλα του σε ξεχωριστή σελίδα, πατώντας τον τίτλο ή την αντίστοιχη εικόνα προεπισκόπησης. Ακολούθως, διατίθενται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης περιεχομένου που παρέχει το SearchCulture.gr.

Οι σημασιολογικοί εμπλουτισμοί

Το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικοτήτων που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό υλοποιήθηκαν χάρη στην εκτεταμένη σημασιολογική επιμέλεια που πραγματοποιεί το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΤ πάνω στην πρωτότυπη τεκμηρίωση των συλλογών που συγκεντρώνει στο SearchCulture.gr.

Οι σημασιολογικοί εμπλουτισμοί, βελτιώνουν την ποιότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων, προσθέτουν ένα επίπεδο πολυγλωσσικότητας, επιτρέπουν την ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο και εξυπηρετούν την εικονική διασύνδεση του συνόλου του έργου των προσώπων και συναφών μεταξύ τους τεκμηρίων που βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικές συλλογές. Το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικοτήτων που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό υλοποιήθηκαν χάρη στους παρακάτω σημασιολογικούς εμπλουτισμούς. 

Η διαδικασία εμπλουτισμού δεν επηρεάζει την πρωτότυπη τεκμηρίωση, ενώ οι τιμές που προκύπτουν από τη διαδικασία διαχωρίζονται με διακριτό τρόπο στην διαδικτυακή πύλη του SearchCulture.gr. Οι πρωτότυπες τιμές είναι αναζητήσιμες (ευρετηριάζονται όπως όλα τα άλλα πεδία) και εξακολουθούν να εμφανίζονται στην καρτέλα τεκμηρίου.

Περισσότερα για τους σημασιολογικούς εμπλουτισμός θα βρείτε εδώ.

Αρχική σελίδα

Ο χρήστης πλοηγείται στο περιεχόμενο μέσα από την αρχική σελίδα του SearchCulture.gr. Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει:

  • ένα μενού επιλογών που επιτρέπει στον χρήστη να μεταβεί στη σελίδα αναζήτησης και στη σελίδα παρουσίασης των φορέων και των συλλογών τους, να πλοηγηθεί μέσω των τύπων, θεμάτων, προσώπων, τόπων και των ιστορικών περιόδων, καθώς και να επιλέξει γλώσσα,
  • μία φόρμα αναζήτησης,
  • τέσσερα διαδραστικά νέφη ετικετών με τις δημοφιλέστερες τιμές ΕΚΤ προσώπων, ΕΚΤ τόπων, ΕΚΤ τύπων και ΕΚΤ θεμάτων
  • ένα διαδραστικό χρονολόγιο χάρη στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν σε τεκμήρια ανά χρονική περίοδο ή ιστορική περίοδο
  • 8 επιλεγμένες θεματικές εκθέσεις
  • μια περιληπτική παρουσίαση ενός τεκμηρίου το οποίο επιλέγεται τυχαία από το σύστημα και ανανεώνεται σε ημερήσια βάση

διαδραστικό νέφος ετικετών για πρόσωπα

Χρησιμοποιώντας το διαδραστικό χρονολόγιο της αρχικής σελίδας του SearchCulture.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τεκμήρια σχετικά με τη νεότερη Ελλάδα και να εξερευνήσουν τη χρονική περίοδο μεταξύ 1800-1899

διαδραστικό χρονολόγιο

Πλοήγηση

Μέσα από το μενού επιλογών "Πλοήγηση" ο χρήστης μπορεί να να πλοηγηθεί στα τεκμήρια μέσω των τύπων, των θεμάτων, των προσώπων, των τόπων και των ιστορικών περιόδων καθώς και μέσω διαδραστικού χάρτη. Μπορεί επίσης να πλοηγηθεί σε τεκμήρια μέσα από τις σελίδες παρουσίασης των φορέων και των συλλογών τους καθώς και μέσα από τις θεματικές εκθέσεις που επιμελήθηκε το ΕΚΤ.

Σελίδα Προσώπων

Το SearchCulture.gr διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα περιήγησης στο περιεχόμενο μέσω όλων των ΕΚΤ Προσώπων. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Πλοήγηση → Πρόσωπα».

Σελίδα Προσώπων

Η σελίδα αυτή προσφέρεται για την αναζήτηση προσώπων με βάση το όνομα, την ιδιότητα ή τη χρονολογία γέννησης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από λίστα ιδιοτήτων. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ταξινόμησης με ποικίλους τρόπους, παρουσιάζοντάς τα δηλαδή με βάση τη χρονολογία γέννησης, φθίνουσα ή αύξουσα, ή με βάση το πλήθος τεκμηρίων που αφορούν ένα πρόσωπο ως δημιουργό ή ως αναφερόμενο πρόσωπο, το πλήθος τεκμηρίων συνολικά ή τα ονόματα των προσώπων με αλφαβητική σειρά. Η ιδιότητα και η χρονολογία γέννησης λειτουργούν και ως φίλτρα επιμερισμού των αποτελεσμάτων.

Κάθε εγγραφή προσώπου περιλαμβάνει  τη φωτογραφία ή το πορτρέτο του προσώπου, τα βασικά βιογραφικά στοιχεία που το ταυτοποιούν (την ημερομηνία γέννησης και θανάτου), τις βασικές ιδιότητες ή το επάγγελμα του προσώπου, καθώς και συνδέσμους στα σχετικά λήμματα στη Wikipedia, το Virtual International Authority Files (VIAF) κ.α. Υπάρχει επίσης σύνδεσμος ανακατεύθυνσης στην εγγραφή του προσώπου στο λεξιλόγιο «Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης» στην πλατφόρμα Semantics.gr. 

Για κάθε πρόσωπο παρέχεται η δυνατότητα ανακατεύθυνσης στα σχετιζόμενα τεκμήρια στο SearchCulture.gr. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει τα τεκμήρια των οποίων το πρόσωπο είναι δημιουργός, τα τεκμήρια στα οποία το πρόσωπο αναφέρεται ή το σύνολο όλων των τεκμηρίων που το αφορούν.

Πατώντας πάνω στο όνομα του κάθε προσώπου ο χρήστης οδηγείται στη σελίδα του προσώπου.

Σελίδα Προσώπου

Στο πάνω μέρος εμφανίζεται το πορτραίτο ή η φωτογραφία του προσώπου όπου αυτό είναι διαθέσιμο καθώς και οι βασικές πληροφορίες και τα links σε σχετικά λήμματα που είδαμε στην σελίδα προσώπων αλλά και η δυνατότητα επιμερισμού των αποτελεσμάτων σε τεκμήρια των οποίων το πρόσωπο είναι δημιουργός ή/και τεκμήρια στα οποία το πρόσωπο αναφέρεται. Δίνεται η δυνατότητα προβολής των τεκμηρίων σε πλέγμα ή σε χάρτη (Η λειτουργία του χάρτη περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Πλοήγηση μέσα από τη σελίδα του Χάρτη»). Αριστερά βρίσκονται φίλτρα επιμερισμού των αποτελεσμάτων (Η λειτουργία των φίλτρων επιμερισμού αποτελεσμάτων περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Εμφάνιση αποτελεσμάτων»).

Σελίδα Τύπων τεκμηρίων

Το SearchCulture.gr διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα περιήγησης στο περιεχόμενο μέσω όλων των ΕΚΤ Τύπων στους οποίους ταξινομήθηκαν τα τεκμήρια κατά τη διαδικασία των εμπλουτισμών. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Πλοήγηση → Τύποι τεκμηρίων».

Σελίδα Τύπων τεκμηρίων

Οι Τύποι εμφανίζονται ιεραρχικά ομαδοποιημένοι σε 8 κατηγορίες: «Δισδιάστατα γραφικά», «Τρισδιάστατα Γραφικά», «Κείμενο», «Ηχογραφήσεις», «Υλικό Προβολής και Βιντεοσκοπήσεις», «Παρτιτούρες», «Χαρτογραφικό Υλικό», και «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά». Κάθε τύπος είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα τεκμήρια. Ο κάθε τύπος συνοδεύεται από τον αριθμό τεκμηρίων και από έναν σύνδεσμο «Semantics.gr logo» ο οποίος οδηγεί στην σελίδα του αντίστοιχου όρου του Λεξιλογίου Τύπων του ΕΚΤ στο Semantics.gr.

Σελίδα Θεμάτων

Το SearchCulture.gr διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα περιήγησης στο περιεχόμενο, μέσω όλων των Θεμάτων στα οποία ταξινομήθηκαν τα τεκμήρια. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Πλοήγηση → Θέματα». Εδώ, ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση των θεμάτων, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΤ.

Σελίδα Θεμάτων

Σελίδα Ιστορικών περιόδων

Ο επισκέπτης του SearchCulture.gr, μπορεί επίσης να περιηγηθεί στο περιεχόμενο του, μέσω των Ιστορικών περιόδων στις οποίες έχουν ταξινομηθεί τα τεκμήρια. Η εν λόγω σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Πλοήγηση → Ιστορικές περίοδοι».

Οι ιστορικές περίοδοι εμφανίζονται ιεραρχικά. Κάθε περίοδος είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα τεκμήρια και συνοδεύεται από τον αριθμό  τεκμηρίων  και  από  έναν  σύνδεσμο  «Semantics.gr logo», ο οποίος οδηγεί στην σελίδα του αντίστοιχου όρου του  λεξιλογίου Ελληνικών Ιστορικών Περιόδων του ΕΚΤ στο Semantics.gr.

Ειδικά για την Εποχή του Χαλκού (3200 – 1050 π.Χ.), ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την προβολή των επιμέρους ιστορικών περιόδων των τριών πολιτισμών που άνθησαν παράλληλα στον Ελλαδικό χώρο: του κυκλαδικού, του μυκηναϊκού και του μινωικού.

Σελίδα Ιστορικών περιόδων

Μεταβαίνοντας στη σελίδα Ιστορικές περίοδοι, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο λειτουργιών χρονικής ταξινόμησης, τον «ευρύτερο» και τον «αυστηρότερο».

Στον «ευρύτερο» τρόπο, σε μία ιστορική περίοδο προσμετρώνται τεκμήρια όταν αυτή η περίοδος απλώς επικαλύπτεται με την ιστορική περίοδο ή το εύρος ιστορικών περιόδων στις  οποίες  χρονολογούνται  τα  τεκμήρια.

Οι  χρήστες  μπορούν  όμως  να  επιλέξουν «αυστηρότερο» τρόπο κατάταξης τεκμηρίων σε ιστορικές περιόδους. Στην επιλογή αυτή, ένα τεκμήριο εντοπίζεται σε  μία ιστορική περίοδο μόνο  εάν αυτή η περίοδος είτε ταυτίζεται είτε περιλαμβάνει πλήρως την ιστορική περίοδο ή το εύρος ιστορικών περιόδων στις οποίες χρονολογείται το τεκμήριο. 

Σελίδα Τόπων

ο SearchCulture.gr διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα περιήγησης στο περιεχόμενο μέσω όλων των ΕΚΤ Τόπων στους οποίους ταξινομήθηκαν τα τεκμήρια. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού επιλογών επιλέγοντας «Πλοήγηση → Τόποι».

Σελίδα Τόπων

Οι τοποθεσίες παρουσιάζονται ιεραρχικά. Αποτελούν όρους δύο ιεραρχικών λεξιλογίων που δημιουργησε το ΕΚΤ, ενός βασικού λεξιλογίου που αποτελεί την ελληνική απόδοση επιλεγμένων όρων της γεωγραφικής βάσης δεδομένων GeoNames, αλλά και ενός συμπληρωματικού δίγλωσσου λεξιλογίου με ιστορικές ή μη διοικητικές περιοχές, επίσης από την γεωγραφική βάση δεδομένων GeoNames. Τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εμφανίζονται στη σελίδα πλοήγησης σε ενιαία ιεραρχία.

Ο χρήστης έχει δυνατότητα αναζήτησης στους όρους. Το πεδίο εισαγωγής όρου διαθέτει βοηθητικό μηχανισμό αυτόματης συμπλήρωσης τιμών: καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί τα πρώτα 3 γράμματα αναδιαμορφώνεται η λίστα με πιθανές τιμές.

Κάθε τόπος είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα τεκμήρια. Παράλληλα επισημειώνεται με μια ετικέτα που τον ταξινομεί (π.χ. Κράτος/Χώρα, Ποτάμι, Αρχαιολογικός χώρος κλπ). Ο κάθε τοπος συνοδεύεται από τον αριθμό τεκμηρίων με τα οποία σχετίζεταi, εναλλακτικές ονομασίες, ένα σύνδεσμο «Semantics.gr logo» ο οποίος οδηγεί στη σελίδα του αντίστοιχου όρου των Λεξιλογίων Τοπωνυμίων του ΕΚΤ στο Semantics.gr και τέλος από το σύνδεσμο «GeoNames.org logo» που οδηγεί στη σελίδα του αντίστοιχου όρου της γεωγραφικής βάσης Geonames.

Πλοήγηση στον Χάρτη

Το SearchCulture.gr παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης σε χάρτη. Η σελίδα αυτή είναι προσβάσιμη από το μενού, επιλέγοντας «Πλοήγηση → Χάρτης».

Πλοήγηση στον Χάρτη

Στο Χάρτη εφανίζεται το σύνολο των τεκμηρίων τα οποία έχουν εμπλουτιστεί με γεωγραφικούς όρους των δύο ιεραρχικών λεξιλογίων που δημιούργησε το ΕΚΤ. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στον διαδραστικό χάρτη εστιάζοντας σε επιμέρους τοποθεσίες που τον ενδιαφέρουν. Με πορτοκαλί και κίτρινο χρώμα εμφανίζονται «συστάδες» (clusters) που επιδέχονται περεταίρω ανάπτυξης ενώ με μωβ χρώμα στίγματα που δεν εξειδικεύονται περισσότερο. Ο χρήστης μπορεί πατώντας πάνω στα μωβ στίγματα να δει ενδεικτικά 2 από τα τεκμήρια που συνδέονται με την τοποθεσία αυτή, ενώ πατώντας πάνω στο αναδυόμενο πλαίσιο την επιλογή «Δείτε όλα τα τεκμήρια» βλέπει όλα τα τεκμήρια που έχουν εμπλουτιστεί με το συγκεκριμένο γεωγραφικό όρο.

Πλοήγηση στον Χάρτη

Πατώντας την επιλογή «Δείτε όλα τα τεκμήρια στο χάρτη» ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει όλα τα τεκμήρια που εντοπίζονται στο παράθυρο του χάρτη, στις συντεταγμένες του συγκεκριμένου πλαισίου. 

Αριστερά βρίσκονται τα φίλτρα επιμερισμού αποτελεσμάτων. Η λειτουργία των φίλτρων περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Εμφάνιση αποτελεσμάτων.

Πατώντας την επιλογή «Επανάληψη αναζήτησης με φίλτρο αυτή την περιοχή» τα φίλτρα επιμερισμού αποτελεσμάτων προσαρμόζονται αυτόματα ώστε να αφορούν τα τεκμήρια που βρίσκονται στις συντεταγμένες του συγκεκριμένου πλαισίου του χάρτη. 

Σε κάποιες περιπτώσεις όπως στην φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ανακτώντας όλα τα αποτελέσματα μιας συστάδας τεκμηρίων μιας τοποθεσίας δίνεται μια επιπλέον δυνατότητα επιμερισμού των αποτελεσμάτων. Πατώντας στην τοποθεσία «Νήσος Κέα» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο κατηγοριών τεκμηρίων. Η πρώτη είναι αυτά που στην τεκμηρίωση τους είχαν ρητά ως γεωγραφικό προσδιορισμό «Νήσος Κέα» ή «Τζια» κλπ και η δεύτερη τεκμήρια που τοποθετούνται σε τόπους που υπάγονται ιεραρχικά στον ευρύτερο όρο (στο παράδειγμά μας, τεκμήρια που εντοπίζονται σε συγκεκριμένους οικισμούς στο νησί).

Πλοήγηση στον Χάρτη

Σε κάποιες περιπτώσεις δύο τοπωνύμια, λόγω των συντεταγμένων που τους έχει προσδώσει η γεωγραφική βάση Geonames εμφανίζονται στο ίδιο σημείο στο χάρτη. Στο παράδειγμα της παρακάτω εικόνας βλέπουμε ότι οι συστάδες των γεωγραφικών όρων «Μικρά Ασία» και «Τουρκία» τοποθετούνται στο ίδιο σημείο στο χάρτη καθώς κι οι δύο έχουν τις συντεταγμένες 39,35 στους αντίστοιχους όρους του Geonames. Επιλέγοντας ο χρήστης να δει όλα τα τεκμήρια μπορεί να δει 1.626 τεκμήρια που στην αρχική τους τεκμηρίωση είχαν τον όρο Μικρά Ασία, ή 16.331 τεκμήρια που στην αρχική τους τεκμηρίωση είχαν είτε τη Μικρά Ασία είτε τοπωνύμια που ιεραρχικά υπάγονται σ’αυτή (π.χ. Πόντος, Σμύρνη, Τρωάδα κλπ). Παράλληλα η ίδια δυνατότητα δίνεται για τεκμήρια που είτε τοποθετούνται στην Τουρκία γενικώς, είτε ανήκουν σε περιοχές που διοικητικά υπάγονται στον όρο Τουρκία (πχ. Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Σαγγάριος κλπ).

Πλοήγηση στον Χάρτη

Σελίδα Φορέων

Το SearchCulture.gr παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης στις σελίδες παρουσίασης των φορέων που φιλοξενούνται στην διαδικτυακή πύλη. Αυτές οι σελίδες είναι προσβάσιμες από το μενού, επιλέγοντας «Πλοήγηση → Φορείς».

Η παρουσίαση των φορέων είναι αλφαβητική. Στη σελίδα των «Φορέων» ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να επιλέξει συγκεκριμένο τύπο φορέα από μία δυναμική λίστα αναζήτησης.

Σελίδα Φορέων

Κάτω από κάθε φορέα δηλώνεται η κατηγορία του (π.χ. Εκπαιδευτικός φορέας, Επιστημονική εταιρεία, κ.λπ.) και παρατίθενται οι συλλογές του. Επιλέγοντας τον τίτλο του φορέα που επιθυμεί, ο χρήστης μεταβαίνει στη καρτέλα του. Σε αυτή, διατίθενται πληροφορίες για τον φορέα και τις συλλογές του, παραπομπές στον διαδικτυακό τόπο τόσο του φορέα όσο και του αποθετηρίου/συλλογής, περιγραφές και λογότυπα.

Σελίδα Συλλογών

Στη σελίδα των «Συλλογών», η οποία είναι προσβάσιμη από το μενού, επιλέγοντας «Πλοήγηση → Συλλογές», ο χρήστης μπορεί να διατρέξει το σύνολο των συλλογών που φιλοξενούνται στον συσσωρευτή και να πληροφορηθεί για το είδος της συλλογής (π.χ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μουσείο, κ.λπ.) και το πλήθος των τεκμηρίων.

Σελίδα Συλλογών

Επιλέγοντας μία συλλογή, ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα τεκμήριά της όπως παρουσιάζονται στο SearchCulture.gr. 

Σελίδα Συλλογής

Σημειώνεται ότι οι τύποι που εμφανίζονται είναι οι «ΕΚΤ τύποι τεκμηρίων», δηλαδή προέρχονται από όρους του δίγλωσσου λεξιλογίου τύπων του ΕΚΤ στους οποίους κατηγοριοποιήθηκε το περιεχόμενο μέσω της διαδικασίας του σημασιολογικού εμπλουτισμού του EKT. 

Θεματικές εκθέσεις

Η πύλη SearchCulture.gr διαθέτει μία ξεχωριστή σελίδα πλοήγησης στο περιεχόμενο μέσω των θεματικών εκθέσεων. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού, επιλέγοντας «Πλοήγηση → Θεματικές εκθέσεις».

Οι θεματικές εκθέσεις είναι σύνολα τεκμηρίων που προκύπτουν από συνδυασμό των φίλτρων αναζήτησης στο συσσωρευτή και έχουν μια νοηματική συνάφεια. Στο SearchCulture.gr είναι διαθέσιμες δεκάδες  θεματικές εκθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό των πρώτων χρόνων της μετεγκατάστασης των Ελλήνων Μικρασιατών προσφύγων στη νέα  πατρίδα, αφίσες  και  αναμνηστικά  από  όλες  τις  διοργανώσεις  των  Ολυμπιακών Αγώνων, φωτογραφικά πορτραίτα παιδιών στις αρχές του 20ου αιώνα, δείγματα της τέχνης του κοσμήματος στο Βυζάντιο, φιγούρες του καραγκιόζη και φωτογραφικό υλικό από τις Δελφικές Γιορτές. Οι θεματικές εκθέσεις καταδεικνύουν το εύρος και την ποικιλία των ιστορικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών και επιστημονικών θεμάτων που ο χρήστης μπορεί να διερευνήσει μέσω του SearchCulture.gr. 

Θεματικές εκθέσεις

Κάθε έκθεση έχει δημιουργηθεί από την ομάδα ανάπτυξης του SearchCulture.gr και περιλαμβάνει τον τίτλο, μια ενδεικτική εικόνα της συλλογής, ένα σύντομο περιγραφικό κείμενο και τα επιλεγμένα τεκμήρια. Ανάλογα με τη φύση της συλλογής ο επιμελητής προεπιλέγει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων είτε σε χάρτη, είτε σε πλέγμα. Αυτή η επιλογή μπορεί να αλλάξει από τον ίδιο το χρήστη πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Στα αριστερά υπάρχουν φίλτρα επιμερισμού των αποτελεσμάτων.

Η λειτουργία των φίλτρων επιμερισμού αποτελεσμάτων περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Εμφάνιση αποτελεσμάτων». Η λειτουργία του χάρτη περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Πλοήγηση μέσα από τη σελίδα του Χάρτη»

Θεματικές εκθέσεις

Εμφάνιση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης και της πλοήγησης εμφανίζονται με δύο τρόπους. Σε πλέγμα (προεπιλεγμένο) ή σε χάρτη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο κάνοντας της αντίστοιχη επιλογή.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων

Στην επιλογή «πλέγμα» τα αποτελέσματα είναι σελιδοποιημένα ανά 30 τεκμήρια. Για κάθε τεκμήριο εμφανίζονται μία εικόνα προεπισκόπησης και οι τιμές επιλεγμένων πεδίων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ταξινόμησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης κατά χρονολογική σειρά (αύξουσα ή φθίνουσα). Σημειώνεται ότι από την ταξινόμηση αυτή εξαιρούνται τα τεκμήρια που δεν έχουν χρονολογία.   

Εμφάνιση αποτελεσμάτων

Σε κάθε τεκμήριο πέραν των βασικών μεταδεδομένων και της εικόνας προεπισκόπησης δίνεται επίσης η δυνατότητα προβολής της RDF6 αναπαράστασης των μεταδεδομένων του τεκμηρίου (κουμπί RDF), μιας γρήγορης προβολής των τεκμηρίων (link προβολής τεκμηρίου) και αντιγραφή του URI της καρτέλας του τεκμηρίου (link αντιγραφής URI τεκμηρίου). 

Η αναζήτηση τεκμηρίων διαθέτει δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων με μηχανισμό facet queries σε συγκεκριμένα πεδία συμπεριλαμβανομένων του Θέματος, του Τύπου τεκμηρίου, του Τόπου, του Προσώπου, της Χρονολόγησης (σε διαστήματα 50ετιών), της Ιστορικής περιόδου, της συλλογής/αποθετηρίου, του Europeana τύπου, των αδειών χρήσης αρχείων και της γλώσσας.

Στα φίλτρα αναζήτησης υπάρχουν κουμπιά με τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν οι τιμές των φίλτρων θα εμφανίζονται στη φυσική τους σειρά (αλφαβητική ή χρονολογική) ή σε φθίνουσα σειρά βάσει δημοφιλίας.

Φίλτρα αποτελεσμάτων

Οι τιμές των φίλτρων Θέμα, Τύπος, Τόπος, Ιστορική περίοδος και «Φορέας/συλλογή» εμφανίζονται ιεραρχικά. Στα φίλτρα Θέμα, Τύπος, Τόπος, και Πρόσωπο το πεδίο αναζήτησης διαθέτει βοηθητικό μηχανισμό αυτόματης συμπλήρωσης κατά την πληκτρολόγηση.

Χάρτης ή πλέγμα

Πατώντας την επιλογή εμφάνισης των αποτελεσμάτων σε Χάρτη ο χρήστης οδηγείται σε ένα περιβάλλον ίδιο με αυτό που έχει ήδη περιγραφεί στο κεφάλαιο Πλοήγηση μέσα από τη σελίδα του Χάρτη. Σημειώνεται ότι στο χάρτη εμφανίζονται μόνο τα τεκμήρια που έχουν γεωγραφική πληροφορία.  

Εμφάνιση καρτέλας τεκμηρίου

Για κάθε αποτέλεσμα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την προβολή λεπτομερειών στη Καρτέλα Τεκμηρίου, σε ξεχωριστή σελίδα, πατώντας τον τίτλο ή την εικόνα προεπισκόπησης. 

Καρτέλα τεκμηρίου

Η καρτέλα τεκμηρίου περιλαμβάνει μια εικόνα προεπισκόπησης, συνήθως το ψηφιακό αρχείο σε χαμηλή ανάλυση, και ένα σύνολο από μεταδεδομένα που το περιγράφουν. Το αποτέλεσμα του σημασιολογικού εμπλουτισμού του ΕΚΤ (δημιουργός, τύπος τεκμηρίου, γεωγραφική κάλυψη, ιστορική περίοδος, χρονολογία, θέμα και αναφερόμενη οντότητα) εμφανίζεται ξεχωριστά από τα πρωτότυπα μεταδεδομένα του φορέα, σε διακριτικό πλαίσιο. Οι τιμές, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορά σε λεξιλόγια και θησαυρούς όρων, εμφανίζονται ως σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν σε σελίδες αντίστοιχων αποτελεσμάτων ενώ το κουμπί «Semantics.gr logo» οδηγεί στις αντίστοιχες σελίδες των όρων στο Semantics.gr

Δεξιά πάνω από τα μεταδεδομένα βρίσκονται δίοδοι διαμοιρασμού του τεκμηρίου σε social media. 

Στα αριστερά, κάτω από την εικόνα προεπισκόπησης παρουσιάζεται το λογότυπο του φορέα/παρόχου και της συλλογής, το link στην πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου, και η άδεια χρήσης του ψηφιακού αρχείου που έχει ορίσει ο φορέας. 

Υπενθυμίζεται ότι πρωταρχικός σκοπός του SearchCulture.gr είναι να καταστήσει τα τεκμήρια αναζητήσιμα, λειτουργώντας ως μία εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης, θα λέγαμε, για το ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο που προέρχεται από διαφορετικούς φορείς, και μέσω των υπερσυνδέσμων που προσφέρονται από την καρτέλα τεκμηρίου, να οδηγήσει το χρήστη στο περιβάλλον του φορέα όπου μπορεί να δει το ψηφιακό αρχείο στην  πλήρη του ανάλυση και στο περιβάλλον που το διαθέτει ο φορέας, συχνά με περισσότερες πληροφορίες.

Ορισμένες φορές τα λινκς στο αποθετήριο ενός φορέα παύουν να λειτουργούν για λόγους που δεν ευθύνεται το SearchCulture.gr, όπως σε περίπτωση βλάβης του εξυπηρετητή του φορέα. Σε αυτή την περίπτωση, εάν, κατόπιν συμφωνίας που έχει προηγηθεί με το φορέα, υπάρχει ψηφιακό αντίγραφο το οποίο έχει αποθηκευθεί στο SearchCulture.gr, ενεργοποιείται η διάθεσή του για καταφόρτωση, ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη στο αποθετήριο του φορέα.

Για ορισμένη μερίδα φορέων, διατίθεται σταθερά και το πρωτότυπο ψηφιακό αρχείο για καταφόρτωση απευθείας από την καρτέλα τεκμηρίου στο SearchCulture.gr, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης από την οποία χρηματοδοτήθηκε η ψηφιοποίηση του τεκμηρίου (π.χ. πράξεις της Πρόσκλησης 31 “Ψηφιακός Πολιτισμός”).

Άδειες χρήσης περιεχομένου

Όλα τα τεκμήρια που συσσωρεύονται στο SearchCulture.gr συνοδεύονται από μια σαφή τυποποιημένη και μηχαναγνώσιμη άδεια χρήσης. Οι άδειες χρήσης επιλέγονται από τους παρόχους του περιεχομένου, και αφορούν τον τρόπο που ο επισκέπτης του συσσωρευτή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ψηφιακά τεκμήρια. Η άδειες αφορούν τα ψηφιακά αρχεία. Η τεκμηρίωση (μεταδεδομένα) δημοσιεύεται με άδεια CC0 (Παγκόσμια Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα) που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ελεύθερη χρήση των μεταδεδομένων χωρίς κανένα περιορισμό.

Ο επισκέπτης του SearchCulture.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εικόνες προεπισκόπησης και τα ψηφιακά αρχεία που θα εντοπίσει στην πύλη, σύμφωνα με τις δυνατότητες που του δίνει ο φορέας/πάροχος περιεχομένου μεσα από τις τυποποιημένες μηχαναγνώσιμες άδειες χρήσης και τα αδειοδοτικά εργαλεία Creative Commons και RightsStatements.org που έχει επιλέξει. Συνοπτικά η χρήση μπορεί να γίνει ως εξής: 

Με τη χρήση του ο φορέας δηλώνει ότι το τεκμήριο ανήκει στο Δημόσιο Τομέα γιατί έχει παρέλθει το καθεστώς της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή δεν υφίστατο ποτέ. Ως εκ τούτου, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση, χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς να ζητήσετε περαιτέρω άδεια από το φορέα. Συστήνεται σε κάθε περίπτωση να κάνετε αναφορά στο δημιουργό και το φορέα εφόσον είναι δυνατό.

Με τη χρήση του ο φορέας αποποιείται των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει επί του ψηφιακού αρχείου και άρα σας επιτρέπει  να κάνετε οποιαδήποτε χρήση, χωρίς κανένα περιορισμό  χωρίς να ζητηθεί περαιτέρω άδεια . Συστήνεται σε κάθε περίπτωση να κάνετε αναφορά στο δημιουργό και το φορέα εφόσον είναι δυνατό.

Η άδεια αυτή επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί, μοιράζεται και δημιουργεί παράγωγα έργα επί του αδειοδοτούμενου ψηφιακού αρχείου και να το διαμοιράζεται χωρίς περιορισμούς, πέραν του να κάνει αναφορά στο δημιουργό (π.χ. το συγγραφέα), ή το δικαιούχο (π.χ. τον εκδότη) ή/και το φορέα που κάνει το περιεχόμενο διαθέσιμο (π.χ. το Υπουργείο Πολιτισμού)

Η άδεια αυτή επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί, μοιράζεται και δημιουργεί παράγωγα έργα επί του αδειοδοτούμενου ψηφιακού αρχείου και να το διαμοιράζεται με την προϋπόθεση να κάνει αναφορά στο δημιουργό, ή το δικαιούχο ή/και το φορέα που κάνει το περιεχόμενο διαθέσιμο καθώς επίσης και να μοιράζεται οποιοδήποτε νέο περιεχόμενο δημιουργεί με βάση το αδειοδοτημένο αρχείο (π.χ. μια διασκευή ή μια μετάφραση) με την ίδια άδεια που έλαβε το αρχικό περιεχόμενο (δηλαδή την Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή.

Η άδεια αυτή επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί, μοιράζεται και δημιουργεί παράγωγα έργα επί του αδειοδοτούμενου περιεχομένου και να το διαμοιράζεται με την προϋπόθεση να κάνει αναφορά στο δημιουργό, ή το δικαιούχο, ή/και το φορέα που κάνει το περιεχόμενο διαθέσιμο. Προϋπόθεση επίσης είναι να μη χρησιμοποιεί ή μοιράζεται το πρωτότυπο περιεχόμενο ή τα δικά του παράγωγα δημιουργήματα για εμπορικούς σκοπούς.

Η άδεια αυτή επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί και μοιράζεται το αδειοδοτούμενο ψηφιακό αρχείο με την προϋπόθεση να κάνει αναφορά στο δημιουργό (π.χ. το συγγραφέα), το δικαιούχο (π.χ. τον εκδότη) και το φορέα που κάνει το περιεχόμενο διαθέσιμο (π.χ. το ΕΚΤ). Δεν επιτρέπει στο χρήστη-δημιουργό να δημιουργεί νέα έργα βασισμένα στο πρωτότυπο περιεχόμενο. 

Η άδεια αυτή επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί, μοιράζεται και δημιουργεί παράγωγα έργα επί του αδειοδοτούμενου ψηφιακού αρχείου και να το διαμοιράζεται με την προϋπόθεση να κάνει αναφορά στο δημιουργό (π.χ. το συγγραφέα), το δικαιούχο (π.χ. τον εκδότη) και το φορέα που κάνει το περιεχόμενο διαθέσιμο (π.χ. το ΕΚΤ). Του επιτρέπει επίσης να μοιράζεται οποιοδήποτε νέο περιεχόμενο δημιουργεί με βάση το αδειοδοτημένο περιεχόμενο (π.χ. μια διασκευή ή μια μετάφραση) με την ίδια άδεια που έλαβε το αρχικό περιεχόμενο (δηλαδή την Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή. Τελευταία προϋπόθεση είναι να μη χρησιμοποιεί ή μοιράζεται το πρωτότυπο περιεχόμενο ή τα δικά του παράγωγα δημιουργήματα για εμπορικούς σκοπούς.

Η άδεια αυτή επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί και μοιράζεται το αδειοδοτούμενο περιεχόμενο με την προϋπόθεση να κάνει αναφορά στο δημιουργό (π.χ. το συγγραφέα), το δικαιούχο (π.χ. τον εκδότη) και το φορέα που κάνει το περιεχόμενο διαθέσιμο (π.χ. το ΕΚΤ). Δεν επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί ή μοιράζεται το πρωτότυπο περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς. Τέλος δεν επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί νέα έργα βασισμένα στο πρωτότυπο περιεχόμενο.

Το αντικείμενο υπόκειται σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το αντικείμενο μόνο κατά τους τρόπους που επιτρέπει η σχετική νομοθεσία. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται η άδεια του δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Το αντικείμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το αντικείμενο μόνο κατά τους τρόπους που επιτρέπει η σχετική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πρέπει να λάβει άδεια από τους κατόχους δικαιωμάτων εκτός και αν η χρήση αυτή αφορά εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Tο αντικείμενο δεν προστατεύεται από πνευματική ιδιοκτησία αλλά διέπεται από περιορισμούς στη χρήση λόγω ενδεχόμενων άλλων νομικών ρυθμίσεων, όπως είναι ο νόμος Ν. 3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς