Δημοσιεύσεις

Εγχειρίδια και οδηγοί

Οδηγός Χρήσης SearchCulture.gr

Αθήνα 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης της ανοικτής διαδικτυακής πύλης SearchCulture.gr. Παρουσιάζει αναλυτικά τις δυνατότητες αναζήτησης, εξερέυνησης και παρουσίασης περιεχομένου που παρέχονται από το SearchCulture.gr

Γλώσσα : ΕΛ

Μια τεχνική ματιά στη συσσώρευση ψηφιακού περιεχομένου από το ΕΚΤ

Αθήνα 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο οδηγός αυτός περιγράφει την υποδομή συσσώρευσης aggregator/SearchCulture.gr που ανέπτυξε το ΕΚΤ παρουσιάζοντας τα λειτουργικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.

Γλώσσα : ΕΛ

Semantics.gr: Το Ενιαίο Σύστημα Σημασιολογικών Λεξιλογίων

Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το έγγραφο αποτελεί μία αναλυτική παρουσίαση του semantics.gr, του συστήματος δημιουργίας και καθιέρωσης λεξιλογίων που ανέπτυξε το ΕΚΤ το οποίο περιλαμβάνει ένα εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού που χρησιμοποιηθηκε για τον εμπλουτισμο του περιεχομενου του SearchCulture.gr.

Γλώσσα : ΕΛ


Καλές πρακτικές

Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο νέος οδηγός απευθύνεται σε φορείς οι οποίοι υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στην εθνική υποδομή συσσώρευσης SearchCulture.gr του ΕΚΤ και σε άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.

Γλώσσα : ΕΛ

Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο

Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο οδηγός αυτός συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για την ανάπτυξη ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου. Οι προδιαγραφές αυτές προέκυψαν από πρότυπα και καλές διεθνείς πρακτικές, καθώς και την εκτεταμένη εμπειρία του ΕΚΤ σε θέματα διαλειτουργικότητας και ψηφιακών αρχείων.

Γλώσσα : ΕΛ

Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης και Ψηφιακών Αρχείων

Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο οδηγός αυτός συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τις προδιαγραφές για τις διαδικασίες παραγωγής ψηφιακών πόρων, οι οποίες διασφαλίζουν την μακροχρόνια διαφύλαξη των ψηφιακών αρχείων και την διαθεσιμότητα τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες.Οι προδιαγραφές αυτές προέκυψαν από πρότυπα και καλές διεθνείς πρακτικές, καθώς και την εκτεταμένη εμπειρία του ΕΚΤ σε θέματα διαλειτουργικότητας και ψηφιακών αρχείων.

Γλώσσα : ΕΛ

Aνοικτά και Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα

Αθήνα 2014: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός εισαγωγής στις βασικές έννοιες και τη σημασία των ανοικτών και διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων και του σημασιολογικού ιστού

Γλώσσα : ΕΛ

Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο

Αθήνα 2013: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Στη μελέτη αυτή αναπτύσσονται οι προδιαγραφές καθώς και τα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για την ανάπτυξη ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου. Το περιεχόμενο των δικαιούχων των Προσκλήσεων 31 και 31.2, οι οποίοι υλοποίησαν έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού υλικού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", ελέγχθηκε ως προς την συμμόρφωσή του με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές πριν ενταχθεί στο SearchCulture.gr.

Γλώσσα : ΕΛ


Επιστημονικά άρθρα και τεχνικές αναφορέςΠαρουσιάσεις


SearchCulture.gr: Ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου
Αθήνα 2018: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ

The semantic enrichment strategy for types, chronologies and historical periods in SearchCulture.gr
Ταλιν, Εσθονία 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : EN

SearchCulture.gr: Ενιαία Αναζήτηση σε Ψηφιακό Περιεχόμενο
Αθήνα 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ


Semantics.gr: A self-improving service to repositories and aggregators for massively enriching their content
Γκέτινγκεν, Γερμανία 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : EN

SearchCulture.gr: Open access in Cultural Heritage digital content
Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : EN

Unified search of digital cultural content: Searching culture
Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ


Το SearchCulture.gr στα ΜΜΕΕπικοινωνιακό υλικό

Φυλλάδιο
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ