Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις

Προδιαγραφές

Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Οι προδιαγραφές απευθύνονται σε φορείς περιεχομένου - αλλά και στους αναδόχους που τους υποστηρίζουν - και περιλαμβάνουν συνοπτικά όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τα συστήματα διάθεσης περιεχομένου τους, τα προς διάθεση μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία, αλλά και τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων, που καθιστούν δυνατή την ένταξη των συλλογών τους στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και στην Europeana.

Γλώσσα : ΕΛ

Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο οδηγός απευθύνεται σε φορείς οι οποίοι υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στην εθνική υποδομή συσσώρευσης SearchCulture.gr του ΕΚΤ και σε άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.

Γλώσσα : ΕΛ


Εγχειρίδια και οδηγοί

Οδηγός Χρήσης SearchCulture.gr

Αθήνα 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης της ανοικτής διαδικτυακής πύλης SearchCulture.gr. Παρουσιάζει αναλυτικά τις δυνατότητες αναζήτησης, εξερέυνησης και παρουσίασης περιεχομένου που παρέχονται από το SearchCulture.gr

Γλώσσα : ΕΛ

Μια τεχνική ματιά στη συσσώρευση ψηφιακού περιεχομένου από το ΕΚΤ

Αθήνα 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ο οδηγός αυτός περιγράφει την υποδομή συσσώρευσης aggregator/SearchCulture.gr που ανέπτυξε το ΕΚΤ παρουσιάζοντας τα λειτουργικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.

Γλώσσα : ΕΛ

Aνοικτά και Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα

Αθήνα 2014: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός εισαγωγής στις βασικές έννοιες και τη σημασία των ανοικτών και διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων και του σημασιολογικού ιστού

Γλώσσα : ΕΛ


Επιστημονικά άρθρα και τεχνικές αναφορέςΠαρουσιάσεις


SearchCulture.gr: Ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου
Αθήνα 2018: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ

The semantic enrichment strategy for types, chronologies and historical periods in SearchCulture.gr
Ταλιν, Εσθονία 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : EN

SearchCulture.gr: Ενιαία Αναζήτηση σε Ψηφιακό Περιεχόμενο
Αθήνα 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ


Semantics.gr: A self-improving service to repositories and aggregators for massively enriching their content
Γκέτινγκεν, Γερμανία 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : EN

SearchCulture.gr: Open access in Cultural Heritage digital content
Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : EN

Unified search of digital cultural content: Searching culture
Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ


Το SearchCulture.gr στα ΜΜΕΕπικοινωνιακό υλικό

Φυλλάδιο
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα : ΕΛ