Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις

Προδιαγραφές

Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Οι προδιαγραφές απευθύνονται σε φορείς περιεχομένου - αλλά και στους αναδόχους που τους υποστηρίζουν - και περιλαμβάνουν συνοπτικά όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τα συστήματα διάθεσης περιεχομένου τους, τα προς διάθεση μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία, αλλά και τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων, που καθιστούν δυνατή την ένταξη των συλλογών τους στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και στην Europeana.

Γλώσσα : ΕΛ

Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Ο οδηγός απευθύνεται σε φορείς οι οποίοι υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στην εθνική υποδομή συσσώρευσης SearchCulture.gr του ΕΚΤ και σε άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.

Γλώσσα : ΕΛ


Εγχειρίδια και οδηγοί

Οδηγός χρήσης του SearchCulture.gr

Αθήνα 2021: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Στον συγκεκριμένο οδηγό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) παρουσιάζονται οι πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης περιεχομένου, που παρέχει στους επισκέπτες του, ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr.

Γλώσσα : ΕΛ

Μια τεχνική ματιά στη συσσώρευση ψηφιακού περιεχομένου από το ΕΚΤ

Αθήνα 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Ο οδηγός αυτός περιγράφει την υποδομή συσσώρευσης aggregator/SearchCulture.gr που ανέπτυξε το ΕΚΤ παρουσιάζοντας τα λειτουργικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.

Γλώσσα : ΕΛ

Aνοικτά και Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα

Αθήνα 2014: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός εισαγωγής στις βασικές έννοιες και τη σημασία των ανοικτών και διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων και του σημασιολογικού ιστού

Γλώσσα : ΕΛ


Webinars

Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης στο SearchCulture.gr

Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ στις 10 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα την γνωριμία των συμμετεχόντων με τον καινούργιο τρόπο ανακάλυψης περιεχομένου στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου, SearchCulture.gr, μέσα από τις εμβληματικές μορφές που άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.Αναζητώντας τεκμήρια σχετικά με την Επανάσταση του 1821 στον Εθνικό Συσσωρευτή SearchCulture.gr

Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Στο παρόν βίντεο παρουσιάζονται οι δυνατότητες πλοήγησης και οι διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης τεκμηρίων στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικών δεδομένων SearchCulture.gr. Χρησιμοποιείται ως παράδειγμα η αναζήτηση περιεχομένου που σχετίζεται με την Επανάσταση του 1821. Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της υποστήριξης του ΕΚΤ στον "Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής!" που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ωνάση και την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη.Αξιοποιώντας θησαυρούς και λεξιλόγια στο SearchCulture.gr

Αθήνα 2021: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Παρουσίαση του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικών Δεδομένων και της αξιοποίησης θησαυρών και λεξιλογίων για τη βελτίωση της αναζήτησης και της πλοήγησης, στο πλαίσιο Ημερίδας με τίτλο "Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης - Access and Search Services" που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Έρευνας (ΙΤΕ) και η Ερευνητική Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ.Το SearchCulture.gr ως τόπος συνάντησης έργων τέχνης: Μια συζήτηση για την τέχνη της Χαρακτικής

Αθήνα 2021: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Συμμετέχοντας στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2021, το ΕΚΤ διοργάνωσε μια διαδικτυακή συζήτηση για την ιστορία της Ελληνικής Χαρακτικής, για τους μεγάλους χαράκτες και για την αξία της έρευνας με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως είναι το SearchCulture.gr. Ο χαράκτης και καθηγητής χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ Μανόλης Γιανναδάκης και ο Γιάννης Μπόλης, ιστορικός τέχνης συζήτησαν με την Έλενα Λαγούδη, Μουσειολόγο, ΕΚΤ, για την τέχνη της Χαρακτικής.Ο Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο: Ένα σεμινάριο γνωριμίας με το SearchCulture.gr

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο γνωριμίας με τον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr για φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό. Στο webinar παρουσιάζονται το περιεχόμενο, οι φορείς που συμμετέχουν, τα οφέλη, οι βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη των συλλογών και η ροή ένταξης, αλλά και οι εργασίες που συμβαίνουν στην αφανή πλευρά του συσσωρευτή, όπως οι σημασιολογικοί εμπλουτισμοί που επιτρέπουν την ανάπτυξη έξυπνων φίλτρων αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο.
Europeana Common Culture webinar: Semantic Enrichment Strategy at SearchCulture.gr

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί και διαθεματικοί συσσωρευτές πολιτιστικού περιεχομένου στην προσπάθειά τους να προσφέρουν τη βέλτιστη δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης στον μεγάλο ετερογενή όγκο δεδομένων που συλλέγουν, βρέθηκαν στο επίκεντρο του webinar που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.

Επιστημονικά άρθρα και τεχνικές αναφορέςΠαρουσιάσεις

Ο Ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου για τη Europeana
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

SearchCulture.gr: Ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου
Αθήνα 2018: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

The semantic enrichment strategy for types, chronologies and historical periods in SearchCulture.gr
Ταλιν, Εσθονία 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

SearchCulture.gr: Ο συσσωρευτής ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου του ΕΚΤ
Αθήνα 2021: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ


SearchCulture.gr: Open access in Cultural Heritage digital content
Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

Unified search of digital cultural content: Searching culture
Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ


Το SearchCulture.gr στα ΜΜΕΕπικοινωνιακό υλικό

Φυλλάδιο
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ