χρονολόγιο  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα ιστορικών περιόδων.

τύποι τεκμηρίων  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα τύπων τεκμηρίου.

76 συλλογές  |  δείτε όλους τους φορείς και τις συλλoγές τους.

κάθε μέρα ένα τεκμήριο

Αγγείο, Σκεύος, Ειδώλιο, Κεραμικό αντικείμενο, Αρχαιολογικό αντικείμενο | 500 - 401 π.Χ.

Φ. Σταυρόπουλλος, Ανασκαφή Αρχαίας Ακαδημείας, ΠΑΕ 1958, πίν. 9β -- Ακαδήμεια Πλάτωνος, Έργον 1958, εικ. 6.

Φορέας:  Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου: