Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Στοιχεια οργανισμού
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν τύπους

Στοιχεια συλλογής/αποθετηρίου
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν τύπους

Διαλειτουργικότητα

Τα δεδομένα σας θα πρέπει να διατεθούν στο ΕΚΤ μέσω του OAI-PMH και συγκεκριμένα ακολουθώντας ένα από τα πρότυπα ESE, EDM ή - υπό συνθήκες - ένα από τα πρότυπα: OAI-DC, Qualified DC (QDC), HEAL, MODS και DC-DS-XML. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές διατίθενται εδώ.


Στοιχεία επικοινωνίας