Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του SearchCulture.gr

Ενημερωθείτε για τις νέες συνεργασίες, το νέο περιεχόμενο, τις θεματικές εκθέσεις και τις λειτουργικές αναβαθμίσεις του SearchCulture.gr, καθώς και για σημαντικές εθνικές και διεθνείς εξελίξεις γύρω από την ψηφιακή πρόσβαση στον πολιτισμό.

Εγγραφή

Τεύχος 7

07/2023

Γλώσσα : ΕΛ

Τεύχος 6

12/2022

Γλώσσα : ΕΛ

Τεύχος 5

07/2022

Γλώσσα : ΕΛ

Τεύχος 4

01/2022

Γλώσσα : ΕΛ

Τεύχος 3

05/2021

Γλώσσα : ΕΛ

Τεύχος 2

11/2020

Γλώσσα : ΕΛ

Τεύχος 1

07/2020

Γλώσσα : ΕΛ