Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας εις το υπερφυές θαύμα, όπερ ενήργησε διά της πανσέπτου θείας εικόνος αυτής της επιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης εν τη νήσω Κυθήρων, ότε τον παράλυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρας της αγίας αυτής Κοιμήσεως. / Συντεθείσα μεν παρά του θεοφιλεστάτου, και σοφωτάτου κυρίου, κυρ Σωφρονίου επισκόπου Κυθήρων του Παγκάλου. Αντιγραφείσα δε παρά του ελαχίστου δούλου αυτής, μακαρίτου ευγενούς, Δομενίκου Βενερίου πλείστοις και εξαισίοις τερατουργήμασι ευεργετηθέντος παρά της αυτής εικόνος. Νυν το δεύτερον τύποις εκδοθείσα δι' αδείας και προτροπής του παναγιωτάτου και οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυρίου Ιερεμίου σπουδή τε και αναλώμασι του εν ιατροφιλοσόφοις ευγενούς κυρίου δόκτωρος Εμμανουήλ Μορμόρη ποτέ δόκτωρος Γεωργίου Κυθηρίου, του θαυμασίως ενεργεία της προαιρεθείσης ιεράς θεομητορικής εικόνος από πάθους δεινού και ανιάτου απαλλαγέντος, και θεραπευθέντος. Επιθεωρία δε και επιδιορθώσει δευτερεύοντος Γερασίμου Βυζαντίου.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share



Book (EN)


1811 (EN)
Ακολουθία της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας εις το υπερφυές θαύμα, όπερ ενήργησε διά της πανσέπτου θείας εικόνος αυτής της επιλεγομένης Μυρτιδιοτίσσης εν τη νήσω Κυθήρων, ότε τον παράλυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρας της αγίας αυτής Κοιμήσεως. / Συντεθείσα μεν παρά του θεοφιλεστάτου, και σοφωτάτου κυρίου, κυρ Σωφρονίου επισκόπου Κυθήρων του Παγκάλου. Αντιγραφείσα δε παρά του ελαχίστου δούλου αυτής, μακαρίτου ευγενούς, Δομενίκου Βενερίου πλείστοις και εξαισίοις τερατουργήμασι ευεργετηθέντος παρά της αυτής εικόνος. Νυν το δεύτερον τύποις εκδοθείσα δι' αδείας και προτροπής του παναγιωτάτου και οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυρίου Ιερεμίου σπουδή τε και αναλώμασι του εν ιατροφιλοσόφοις ευγενούς κυρίου δόκτωρος Εμμανουήλ Μορμόρη ποτέ δόκτωρος Γεωργίου Κυθηρίου, του θαυμασίως ενεργεία της προαιρεθείσης ιεράς θεομητορικής εικόνος από πάθους δεινού και ανιάτου απαλλαγέντος, και θεραπευθέντος. Επιθεωρία δε και επιδιορθώσει δευτερεύοντος Γερασίμου Βυζαντίου.

Πάγκαλος, Σωφρόνιος,επίσκοπος Κυθήρων.

Μόρμορης, Εμμανουήλ.
Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Κυθήριος, Γεώργιος.
Ιερεμίας,πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
7-38 σ. , ; 21 εκ.

Μόρμορης, Εμμανουήλ.
Κυθήριος, Γεώργιος.
Βενέριος, Δομένικος.
Ιερεμίας,πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Βυζάντιος, Γεράσιμος,cur


Εν τω του πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείου,[Κωνσταντινούπολη] :Εν έτει 1811.

Εν έτει 1811.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)