Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων της αττικής διαλέκτου : Προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων / Υπό Γεωργίου Δ. Ζηκίδου, εκδότης Ανέστης Κωνσταντινίδης.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1902 (EN)
Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων της αττικής διαλέκτου : Προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων / Υπό Γεωργίου Δ. Ζηκίδου, εκδότης Ανέστης Κωνσταντινίδης.

Ζηκίδης, Γεώργιος Δ.,1852-1920.

Greek language Dictionaries
Τιμάται δραχμών 2,50
η'+160 σ. , 22 εκ.
Contributors--University of Crete Library

Κωνσταντινίδης, Ανέστης,pbl1846-1901,

Greek language Dialects Attic.


Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου,Εν Αθήναις :1902.

1902.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)