Ιστορία Ιερά : Ήτοι, τα Ιουδαϊκά Κατ'επιτομήν συγγραφέντα / Παρά του Ευσεβεστάτου, Εκλαμπροτάτου, και Σοφωτάτου, Αυθέντου Κυρίου, Κυρίου, Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του Μεγάλου Λογοθέτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και εξ Απορρήτων της Κραταιάς Βασιλείας των Οθωμανών. Και διά δαπάνης του Ευσεβεστάτου, και Υψηλοτάτου Αυθέντου, και Ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας, Κυρίου, Κυρίου, Ιωάννου Νικολάου Βοεβόδα του Σοφωτάτου Υιού αυτού...

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)
Ιστορία Ιερά : Ήτοι, τα Ιουδαϊκά Κατ'επιτομήν συγγραφέντα / Παρά του Ευσεβεστάτου, Εκλαμπροτάτου, και Σοφωτάτου, Αυθέντου Κυρίου, Κυρίου, Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του Μεγάλου Λογοθέτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και εξ Απορρήτων της Κραταιάς Βασιλείας των Οθωμανών. Και διά δαπάνης του Ευσεβεστάτου, και Υψηλοτάτου Αυθέντου, και Ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας, Κυρίου, Κυρίου, Ιωάννου Νικολάου Βοεβόδα του Σοφωτάτου Υιού αυτού...

Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος,ο εξ απορρήτων,

34χ.α.+384+30χ.α. σ. , ; 31 εκ.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis
Το βιβλίο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Μαυροκορδάτος, Νικόλαος,1680-1730.


Παρά του ελαχίστου εν Ιερομονάχοις Διονυσίου του Φλώρου.,Εν Βουκουρεστίω. :Έτει από της Ενσάρκου Οικονομίας αψις'. [=1716].

Έτει από της Ενσάρκου Οικονομίας αψις'. [=1716].

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)