Ζώντα μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής. Τμήμα Α', λεξιλόγιον / υπό Ιωάννου Γ. Βαλαβάνη.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1892 (EN)
Ζώντα μνημεία της ανά τον Πόντον ιδιωτικής. Τμήμα Α', λεξιλόγιον / υπό Ιωάννου Γ. Βαλαβάνη.

Βαλαβάνης, Ιωάννης Γ.

ΦΙΛ 200175
209 σ. , 20 εκ.
Greek language, Modern Pontus.
Contributors--University of Crete Library
Greek language, Modern Dialects Dictionaries.
Τόμος Α', τεύχος Γ' και Δ'.

Greek language, Modern Dialects Pontus (Turkey)

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή,Αθήνησιν :1892.

Pontus (Turkey)
Πόντος
Πόντος.
Pontus.

1892.

Text

text

Greek
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)