Γεωγραφικών Στράβωνος μέρη κατ' εκλογήν ιδία τε τα Ηπειρωτικά και τα Θεσσαλικά : μετά εισαγωγής περί του Στράβωνος και του έργου αυτού και περιλήψεων των παραγράφων εκάστου κεφαλαίου / Επιμελεία Η. Δ. Νικολαϊδου.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1917 (EN)
Γεωγραφικών Στράβωνος μέρη κατ' εκλογήν ιδία τε τα Ηπειρωτικά και τα Θεσσαλικά : μετά εισαγωγής περί του Στράβωνος και του έργου αυτού και περιλήψεων των παραγράφων εκάστου κεφαλαίου / Επιμελεία Η. Δ. Νικολαϊδου.

Strabo.

Στο εξώφυλλο αναγράφεται ως χρονολογία έκδοσης το 1920. Ο τίτλος του εξωφύλλου έχει ως εξής: "Γεωγραφικών Στραβωνος μέρη κατ' εκλογήν ήτοι περιγραφή: ιδία της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδος, της Αιτωλίας, της Ακαρνανίας και της Λευκάδος μετά εισαγωγής περί Στράβωνος και του έργου αυτού και περί λήψεων των παραγράφων". Προφανώς πρόκειται για εξώφυλλο άλλης έκδοσης.
Contributors--University of Crete Library
80 σ. , ; 22 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.

Νικολαΐδης, Η. Δ.,cur

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

GrRePK

Ηλίας Ν. Δικαίος,Εν Αθήναις :1917.

1917.

Text

text

Greek
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)