Ιτιχασασαμουτσάια : τουτέστιν Αρχαιολογίας Συλλογή ή περί διαλόγων τε και μύθων φιλοσοφικών, νομίμων τε και εθίμων ινδικών, συλλεχθέντων κατ΄ εκλογήν εκ της Μαχαβαράτας, συγγραφείσης υπό του φιλοσόφου Βεάσα. / μεταφρασθείσα εκ του Βραχμανικού παρά Δημητρίου Γαλανού Αθηναίου , νυν δε πρώτον εκδοθείσα, και μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων αυξηθείσα δαπάνη μεν και μελέτη Γεωργίου Κ. Τυπάλδου ___ επιστασία δε Γ. Αποστολίδου Κοσμητού ___.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)
Ιτιχασασαμουτσάια : τουτέστιν Αρχαιολογίας Συλλογή ή περί διαλόγων τε και μύθων φιλοσοφικών, νομίμων τε και εθίμων ινδικών, συλλεχθέντων κατ΄ εκλογήν εκ της Μαχαβαράτας, συγγραφείσης υπό του φιλοσόφου Βεάσα. / μεταφρασθείσα εκ του Βραχμανικού παρά Δημητρίου Γαλανού Αθηναίου , νυν δε πρώτον εκδοθείσα, και μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων αυξηθείσα δαπάνη μεν και μελέτη Γεωργίου Κ. Τυπάλδου ___ επιστασία δε Γ. Αποστολίδου Κοσμητού ___.

Γαλανός, Δημήτριος Π.,trl1760-1833.

Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Contributors--University of Crete Library
ρλστ΄+288 σ. , ; 22 εκ.

Αποστολίδης Κοσμητής, Γ.,cur19ος αι.,
Τυπάλδος, Γεώργιος Κ.


Εκ της Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος.Εν Αθήναις :

Text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)