Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον : ήγουν Διδαχαί, και ομιλίαι εις τας Κυριακάς όλου του Ενιαυτού, / συλλεχθείσαι παρά Αγαπίου μοναχού του Κρητός εκ διαφόρων Διδασκάλων, προστεθείσης εν τω τέλει της εξηγήσεως του Αγίου Γρηγορίου Ταυρομενείας εις τα ένδεκα εωθινά ευαγγέλια. Νεωστί μετατυπωθέν εις κοινήν των Ορθοδόξων ωφέλειαν, και επιμελώς διορθωθέν.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1797 (EN)
Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον : ήγουν Διδαχαί, και ομιλίαι εις τας Κυριακάς όλου του Ενιαυτού, / συλλεχθείσαι παρά Αγαπίου μοναχού του Κρητός εκ διαφόρων Διδασκάλων, προστεθείσης εν τω τέλει της εξηγήσεως του Αγίου Γρηγορίου Ταυρομενείας εις τα ένδεκα εωθινά ευαγγέλια. Νεωστί μετατυπωθέν εις κοινήν των Ορθοδόξων ωφέλειαν, και επιμελώς διορθωθέν.

Αγάπιος,Μοναχός,

η'+324 σ. , ; 23 εκ.
Contributors--University of Crete Library


Παρά Νικολάω Γλυκεί, τω εξ Ιωαννίνων,Ενετίησιν :έτει αξyξ', 1797.

έτει αξyξ', 1797.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)