Λόγος περί του Δημοσθένους και της εικονογραφίας αυτού, εν ω και περί της εν τω Αθήνησι βασιλικώ κήπω ανεκδότου κεφαλής αυτού. Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου, κατά το σχολικόν έτος 1852-3, επί της τη 20 Ιουνίου 1853 το τέταρτον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών / υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου' τούτοις προσετέθησαν και δύο προσφωνήσεις υπό του κυρίου Ν. Βάμβα, καθηγητού εν τω Oθωνείω Πανεπιστημείω, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1853 (EN)
Λόγος περί του Δημοσθένους και της εικονογραφίας αυτού, εν ω και περί της εν τω Αθήνησι βασιλικώ κήπω ανεκδότου κεφαλής αυτού. Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου, κατά το σχολικόν έτος 1852-3, επί της τη 20 Ιουνίου 1853 το τέταρτον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών / υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου' τούτοις προσετέθησαν και δύο προσφωνήσεις υπό του κυρίου Ν. Βάμβα, καθηγητού εν τω Oθωνείω Πανεπιστημείω, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν.

Παππαδόπουλος, Γρηγ. Γ.

Το αντ.1 συμπεριλαμβάνεται σε τόμο με τίτλο εξωφύλλου: Πρακτικά του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου (123156).
36 σ. : εικ., πιν. , ; 22 εκ.
Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου, κατά το σχολικόν έτος 1852-3.
Contributors--University of Crete Library

Βάμβας, Νεόφυτος,1766-1855.


Εκ του Τυπογραφείου Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως,Εν Αθήναις :1853.

1853.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)