Γνώμαι και στοχασμοί του Ναπολέοντος. Αιχμαλώτου όντος εις την Αγίαν-Ελένην. / Χειρόγραφον ευρεθέν μεταξύ των εγγράφων του Δε-Λας-Κάζας, εκδοθέν κατά πρώτον γαλλιστί, παρ' Άγγλου τινός , εκ τούτου δε μεταφρασθέν εις την ιταλικήν ανωνύμως και εκ ταύτης εις την καθομιλουμένην Ελληνικήν διάλεκτον μεταγλω{τ}ισθέν υπό Μ. Ν. Σισίνη. Και εκδοθέν δαπάνη αυτού.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)1845 (EN)
Γνώμαι και στοχασμοί του Ναπολέοντος. Αιχμαλώτου όντος εις την Αγίαν-Ελένην. / Χειρόγραφον ευρεθέν μεταξύ των εγγράφων του Δε-Λας-Κάζας, εκδοθέν κατά πρώτον γαλλιστί, παρ' Άγγλου τινός , εκ τούτου δε μεταφρασθέν εις την ιταλικήν ανωνύμως και εκ ταύτης εις την καθομιλουμένην Ελληνικήν διάλεκτον μεταγλω{τ}ισθέν υπό Μ. Ν. Σισίνη. Και εκδοθέν δαπάνη αυτού.

δ'+58+1χ.α. σ. , ; 21 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Contributors--University of Crete Library

Σισίνης, Μ. Ν.,trl

Napoleon I, Emperor of the French, 1769-1821.


Εκ της Τυπογραφίας Μ. Ν. Πατρικίου,Εν Αθήναις :1845.

1845.

Text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)