Ελληνική εμπορική επιστολογραφία Θεωρητική και πρακτική : Περιέχουσα Επιστολάς και αλληλογραφίας επί παντοίων εμπορικών υποθέσεων, ... / Συνταχθείσα μεν υπό Ξενοφώντος Δ. Ζύγουρα, Εκδοθείσα δε αναλώμασιν Ευαγγελινού Μισαηλίδου.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1870 (EN)
Ελληνική εμπορική επιστολογραφία Θεωρητική και πρακτική : Περιέχουσα Επιστολάς και αλληλογραφίας επί παντοίων εμπορικών υποθέσεων, ... / Συνταχθείσα μεν υπό Ξενοφώντος Δ. Ζύγουρα, Εκδοθείσα δε αναλώμασιν Ευαγγελινού Μισαηλίδου.

Ζύγουρας, Ξενοφών Δ.

ι'+662 σ. , ; 23 εκ.
Υπέρτιτλος: Εμπορικής Βιβλιοθήκης τόμος πρώτος.
Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis

Μισαηλίδης, Ευαγγελινός,1820-1890


Εκ του Τυπογραφείου "Η Ανατολή" Ευαγγελινού Μισαηλίδου.,Εν Κωνσταντινουπόλει, :1870.

1870.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)