Οθωμανική Χρηστομάθεια : Ήτοι συλλογή των εκλεκτοτέρων τεμαχίων των αρίστων Οθωμανών πεζογράφων και ποιητών μετά πολλών σημειώσεων ερμηνευτικών και γραμματικών ... / Υπό Αλεξάνδρου Α. Χαρακτίδου...

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1886 (EN)
Οθωμανική Χρηστομάθεια : Ήτοι συλλογή των εκλεκτοτέρων τεμαχίων των αρίστων Οθωμανών πεζογράφων και ποιητών μετά πολλών σημειώσεων ερμηνευτικών και γραμματικών ... / Υπό Αλεξάνδρου Α. Χαρακτίδου...

Χαρακτίδης, Αλέξανδρος Α.

Αδεία του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπ' αριθμ. 104 4 Ρεδζέπ 1303 και 28 Μαρτίου 1302.
8+1χ.α.+231(με τούρκικη αρίθμηση) σ. , ; 22 εκ.
Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Το αντ.1, της συλλογής Σπανίων Βιβλίων, είναι φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.
Διηρημένη εις τρία μέρη προς χρήσιν των σπουδαζόντων την γλώσσαν ταύτην.
ΦΣΑ 1110

Turkish language Study and teaching.


GrRePK

Εκ του Τυπογραφείου Ν. Γ. Κεφαλίδου,Εν Κωνσταντινουπόλει :1886.

1886.

Text

text

Turkish
Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)