Ο «κύριος» Στεργιόπουλος...

Ο «κύριος» Στεργιόπουλος...

This item is provided by the institution :
Pilea-Hortiatis Municipality   

Repository :
The digital repository of the painter Kostas Loustas   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΟ «κύριος» Στεργιόπουλος...

Κώστας Λούστας (1933-2014) (EL)
Kostas Loustas (1933-2014) (EN)

Κείμενο (EL)
Text (EN)

Thessaloniki
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη (EL)
Thessaloniki (EN)


21-1-2001


Κείμενα και ποιήματα για το '21 (EL)


Text

PDF

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://loustas-admin.repository.gr/files/original/075d5fc42b8ee64c8e051a5c72d7878d8876fc41.pdf
https://loustas.repository.gr/jsonitems/14978*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)