Χάλκινο αγγείο μεγάλες λαβές

 

This item is provided by the institution :
The Ephorate of Antiquities of Messinia

Repository :
Digital Pylia

see the original item page
The hyperlink to the item page in the institutional repository is temporally not available due to maintenance works in the repository’s web site*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share


Copper bowl with long handles (EN)
Χάλκινο αγγείο μεγάλες λαβές (EN)

Χάλκινο αγγείο με κοκκιδωτή διακόσμηση (EL)
Copper vessel with granular deoration (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Στη ΝΔ γωνία του θαλάμου του θολωτού τάφου Κοκκέβη βρέθηκε αυτό το ρηχό χάλκινο αγγείο με τρεις χάλκινες λαβές παραλληλόγραμμης διατομής φιλοτεχνημένες από σύρμα σε συστροφή. Το αγγείο εμφανίζει λεπτεπίλεπτη διακόσμηση με έκτυπα και εγχάρακτα σχέδια: το κέντρο του διακοσμείται από ρόδακα με 6 φύλα, έκτυπο από την πίσω πλευρά και το υπόλοιπο σώμα του αγγείου έχει κοκκιδωτή διακόσμηση, με 3 ταινίες ακόσμητες ή με κύκλους μεταξύ ρόδακα και χείλους. Το χείλος φέρει ασυνήθιστη διακόσμηση: εμφανίζονται επιμήκεις διπλές σπείρες σε μορφή S που ακολουθούν η μια την άλλη σε όλο το χείλος, κάποιες σε αντιθετικό μοτίβο. (EL)
This shallow copper vessel was found in the SW corner of the burial chamber at Kokkevis' tholos tomb. It has three rectangular long handles, made of twisted wire. The vessel bears a very fine deoration with incised and embossed patterns; its center is decorated with a rosette with 6 leaves, embossed at the back, and the rest of the body bears granulated decoration. Double spiral motives in an S pattern succeed one another along the rim, juxtaposed at intervals. (EN)

- (EL)
- (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Μεταλλοτεχνία (EL)
Metallurgy (EN)


C. Blegen, The Palace of Nestor at Pylos in western Messenia, Published for the University of Cincinnati by Princeton University Press, 1966-1973, vol. III, 224-232 fig. 291 (EL)
C. Blegen, The Palace of Nestor at Pylos in western Messenia, Published for the University of Cincinnati by Princeton University Press, 1966-1973, vol. III, 224-232 fig. 291 (EN)

Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β-Γ (1.200 – 1.100 π.Χ.) (EL)
Late Helladic III B-C (1200-1100 B.C.) (EN)

διάμετρος: 28,7 εκ., ύψος: 9,5 εκ. (EL)
diameter 28.7 cm, height 9.5 cm. (EN)

Θολωτός Τάφος Κοκκέβη (EL)
Kokkevis' Tholos tomb (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-03-12T20:59:56Z

Image

Χαλκός (EL)
Copper (EN)

No linguistic content

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)