Τριπτήρας (;) από σύνολο σφονδυλίων και τριπτήρων

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤριπτήρας (;) από σύνολο σφονδυλίων και τριπτήρων (EL)
Pestle (?) from a group of object consisting of Spindle whorls and pestles (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Αντικείμενο σε σχήμα κλειδιού, ενδεχομένως τριπτήρας, που ανήκει σε ομάδα χρηστικών αντικειμένων, σφονδυλίων και τριπτήρων, από πολύ σκληρό λίθο, σε βαθύ κυανό χρώμα. Ορισμένα αντικείμενα είναι στρογγυλά, άλλα τετράγωνα με στρογγυλεμένες γωνίες. (EL)
Κey-shaped object, possibly a pestle, belonging to a group of spindles and pestles made of very hard stone in deep bluish shades. Some of the objects are round with a hole in the middle, others rectangular with softened edges and corners. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Μικροτεχνία (EL)
Minor Art (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

2.050 π.Χ. – 1.600 π.Χ. (EL)
2050 B.C. - 1600 B.C. (EN)

Αλώνι Δεριζιώτη, Εγκλιανός (EL)
Aloni Derizioti, Englianos (EN)

Μέσοελλαδική Περίοδος (EL)
Middle Helladic Period (EN)

2015-04-13T16:24:25Z

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.