Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔελτιόσχημος ασκός (EL)
Delta-Shaped askos (EN)

Θερμοφόρα (EL)
water-bottle (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Σπάνιο σχήμα αγγείου, με λαβές που συνδέουν το χείλος με την βάση του λαιμού και δελτιόσχημο σώμα, που παραπέμπει στο σχήμα της θερμοφόρας. Ανακαλύφθηκε στην ανασκαφή ελληνιστικού νεκροταφείου στο Διβάρι Γιάλοβας. (EL)
Rare shape of a vessel, with handles connecting the lip with the base of the neck and with a delta-shaped body, reminding the shape of a water-bottle. It was discovered during the excavations of the Hellenistic cemetery at Divari, Yalova. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


2ος αι. π.Χ. (EL)
2nd century B.C. (EN)

μήκος 20 εκ. (EL)
length 20 cm. (EN)

Διβάρι Γιάλοβας (EL)
Divari, Yalova (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-04-27T16:46:17Z

Εικόνα

πηλός, σκουρόχρωμο επίχρισμα (EL)
clay, dark-coloured slip (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.