Φωτογραφία αρχείου από το υδραγωγείο στο Νιόκαστρο

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦωτογραφία αρχείου από το υδραγωγείο στο Νιόκαστρο (EL)
Photograph of the archive of the aqueduct at Niokastro (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Το Υδραγωγείο της Πύλου κτίστηκε τον 16ο αιώνα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ύδρευσης στο Νιόκαστρο. Μετέφερε νερό από τις θέσεις Παλιό Νερό και Κουμπέ (κοντά στο Χανδρινό), διακλαδιζόμενο σε δύο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα δημόσια έργα της οθωμανικής διοίκησης στη Μεσσηνία. Για χρόνια είχε μείνει παραμελημένο, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία που δείχνει ότι στη δεκαετία του 1960 περιβαλλόταν από υπόστεγα και άλλα κτίσματα. (EL)
The Aqueduct of Pylos was built in the 16th century in order to provide Niokastro with fresh water. It carried water from the sites Palio Nero and Kubbe (close to Handrinos), forming two branches. It is one of the most important publi works of the Ottoman government in Messenia. For years it was neglected, as is evident from the picture, showing that in the 1960s it was surrounded by shelters and other buildings. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19797 (EL)
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19797 (EN)

1968 (EL)

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Photographic Archive of the Ephorate of Antiquities at Messenia (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-05T12:22:57Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.