Πρωτογεωμετρική πρόχους

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρωτογεωμετρική πρόχους (EL)
Early Geometric prochous (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πρωτογεωμετρική πρόχους μικρών διαστάσεων. Έχει στενή δακτυλιόσχημη βάση, ανοιχτό χείλος, πολύ κοντό λαιμό και λαβή διακοσμημένη με οριζόντιες γραμμές. Το επάνω μέρος της κοιλίας μέχρι τη βάση του λαιμού διακοσμείται από γραμμικό μοτίβο που συνίσταται σε επάλληλα ημικύκλια που διαιρούνται στα δύο από μια κάθετη γραμμή. (EL)
Early geometric prochous of small dimensions. It has a narrow, ring-shaped base, broad mouth, a very short neck and a handle decorated with horizontal lines. The upper part of the belly up to the base of the neck is decorated with a linear motif which consists of successive semicircles which are divided in two by a vertical line. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


http://www.archaiologia.gr/blog/2012/11/05/%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF8-2/ (EL)
http://www.archaiologia.gr/blog/2012/11/05/%CF%83%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF8-2/ (EN)

περ. 1060-900 π.Χ. (EL)
ca 1060-900 B.C. (EN)

Ρωμανός (EL)
Romanos (EN)

Γεωμετρική Περίοδος (EL)
Geometric Period (EN)

2015-07-07T16:15:15Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.