Εγκριτική επιστολή για τη συνέχιση των ανασκαφών το 1966

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Εγκριτική επιστολή για τη συνέχιση των ανασκαφών το 1966 (EL)
Permission for the continuation of the excavations in 1966 (EN)

Ιωάννης Δ. Κοντής (EL)
Ioannis D. Kontis (EN)

Επιστολή από τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως της Προεδρίας της Κυβερνήσεως προς τον Καρλ Μπλέγκεν, όπου δίνεται η άδεια για συνέχιση των ανασκαφών της Πύλου κατά το έτος 1966. (EL)
Letter from the Directorate of Antiquities and Restoration of the Presidency of the Greek Government to Carl Blegen, where permission is accorded for the continuation of the Pylos excavations in 1966. (EN)

Έγγραφο (EL)
Document (EN)

Έγγραφα (EL)
Documents (EN)


Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Αρχείο Carl W. Blegen (EL)
Blegen Archives, ASCSA (EN)

1966-07-12

Προεδρία της Κυβερνήσεως, Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως (EL)
Presidency of the Greek Government, Directorate of Antiquities and Restoration (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-04-05T17:03:50Z

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Αρχείο Carl W. Blegen (EL)
Blegen Archives, ASCSA (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.