Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘολωτός τάφος στο Ψάρι (EL)
Tholos tomb at Psari (EN)

Θολωτός τάφος στο ύψωμα Μετσίκι (EL)
Tholos tomb at Metsiki hill (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Στο ύψωμα Μετσίκι, κοντά στο χωριό Ψάρι ή Άνω Δώριον (πρώην Σουλιμά), στο βόρειο άκρο της Μεσσηνίας, εντοπίστηκαν ανασκαφικά δύο θολωτοί τάφοι. Ο Θολωτός τάφος Ι χρονολογείται στην ΥΕ ΙΙ περίοδο (1600-1400 π.Χ.) και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τάφους της Μεσσηνίας. Ο τάφος περιβαλλόταν από αναλημματικό περίβολο. Ο δρόμος εσωτερικά καλυπτόταν με ξερολιθιά. Δυστυχώς ο τάφος είχε ήδη συληθεί στην αρχαιότητα. Ο δεύτερος τάφος, σε απόσταση μόλις εκατό μέτρα από τον προηγούμενο, δεν έχει ανασκαφεί ακόμη. Η περιοχή πάντως έχει δώσει επιφανειακά ευρήματα που χρονολογούνται από την ΠΕ Ι ως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. (EL)
Two tholos tombs were discovered at Metsiki hill, close to the village Psari or Ano Dorion (former name Soulima), at the northern borders of Messenia. Tholos tomb I dates to the LH II period and is one of the largest tombs in Messenia. It was surrounded by a supporting precinct and its dromos was revetted with stones. Unfortunately it had been looted in antiquity. The second tomb has not been excavated yet. The entire region, however, has yielded random, surface finds dating from the Early Helladic I to the Late Roman Period. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2625 http://www.lhepka.gr/theseis/psari.htm (EL)
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2625 http://www.lhepka.gr/theseis/psari.htm (EN)

1600-1400 π.Χ. (EL)
1600-1400 B.C. (EN)

Διάμετρος 9,10 μέτρα, ύψος 3,5 μέτρα και δρόμος μήκους 11 μέτρων. (EL)
Diameter 9.10 meters, height 3.5 meters and dromos 11 meters long. (EN)

Ύψωμα Μετσίκι, κοντά στο χωριό Ψάρι (EL)
Metsiki hill, close to the village Psari (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T19:58:35Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.