Θολωτός τάφος 2 Κουκουνάρας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘολωτός τάφος 2 Κουκουνάρας (EL)
Tholos tomb 2 at Koukounara (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ο θολωτός τάφος 2 που ανασκάφηκε στην Κουκουνάρα από τον Μαρινάτο. Η περιοχή της Κουκουνάρας έχει πολλά νερά εξαιτίας του ποταμού Αράπη που τη διαρρέει. Για το λόγο αυτό και τους χειμερινούς μήνες ορισμένοι από τους τάφους πλημμυρίζουν, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία. (EL)
Tholos tomb 2 which was excavated at Koukounara by Marinatos. The region of Koukounara innundates often due to the river Arapis which flows there. Some of the tombs flood in the winter, as we see in the picture. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί εν Πύλω, ΠΑΕ, 1958, 184-193. (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί εν Πύλω, ΠΑΕ, 1958, 184-193. (EN)

Μνημείου ΥΕ ΙΙΙ περίοδος, φωτογραφίας δεκαετία 1990 (EL)
Monument: LH III period, photograph: 1990s (EN)

Παλαιό φωτογραφικό αρχείο ΛΗ ΕΠΚΑ (EL)
Old photographic archive of the LH EPKA (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-07T08:51:04Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.