Μαλλιαροπούλειο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης (καμαρίνια)

This item is provided by the institution :
Municipality of Tripoli

Repository :
Repository of Municipality of Tripoli

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlikeΜαλλιαροπούλειο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης (καμαρίνια) (EL)

Δήμος Τρίπολης

Κάτω από τη σκηνή υπάρχει υπόγειο με βοηθητικούς χώρους , ενώ πίσω της βρίσκονταν 8 καμαρίνια σε τρία επίπεδα. Η προσπέλαση σε αυτά γίνονταν μέσω δύο κυκλικών κλιμάκων, που γεφυρώνονταν στο 2ο επίπεδο με μικρό εξώστη. (EL)

Δήμος Τρίπολης


αρχιτεκτονική


Δήμος Τρίπολης (EL)

Δήμος Τρίπολης

Τρίπολη, Αρκαδία (Νομός), Ελλάδα
Tripoli, Arcadia (Prefecture), Greece


2014-07-09


Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Τρίπολης
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)