Ανατοποθέτηση λίθου 752 βόρειου τοίχου Ερεχθείου. Διακρίνεται αναστηλωμένη η υποκείμενη 16η σειρά.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1985 (EN)
Ανατοποθέτηση λίθου 752 βόρειου τοίχου Ερεχθείου. Διακρίνεται αναστηλωμένη η υποκείμενη 16η σειρά. (EL)

Repositioning the block 752 of the Erechtheion north wall. The underlying 16th course is visible after restoration. (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Ψάλτης, Π. (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)
Psaltis, P. (EN)

Αδημοσίευτο (EL)
Στρώση 16 (EL)
Unpublished (EN)
Course 16 (EN)

Κινηματογραφικό υλικό (EL)
Audiovisual material (EN)

Κινηματογραφικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Βόρειος τοίχος (EL)
Στρώση (EL)
Ερέχθειο - Βόρειος Τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Erechtheion - North Wall (EN)
North wall (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)
Course (EN)


00ω 03λ 10δ (EL)
8mm (EL)
8mm (EN)
00h 03m 10s (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1985-06-28

Video

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)