Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου, 1979-1987: Παρουσίαση της αποδόσεως του έργου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


2013 (EN)
Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου, 1979-1987: Παρουσίαση της αποδόσεως του έργου (EL)

The restoration of the Erechtheion 1979-1987: Presentation of the final report of the work (EN)

Μπούρας, Χαράλαμπος (EL)
Bouras, Charalambos (EN)

Αδημοσίευτο (EL)
Unpublished (EN)

Λόγος, Διάλεξη (EL)
Speech, Lecture (EN)

Ερέχθειο (EL)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

2013-04-10

Text

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)