Σχετικά με την επιστροφή αρχιτεκτονικών μελών (ή αντιγράφων αυτών) του Ερεχθείου που βρίσκονται σε ξένα μουσεία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareReport (EN)1977 (EN)
Σχετικά με την επιστροφή αρχιτεκτονικών μελών (ή αντιγράφων αυτών) του Ερεχθείου που βρίσκονται σε ξένα μουσεία (EL)

About the return of architectural members (or their copies) of the Erechtheion that are presently in foreign museums (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Μουτόπουλος, Η. (EL)
Λαζαρίδου, Α. (EL)
Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Μονοκρούσος, Δ. (EL)
Ιωαννίδου, Μαίρη (EL)
Τζάκου, Α. (EL)
Μαλλούχου, Φανή (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)
Zambas, Kostas (EN)
Lazaridou, A. (EN)
Mallouchou, F. (EN)
Tzakou, A. (EN)
Monokrousos, D. (EN)
Ioannidou, Mairi (EN)
Moutopoulos, I. (EN)

Αδημοσίευτο (EL)
Unpublished (EN)

Έκθεση (EL)
Report (EN)

Ερέχθειο (EL)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1977-3-31

Text

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)