Πρόταση ταύτισης θραυσμάτων και μελών του ανατολικού θυραίου τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1980 (EN)
Πρόταση ταύτισης θραυσμάτων και μελών του ανατολικού θυραίου τοίχου (EL)

Proposal for the identification and attribution of fragments and architectural members to the east portal wall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Όψη (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Graphic reconstruction (EN)
View (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Ανατολική Πρόσταση (EL)
Ανατολικός τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
East wall (EN)
Erechtheion - East Porch (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-9-1

Image

1:20 (EL)
Έγχρωμο μολύβι (EL)
Μελάνι (EL)
1:20 (EN)
Colored pencil (EN)
Ink (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)