Αξονομετρική αποτύπωση της γενικής διάταξης του εργοταξίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1978 (EN)
Αξονομετρική αποτύπωση της γενικής διάταξης του εργοταξίου (EL)

Axonometric view of the general worksite arrangement (EN)

Κορρές, Μανόλης (EL)
Korres, Manolis (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Κορρές, Μανόλης (EL)
Designer: Korres, Manolis (EN)

Σχεδιαστική πρόταση (EL)
Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Αξονομετρικό (EL)
Axonometric view (EN)
Construction drawing (EN)
Graphic proposal (EN)

Χαρτόνι (EL)
Cardboard (EN)

Ερέχθειο (EL)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1978-11-1

Image

Μολύβι (EL)
Μελάνι (EL)
Ink (EN)
Pencil (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)