Πρόταση αποκατάστασης της ανώτερης και κατώτερης σειράς των αντιθημάτων των ορθοστατών του νότιου τοίχου και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1980 (EN)
Πρόταση αποκατάστασης της ανώτερης και κατώτερης σειράς των αντιθημάτων των ορθοστατών του νότιου τοίχου και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης (EL)

Restoration proposal of the uppermost and lowermost courses of the south wall orthostate backers and survey of the current condition (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Ορθοστάτης (EL)
Orthostate (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Μοσχούρη, Κ. (EL)
Designer: Moshouri, K. (EN)

Πρόταση αποκατάστασης (EL)
Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Κάτοψη (EL)
Survey (EN)
Restoration proposal (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Νότιος τοίχος (EL)
Ορθοστάτης (EL)
Ερέχθειο (EL)
Λίθος ορθοστάτη (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Orthostate (EN)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall (EN)
Erechtheion (EN)
Orthostate block (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-10-1

Image

Μελάνι (EL)
1:10 (EL)
Ink (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)