Ταύτιση γωνιακού θραύσματος του ανατολικού θυρώματος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1980 (EN)
Ταύτιση γωνιακού θραύσματος του ανατολικού θυρώματος (EL)

Identification of the east doorway corner fragment (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Υπέρθυρο (EL)
Lintel (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Survey (EN)
Graphic reconstruction (EN)
View (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο - Ανατολική Πρόσταση (EL)
Υπέρθυρο (EL)
Ανατολικός τοίχος--Θύρωμα (EL)
Ερέχθειο (EL)
Λίθος υπερθύρου (EL)
Τοίχος (EL)
Lintel (EN)
Erechtheion - East Porch (EN)
Lintel block (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)
East wall--Doorway (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-9-1

Image

1:2 (EL)
Μελάνι (EL)
Ink (EN)
1:2 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)