Αποτύπωση της άνω έδρας των λιθοπλίνθων της πρώτης σειράς και σχέδιο δομικής αποκατάστασης των λιθοπλίνθων της δεύτερης σειράς του δυτικού τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareΑποτύπωση της άνω έδρας των λιθοπλίνθων της πρώτης σειράς και σχέδιο δομικής αποκατάστασης των λιθοπλίνθων της δεύτερης σειράς του δυτικού τοίχου (EL)

Survey of the upper bedding surface of the first course of blocks and structural restoration of the second course of blocks of the west wall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Κατώφλιο (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)
Threshold (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχέδιο δομικής αποκατάστασης (EL)
Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Κάτοψη (EL)
Survey (EN)
Structural restoration (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Λίθος κατωφλίου (EL)
Κατώφλιο (EL)
Ερέχθειο - Δυτικός Τοίχος (EL)
Δυτικός τοίχος--Μετακιόνιο 4--Παράθυρο (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - West Wall (EN)
Erechtheion (EN)
West wall--Intercolumniation 4--Window (EN)
Threshold (EN)
Threshold block (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

Image

Μελάνι (EL)
1:10 (EL)
Ink (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)