Αποτύπωση της οροφής της βόρειας πρόστασης με τις επεμβάσεις των ρωμαϊκών χρόνων και της αναστήλωσης Μπαλάνου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareΑποτύπωση της οροφής της βόρειας πρόστασης με τις επεμβάσεις των ρωμαϊκών χρόνων και της αναστήλωσης Μπαλάνου (EL)

Survey of the north porch ceiling with the interventions of the roman times and the Balanos restoration (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Άνοψη (EL)
Survey (EN)
Bottom view (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Ερέχθειο - Βόρεια Πρόσταση (EL)
Βόρεια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Οροφή (EL)
Erechtheion - North Porch (EN)
North porch (EN)
Ceiling (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

Image

1:20 (EL)
Μολύβι (EL)
Μελάνι (EL)
1:20 (EN)
Ink (EN)
Pencil (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)