Αποτύπωση και γραφική αποκατάσταση της άνω επιφάνειας των αντιθημάτων και των ορθοστατών του νότιου τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareΑποτύπωση και γραφική αποκατάσταση της άνω επιφάνειας των αντιθημάτων και των ορθοστατών του νότιου τοίχου (EL)

Survey and graphic reconstruction of the upper surface of the backers and of the orthostates of the south wall (EN)

Ψάλτης, Π. (EL)
Psaltis, P. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Ορθοστάτης (EL)
Orthostate (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Ψάλτης, Π. (EL)
Designer: Psaltis, P. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Κάτοψη (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Survey (EN)
Graphic reconstruction (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Νότιος τοίχος (EL)
Ορθοστάτης (EL)
Ερέχθειο (EL)
Λίθος ορθοστάτη (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Orthostate (EN)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall (EN)
Erechtheion (EN)
Orthostate block (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

Image

1:20 (EL)
Μελάνι (EL)
1:20 (EN)
Ink (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)