Αποτύπωση της εξωτερικής πλευράς του δυτικού τμήματος του βόρειου τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1978 (EN)
Αποτύπωση της εξωτερικής πλευράς του δυτικού τμήματος του βόρειου τοίχου (EL)

Survey of the outer side of the west part of the north wall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Survey (EN)
View (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Ερέχθειο - Βόρειος Τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Βόρειος τοίχος--Θύρωμα (EL)
Τοίχος (EL)
Erechtheion - North Wall (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)
North wall--Doorway (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1978-10-15

Image

Μολύβι (EL)
1:10 (EL)
Pencil (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)