Μελέτη κατασκευής δύο στεγάστρων στο εργοτάξιο του Ερεχθείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1979 (EN)
Μελέτη κατασκευής δύο στεγάστρων στο εργοτάξιο του Ερεχθείου (EL)

Study for the construction of two shelters in the worksite of the Erechtheion (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Λεπτομέρεια (EL)
Σχεδιαστική πρόταση (EL)
Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Όψη (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Construction drawing (EN)
View (EN)
Section (EN)
Detail (EN)
Graphic proposal (EN)
Top view (EN)

Ριζόχαρτο (EL)
Rice paper (EN)

Ερέχθειο (EL)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1979-4-5

Image

Μολύβι (EL)
1:10/1:50 (EL)
Pencil (EN)
1:10/1:50 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)