Πρόταση αναδιάταξης των λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου με την διατύπωση συνθηκών ένταξης για την αξιοποίηση από Η/Υ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1982 (EN)
Πρόταση αναδιάταξης των λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου με την διατύπωση συνθηκών ένταξης για την αξιοποίηση από Η/Υ (EL)

Proposal for the rearrangement of the south wall blocks using computational methods (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Μοσχούρη, Κ. (EL)
Designer: Moshouri, K. (EN)

Σχεδιαστική πρόταση (EL)
Όψη (EL)
View (EN)
Graphic proposal (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Νότιος τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1982-01-01

Image

Φωτοτυπία (EL)
Photocopy (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)