Σχέδιο αποτύπωσης και δομικής αποκατάστασης του λίθου κατωφλίου 251 του παραθύρου του τρίτου μετακιόνιου διαστήματος του δυτικού τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareΣχέδιο αποτύπωσης και δομικής αποκατάστασης του λίθου κατωφλίου 251 του παραθύρου του τρίτου μετακιόνιου διαστήματος του δυτικού τοίχου (EL)

Survey and structural restoration of the threshold block 251 of the window of the third intercolumniation of the west wall (EN)

Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Papanikolaou, Alexandros (EN)

Κατώφλιο (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)
Threshold (EN)

Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος (EL)
Designer: Papanikolaou, Alexandros (EN)

Σχέδιο δομικής αποκατάστασης (EL)
Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Survey (EN)
Structural restoration (EN)

Χαρτόνι (EL)
Cardboard (EN)

Λίθος κατωφλίου (EL)
Κατώφλιο (EL)
Δυτικός τοίχος--Μετακιόνιο 3--Παράθυρο (EL)
Ερέχθειο - Δυτικός Τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
West wall--Intercolumniation 3--Window (EN)
Erechtheion - West Wall (EN)
Erechtheion (EN)
Threshold (EN)
Threshold block (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

Image

Μολύβι (EL)
1:10 (EL)
Pencil (EN)
1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)