Μηχανολογικό σχέδιο ψαλλίδας ανύψωσης λιθοπλίνθων με λεπτομέρειες προκαλουμένων φθορών κατά την ανασήκωση λιθοπλίνθων με μοχλό

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1978 (EN)
Μηχανολογικό σχέδιο ψαλλίδας ανύψωσης λιθοπλίνθων με λεπτομέρειες προκαλουμένων φθορών κατά την ανασήκωση λιθοπλίνθων με μοχλό (EL)

Mechanical drawing of gripper block lifting with detailed depiction of damages caused by level block lifting (EN)

Κορρές, Μανόλης (EL)
Korres, Manolis (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Κορρές, Μανόλης (EL)
Designer: Korres, Manolis (EN)

Λεπτομέρεια (EL)
Σχεδιαστική πρόταση (EL)
Κατασκευαστικό σχέδιο (EL)
Construction drawing (EN)
Detail (EN)
Graphic proposal (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Ερέχθειο (EL)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1978-2-1

Image

1:5/1:10 (EL)
Έγχρωμο μολύβι (EL)
Μελάνι (EL)
Colored pencil (EN)
Ink (EN)
1:5/1:10 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)