Αποτύπωση των παραμορφώσεων των μελών του βόρειου τοίχου πάνω από το θύρωμα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1981 (EN)
Αποτύπωση των παραμορφώσεων των μελών του βόρειου τοίχου πάνω από το θύρωμα (EL)

Survey of the deformations of the architectural members of the north wall above the doorway (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Στρώση 5 (EL)
Course 5 (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Ζάμπας, Κώστας (EL)
Designer: Zambas, Kostas (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Survey (EN)
View (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Στρώση (EL)
Ερέχθειο - Βόρειος Τοίχος (EL)
Βορειοδυτική παραστάδα (EL)
Επίκρανο (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Erechtheion - North Wall (EN)
Wall (EN)
Erechtheion (EN)
Capital (EN)
Course (EN)
Northwest anta (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1981-6-1

Image

1:25 (EL)
Μελάνι (EL)
Ink (EN)
1:25 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)