Αποκλίσεις από κατακόρυφο επίπεδο των λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1976 (EN)
Αποκλίσεις από κατακόρυφο επίπεδο των λιθοπλίνθων του νότιου τοίχου (EL)

Deviations of the south wall blocks from the vertical axis (EN)

Τζάκου, Α. (EL)
Tzakou, A. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Τζάκου, Α. (EL)
Designer: Tzakou, A. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Όψη (EL)
Survey (EN)
View (EN)

Διαφανές αδιάσταλτο (EL)
Transparent paper without dilatation (EN)

Νότιος τοίχος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - South Wall (EN)
South wall (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-10-1

Image

1:25 (EL)
Μελάνι (EL)
Ink (EN)
1:25 (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)