Η δοκός Α και οι λίθοι ορθοστάτη 527, 528 του βάθρου της νότιας πρόστασης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share



Photo (EN)



1976 (EN)
Η δοκός Α και οι λίθοι ορθοστάτη 527, 528 του βάθρου της νότιας πρόστασης (EL)

Beam Α and orthostate blocks 527, 528 of the south porch pedestal (EN)

Τζάκου, Α. (EL)
Tzakou, A. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Στρώση 13-14-15 (EL)
Published (EN)
Course 13-14-15 (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Στρώση (EL)
Δυτικός τοίχος (EL)
Ερέχθειο - Δυτικός Τοίχος (EL)
Λιθόπλινθος (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Wall (EN)
Erechtheion - West Wall (EN)
Block (EN)
West wall (EN)
Erechtheion (EN)
Course (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-4-1

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)