Η τέταρτη Καρυάτιδα κατά τις εργασίες λήψης γύψινων μητρών για την κατασκευή εκμαγείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1976 (EN)
Η τέταρτη Καρυάτιδα κατά τις εργασίες λήψης γύψινων μητρών για την κατασκευή εκμαγείου (EL)

The fourth Caryatid during the taking of plaster moulds for making a cast (EN)

Τζάκου, Α. (EL)
Tzakou, A. (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Καρυάτιδα 4 (EL)
Published (EN)
Caryatid 4 (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Κιονοστοιχία (EL)
Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Καρυάτιδα (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Caryatid (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)
Colonnade (EN)


28x28mm (EL)
28x28mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1976-8-23

Image

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)