Έγχυση τσιμεντοκονιάματος στις οπές υποδοχής των κοχλιών στερέωσης της βάσης υποστυλώματος τιτανίου της νότιας πρόστασης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
sharePhoto (EN)1980 (EN)
Έγχυση τσιμεντοκονιάματος στις οπές υποδοχής των κοχλιών στερέωσης της βάσης υποστυλώματος τιτανίου της νότιας πρόστασης (EL)

Cement mortar injection into the receiving holes of the fixing bolts for the titanium shore base of the south porch (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Άποψη από: Νότια (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Viewed by: South (EN)
Published (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Αρνητικό φιλμ (EL)
Film negative (EN)

Θριγκός (EL)
Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση (EL)
Νότια πρόσταση (EL)
Ερέχθειο (EL)
Erechtheion - South Porch (EN)
Entablature (EN)
Erechtheion (EN)
South porch (EN)


35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1980-7-1

Image

Έγχρωμο (EL)
Color (EN)

No linguistic content

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)